Seu electrònica

Ajuntament de Barcelona

Tècnic/a Superior Tecnologies de la Informació i Comunicació

Dades de la convocatòria
Convocatòria: 2021
Places: 28
Termini de presentació: 30/03/2021
Convocatòria
Tècnic/a Superior Tecnologies de la Informació i Comunicació [PDF]
Designació membres del Tribunal Qualificador [PDF]
Accés a tràmit
Sol·licitud telemàtica
Avisos, notes informatives i altres
Avís important [PDF]
Anunci informatiu llistes provisionals [PDF]
Anunci informatiu llistes definitives [PDF]
Avís convocatòria proves dissabte 19 de juny [PDF]
Avís informatiu presentació d'al·legacions 1er exercici de la 1a prova [PDF]
Declaració de proves simultànies [PDF]
Avís simultaneïtat 2n exercici prova 1a i prova 2a [PDF]
Avís actualització del temari [PDF]
Avís convocatòria 2n exercici de la 1a prova i 2a prova [PDF]
Anunci informatiu al·legacions proves 19 de desembre [PDF]
Plantilla relació de mèrits [PDF]
Avís convocatòria prova de català [PDF]
Avís ampliació termini presentació mèrits [PDF]
Anunci ampliació borses de treball [PDF]
Avís reobertura termini presentació mèrits [PDF]
Interposició recurs contenciós administratiu [PDF]
Llista de persones admeses i excloses
Llista provisional [PDF]
Llista definitiva [PDF]
Convocatòria de proves i presentació de mèrits
1r exercici 1a prova [PDF]
Instruccions aspirants 1r exercici 1a prova [PDF]
Declaració responsable COVID [PDF]
Mapes d'ubicació d'espais 1r exercici 1a prova [PDF]
2n exercici 1a prova i 2a prova [PDF]
Instruccions aspirants 2n exercici de la 1a prova i 2a prova [PDF]
Mapes ubicació d'espais 19 de desembre [PDF]
Declaració responsable COVID 19 de desembre [PDF]
Presentació de mèrits [PDF]
3a prova - Coneixements de llengua catalana [PDF]
Instruccions realització proves català 5 de març 2022 [PDF]
Declaració responsable COVID 5 de març [PDF]
4a prova - Coneixements de llengua castellana [PDF]
Qüestionaris i solucionaris
Qüestionari 1r exercici de la 1a prova [PDF]
Solucionari 1r exercici de la 1a prova [PDF]
Qüestionari 2n exercici de la 1a prova [PDF]
Solucionari 2n exercici de la 1a prova [PDF]
Qüestionari 2a prova [PDF]
Solucionari 2a prova [PDF]
Resultat de les proves i mèrits
1r exercici de la 1a prova - Resultats provisionals [PDF]
1r exercici de la 1a prova - Resultats definitius [PDF]
2n exercici de la 1a prova - Resultats provisionals [PDF]
2a prova - Resultats provisionals [PDF]
2n exercici i sumatori de la 1a prova - Resultats definitius [PDF]
2a prova - Resultats definitius [PDF]
3a prova - Coneixements de llengua catalana [PDF]
Mèrits provisionals [PDF]
Mèrits definitius [PDF]
Resolució convocatòria
Classificació final i proposta de nomenament [PDF]
Compulsa de documentació [PDF]

Última actualització 23/02/2023