Seu electrònica

Ajuntament de Barcelona

Oferta pública d'ocupació

Aquí trobareu els temaris i els anuncis de les ofertes públiques d’ocupació (que inclouen places pendents de convocar), que han estat aprovats per l’Ajuntament de Barcelona.

Seleccioneu Ajuntament o l'organisme que voleu consultar:

Ens
títol
Núm.places
Termini presentació
Darrera actualització convocatòria

Institut de Cultura de Barcelona

3

20/06/2023

31/05/2023

Institut Municipal d'Educació de Barcelona

12

20/06/2023

31/05/2023

Ajuntament de Barcelona

31/05/2023

31/05/2023

Ajuntament de Barcelona

31/05/2023

16/05/2023

Barcelona Cicle de l'Aigua SA

1

24/03/2023

22/05/2023

Ajuntament de Barcelona

5

20/03/2023

11/05/2023

Ajuntament de Barcelona

5

20/03/2023

18/05/2023

Ajuntament de Barcelona

2

20/03/2023

29/05/2023

Ajuntament de Barcelona

17/01/2023

20/03/2023

Ajuntament de Barcelona

17/01/2023

16/05/2023

Parcs i Jardins

5

21/09/2022

12/05/2023

Parcs i Jardins

4

21/09/2022

21/03/2023

Parcs i Jardins

3

02/08/2022

12/04/2023

Ajuntament de Barcelona

241

16/03/2022

12/05/2023

Parcs i Jardins

16

01/12/2021

22/11/2022

Ajuntament de Barcelona

9

28/09/2021

25/07/2022

Parcs i Jardins

76

05/07/2021

26/07/2022

Ajuntament de Barcelona

2

26/04/2021

29/07/2022

Ajuntament de Barcelona

320

26/04/2021

17/05/2023

Ajuntament de Barcelona

8

26/04/2021

29/07/2022

Ajuntament de Barcelona

11

14/04/2021

10/11/2022

Ajuntament de Barcelona

37

14/04/2021

30/11/2022

Ajuntament de Barcelona

40

30/03/2021

30/11/2022

Ajuntament de Barcelona

23

30/03/2021

25/11/2022

Ajuntament de Barcelona

5

30/03/2021

31/03/2023

Ajuntament de Barcelona

55

30/03/2021

30/11/2022

Ajuntament de Barcelona

120

30/03/2021

30/11/2022

Ajuntament de Barcelona

259

30/03/2021

30/01/2023

Ajuntament de Barcelona

40

30/03/2021

28/11/2022

Ajuntament de Barcelona

3

30/03/2021

30/11/2022

Ajuntament de Barcelona

50

30/03/2021

10/11/2022

Ajuntament de Barcelona

28

30/03/2021

23/02/2023

Ajuntament de Barcelona

10

30/03/2021

28/11/2022

Ajuntament de Barcelona

25

30/03/2021

01/08/2022

Ajuntament de Barcelona

12

30/03/2021

10/11/2022

Ajuntament de Barcelona

40

30/03/2021

07/11/2022

Ajuntament de Barcelona

9

30/03/2021

02/11/2022

Ajuntament de Barcelona

12

30/03/2021

28/04/2023

Ajuntament de Barcelona

30

30/03/2021

29/11/2022

Ajuntament de Barcelona

5

30/03/2021

30/11/2022

Ajuntament de Barcelona

59

30/03/2021

18/11/2022

Ajuntament de Barcelona

27

21/12/2020

09/02/2022

Ajuntament de Barcelona

282

03/07/2020

29/03/2023

Consorci d'Educació de Barcelona

121

02/04/2019

18/07/2022

Ajuntament de Barcelona

233

02/04/2019

04/10/2022

Ajuntament de Barcelona

27

12/02/2019

01/06/2022

Ajuntament de Barcelona

7

12/02/2019

23/11/2022

Ens

Institut de Cultura de Barcelona

Núm.places

3

Termini presentació

20/06/2023

Darrera actualització convocatòria

31/05/2023

Ens

Institut Municipal d'Educació de Barcelona

Núm.places

12

Termini presentació

20/06/2023

Darrera actualització convocatòria

31/05/2023

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

Termini presentació

31/05/2023

Darrera actualització convocatòria

31/05/2023

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

Termini presentació

31/05/2023

Darrera actualització convocatòria

16/05/2023

Ens

Barcelona Cicle de l'Aigua SA

Núm.places

1

Termini presentació

24/03/2023

Darrera actualització convocatòria

22/05/2023

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

5

Termini presentació

20/03/2023

Darrera actualització convocatòria

11/05/2023

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

5

Termini presentació

20/03/2023

Darrera actualització convocatòria

18/05/2023

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

2

Termini presentació

20/03/2023

Darrera actualització convocatòria

29/05/2023

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

Termini presentació

17/01/2023

Darrera actualització convocatòria

20/03/2023

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

Termini presentació

17/01/2023

Darrera actualització convocatòria

16/05/2023

Ens

Parcs i Jardins

Núm.places

5

Termini presentació

21/09/2022

Darrera actualització convocatòria

12/05/2023

Ens

Parcs i Jardins

Núm.places

4

Termini presentació

21/09/2022

Darrera actualització convocatòria

21/03/2023

Ens

Parcs i Jardins

Núm.places

3

Termini presentació

02/08/2022

Darrera actualització convocatòria

12/04/2023

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

241

Termini presentació

