Esteu aquí

Preguntes freqüents

Per què serveix el certificat digital?

Per identificar-se de forma digital amb l’Ajuntament de Barcelona i poder tramitar telemàticament quan el tràmit ho requereix.

Com obtenir un certificat digital?

Us podeu adreçar a alguna de les entitats que emeten certificats admesos per l’Ajuntament de Barcelona (vegeu relació) o sol·licitar la identitat digital (IdCAT) a  qualsevol oficina d'atenció ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de Barcelona, amb cita prèvia (més informació idCAT).

Què és mobileID?

És una identitat digital que permet identificar-se des del mòbil per poder fer tràmits telemàtics des d’aquest dispositiu; més informació al web mobileID

Què són les dades inter operables?

És informació que acredita alguna situació personal o familiar (per exemple el títol de família nombrosa, atur, DNI, dades fiscals) que les administracions públiques poden intercanviar –previ consentiment de l’interessat- per evitar que s’hagin de presentar documents acreditatius en diverses ocasions a diferents administracions (Ajuntament, Generalitat, Hisenda...).

Què és el tauler d’edictes?

És l’instrument que permet, en última instància, notificar als interessats aquelles resolucions i actes administratius que afecten els seus drets i interessos legítims.

Quin format poden tenir els fitxers que vull adjuntar?

Només s’acceptaran documents en:

  • PDF, per a qualsevol tipus de document, escanejat o no.

           Més informació

  • JPG, només per a fotografies que es descarreguin directament d'una càmera digital.
  • TIFF-multiplana, per documents escanejats.
  •  

SystemPerfil Contractant temporarily out of service for technical reasons

Podeu accedir als anuncis de licitació pública de l'Ajuntament publicats a partir de l'1 de juny de 2016 a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

SystemTauler d'edictes temporarily out of service for technical reasons

Per consultes i informació sobre edictes adreceu un correu a edictes@bcn.cat

SystemGaseta municipal temporarily out of service for technical reasons

Per consultes i informació sobre la Gaseta Municipal adreceu un correu a gaseta@bcn.cat

SystemRegistre electrònic del portal de tràmits temporarily out of service for technical reasons

Mentre duri la incidència, les sol·licituds es poden presentar en qualsevol dels punts de registre presencials de l'Ajuntament de Barcelona (accediu a adreces i horaris)

SystemQueixes i suggeriments temporarily out of service for technical reasons
SystemVerificació de documentació temporarily out of service for technical reasons
Última actualització 14/06/2017