Agent de la Guàrdia Urbana

Convocatòria per a la cobertura de places d'agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona, mitjançant oposició lliure (Convocatòria GUB 2022)

Ajuntament de Barcelona

TERMINI DE PRESENTACIÓ TANCAT

Darrera actualització:

23/01/2024

RESUM

241 PLACES

 • Característiques de la convocatòria:

  Classe de personal: Funcionari/ària de carrera

  Escala: Administració especial, subescala de serveis especials

  Categoria: Agent de la Guàrdia Urbana

  Grup de titulació: Grup C, subgrup C2

  Nivell: 16

 • Període d’inscripció:

  Del 24 de febrer al 15 de març del 2022 (ambdós inclosos).

 • Reserva de places:

  Es reserva el 40% de places per a dones

 • Requisits destacats:

  Tenir la nacionalitat espanyola, haver complert 18 anys, tenir la titulació necessària, el permís de conduir de la classe B i A2 i no tenir antecedents penals. En aquesta convocatòria no s’han establert requisits sobre l’alçada.

 • Taxa d'inscripció telemàtica:

  Import de 16,12€ per cada sol·licitud de presentació realitzada.

AVISOS

Actualment no hi ha avisos per aquesta convocatòria

CALENDARI I ESTAT DEL PROCÉS

 • Inici

  Publicació de les bases

 • del 24 de febrer al 15 de març 2022

  Presentació de sol·licituds

 • 17 de maig 2022

  Llista de persones admeses i excloses

 • 28 de maig 2022

  Convocatòria 1a, 2a, 3a prova (fase oposició)

 • 4, 5 i 6 de juliol 2022

  Convocatòria 4a prova: Apitud física (fase oposició)

 • 2 de juliol 2022

  Convocatòria 1a part de la 6a prova: Personalitat i competències (fase oposició)

 • 22 de juliol 2022

  Convocatòria 5a prova: Coneixements de llengua catalana (fase oposició)

 • del 9 al 27 de setembre 2022

  Convocatòria 2a part de la 6a prova: Entrevista (fase oposició) - 1a CRIDA

 • del 6 al 20 d'octubre 2022

  Convocatòria 7a prova: Proves mèdiques (fase oposició), Vestuari i Compulsa de documentació - 1a CRIDA

 • 16 de novembre 2022

  Proposta de nomenament funcionaris/àries en pràctiques - 1a CRIDA

 • 14 d'agost 2023

  Resultats fase formació (curs selectiu de l'ISPC) - 1a CRIDA

 • 14 d'agost 2023

  Inici fase pràctiques a les Unitats Operatives - 1a CRIDA

 • del 12 al 27 de setembre 2023

  Convocatòria 2a part de la 6a prova: Entrevista (fase oposició) - 2a CRIDA

 • del 16 al 26 d'octubre 2023

  Convocatòria 7a prova: Proves mèdiques (fase oposició), Vestuari i Compulsa de documentació - 2a CRIDA

 • novembre 2023

  Proposta de nomenament funcionaris/àries en pràctiques - 2a CRIDA

 • agost 2024

  Resultats fase formació (curs selectiu de l'ISPC) - 2a CRIDA

 • agost 2024

  Inici fase pràctiques a les Unitats Operatives - 1a CRIDA

 • agost 2024

  Inici nomenaments funcionaris/àries de carrera - 1a CRIDA

 • agost 2025

  Inici nomenaments funcionaris/àries de carrera - 2a CRIDA

Aquest calendari és una previsió. Les dates oficials s’informaran amb els corresponents anuncis.

Comparteix aquest contingut