Tècnic/a mitjà/ana del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (SPCPEIS)

Ajuntament de Barcelona

TERMINI DE PRESENTACIÓ TANCAT

Darrera actualització:

13/02/2024

RESUM

3 PLACES

 • Característiques de la convocatòria:

  Categoria: Tècnic/a Mitjà/na SPCPEIS

  Classe de personal: Funcionari/ària de carrera

  Escala/agrupació: Administració especial

  Subescala/subgrup: Serveis especials

  Grup de titulació: Grup A, subgrup A2

  Nivell: 20

 • Període d'inscripció:

  Del 9 de novembre al 29 de novembre del 2023 (ambdós inclosos).

 • Requisits destacats:

  Nivell català C1, Permís de conduir B.

 • Taxa d'inscripció telemàtica:

  Import de 26,08€ per cada sol·licitud de presentació realitzada.

AVISOS

 • 07/02/2024

  Llista de persones admeses i excloses

  S'ha publicat la llista definitiva de persones admeses i excloses.

 • 09/02/2024

  Avisos, notes informatives i altres

  S'ha publicat un avís de convocatòria de proves

CALENDARI I ESTAT DEL PROCÉS

 • Inici

  Publicació de les bases

 • del 9 de novembre al 29 de novembre 2023

  Presentació de sol·licituds i mèrits

 • 9 de gener 2024

  Llista provisional de persones admeses i excloses

 • -

  Llista definitiva de persones admeses i excloses

 • Entre 5 i 7 mesos

  Fase d’oposició (proves selectives)

 • +2 mesos

  Fase de concurs

 • Entre 4 i 6 mesos

  Fase de formació (curs selectiu)

 • +6 mesos

  Fase de pràctiques

 • Resolució

  Classificació final i proposta de nomentament

Aquest calendari és una previsió. Les dates oficials s’informaran amb els corresponents anuncis.

Comparteix aquest contingut