Esteu aquí

Preguntes freqüents

Per què serveix el certificat digital?

Per identificar-se de forma digital amb l’Ajuntament de Barcelona i poder tramitar telemàticament quan el tràmit ho requereix.

Com obtenir un certificat digital?

Us podeu adreçar a alguna de les entitats que emeten certificats admesos per l’Ajuntament de Barcelona (vegeu relació) o sol·licitar la identitat digital a qualsevol oficina d’atenció ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Barcelona.

Què és mobileID?

És una identitat digital que permet identificar-se des del mòbil per poder fer tràmits telemàtics des d’aquest dispositiu; més informació al web mobileID

Què són les dades inter operables?

És informació que acredita alguna situació personal o familiar (per exemple el títol de família nombrosa, atur, DNI, dades fiscals) que les administracions públiques poden intercanviar –previ consentiment de l’interessat- per evitar que s’hagin de presentar documents acreditatius en diverses ocasions a diferents administracions (Ajuntament, Generalitat, Hisenda...).

Què és el tauler d’edictes?

És l’instrument que permet, en última instància, notificar als interessats aquelles resolucions i actes administratius que afecten els seus drets i interessos legítims.

Quin format poden tenir els fitxers que vull adjuntar?

Només s’acceptaran documents en:

  • PDF, per a qualsevol tipus de document, escanejat o no.

           Més informació

  • JPG, només per a fotografies que es descarreguin directament d'una càmera digital.
  • TIFF-multiplana, per documents escanejats.
  •  

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques
Última actualització 11/03/2016