16/03/2022

Darrera actualització convocatòria

12/05/2023

Ens

Parcs i Jardins

Núm.places

16

Termini presentació

01/12/2021

Darrera actualització convocatòria

22/11/2022

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

9

Termini presentació

28/09/2021

Darrera actualització convocatòria

25/07/2022

Ens

Parcs i Jardins

Núm.places

76

Termini presentació

05/07/2021

Darrera actualització convocatòria

26/07/2022

Ens

Ajuntament de Barcelona

títol

Núm.places

2

Termini presentació

26/04/2021

Darrera actualització convocatòria

29/07/2022

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

320

Termini presentació

26/04/2021

Darrera actualització convocatòria

17/05/2023

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

8

Termini presentació

26/04/2021

Darrera actualització convocatòria

29/07/2022

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

11

Termini presentació

14/04/2021

Darrera actualització convocatòria

10/11/2022

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

37

Termini presentació

14/04/2021

Darrera actualització convocatòria

30/11/2022

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

40

Termini presentació

30/03/2021

Darrera actualització convocatòria

30/11/2022

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

23

Termini presentació

30/03/2021

Darrera actualització convocatòria

25/11/2022

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

5

Termini presentació

30/03/2021

Darrera actualització convocatòria

31/03/2023

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

55

Termini presentació

30/03/2021

Darrera actualització convocatòria

30/11/2022

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

120

Termini presentació

30/03/2021

Darrera actualització convocatòria

30/11/2022

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

259

Termini presentació

30/03/2021

Darrera actualització convocatòria

30/01/2023

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

40

Termini presentació

30/03/2021

Darrera actualització convocatòria

28/11/2022

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

3

Termini presentació

30/03/2021

Darrera actualització convocatòria

30/11/2022

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

50

Termini presentació

30/03/2021

Darrera actualització convocatòria

10/11/2022

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

28

Termini presentació

30/03/2021

Darrera actualització convocatòria

23/02/2023

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

10

Termini presentació

30/03/2021

Darrera actualització convocatòria

28/11/2022

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

25

Termini presentació

30/03/2021

Darrera actualització convocatòria

01/08/2022

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

12

Termini presentació

30/03/2021

Darrera actualització convocatòria

10/11/2022

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

40

Termini presentació

30/03/2021

Darrera actualització convocatòria

07/11/2022

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

9

Termini presentació

30/03/2021

Darrera actualització convocatòria

02/11/2022

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

12

Termini presentació

30/03/2021

Darrera actualització convocatòria

28/04/2023

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

30

Termini presentació

30/03/2021

Darrera actualització convocatòria

29/11/2022

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

5

Termini presentació

30/03/2021

Darrera actualització convocatòria

30/11/2022

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

59

Termini presentació

30/03/2021

Darrera actualització convocatòria

18/11/2022

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

27

Termini presentació

21/12/2020

Darrera actualització convocatòria

09/02/2022

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

282

Termini presentació

03/07/2020

Darrera actualització convocatòria

29/03/2023

Ens

Consorci d'Educació de Barcelona

títol

Núm.places

121

Termini presentació

02/04/2019

Darrera actualització convocatòria

18/07/2022

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

233

Termini presentació

02/04/2019

Darrera actualització convocatòria

04/10/2022

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

27

Termini presentació

12/02/2019

Darrera actualització convocatòria

01/06/2022

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

7

Termini presentació

12/02/2019

Darrera actualització convocatòria

23/11/2022

Última actualització 01/06/2023