Benvinguts a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona, l’entorn segur per a la comunicació i intercanvi d’informació i prestació de serveis electrònics de l’Ajuntament de Barcelona.

Benvinguts a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona,

l’entorn segur per a la comunicació i intercanvi d’informació i prestació de serveis electrònics de l’ajuntament de Barcelona.

 • Gaseta Municipal

  GASETA
  Municipal

 • Registre Electrònic

   Comunicació telemàtica amb l'Ajuntament de Barcelona

 • Perfil de Contractant

  A la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP) trobareu tota la informació referent a la contractació pública actual tant de l’Ajuntament de Barcelona com dels seus ens dependents.

 • Tauler d’Edictes

  Podeu consultar els edictes que han publicat l'Ajuntament de Barcelona i altres administracions públiques. Els avisos, les ordres i els decrets, que es poden consultar, estan classificats per matèries i per administracions de procedència.

SystemPerfil Contractant temporarily out of service for technical reasons

The service will be restored as soon as possible.

SystemTauler d'edictes temporarily out of service for technical reasons

The service will be restored as soon as possible.

SystemGaseta municipal temporarily out of service for technical reasons

The service will be restored as soon as possible.

SystemRegistre electrònic del portal de tràmits temporarily out of service for technical reasons

The service will be restored as soon as possible.

SystemQueixes i suggeriments temporarily out of service for technical reasons
SystemVerificació de documentació temporarily out of service for technical reasons
Last update:  05/06/2018