Seu electrònica

Ajuntament de Barcelona

Oferta pública d'ocupació

Aquí trobareu els temaris i els anuncis de les ofertes públiques d’ocupació (que inclouen places pendents de convocar), que han estat aprovats per l’Ajuntament de Barcelona.

Ens
Títol
Núm.places
Termini presentació
Darrera actualització convocatòria

Barcelona Cicle de l'Aigua SA

3

20/12/2023

30/11/2023

Ajuntament de Barcelona

128

19/12/2023

30/11/2023

Ajuntament de Barcelona

3

29/11/2023

28/11/2023

Ajuntament de Barcelona

60

29/11/2023

28/11/2023

Barcelona Cicle de l'Aigua SA

30/10/2023

24/11/2023

Barcelona Cicle de l'Aigua SA

1

06/10/2023

23/11/2023

Consorci Mercat de les Flors

1

23/06/2023

26/07/2023

Institut de Cultura de Barcelona

3

20/06/2023

04/12/2023

Institut Municipal d'Educació de Barcelona

12

20/06/2023

05/12/2023

Ajuntament de Barcelona

31/05/2023

04/12/2023

Ajuntament de Barcelona

31/05/2023

04/12/2023

Barcelona Cicle de l'Aigua SA

1

24/03/2023

31/07/2023

Ajuntament de Barcelona

2

20/03/2023

29/09/2023

Ajuntament de Barcelona

5

20/03/2023

29/09/2023

Ajuntament de Barcelona

5

20/03/2023

29/09/2023

Ajuntament de Barcelona

17/01/2023

21/11/2023

Ajuntament de Barcelona

17/01/2023

04/12/2023

Parcs i Jardins

4

21/09/2022

21/03/2023

Parcs i Jardins

5

21/09/2022

11/07/2023

Parcs i Jardins

3

02/08/2022

12/04/2023

Ajuntament de Barcelona

241

16/03/2022

04/12/2023

Parcs i Jardins

16

01/12/2021

22/11/2022

Parcs i Jardins

76

05/07/2021

26/07/2022

Ajuntament de Barcelona

320

26/04/2021

17/05/2023

Ajuntament de Barcelona

11

14/04/2021

07/09/2023

Ajuntament de Barcelona

37

14/04/2021

30/11/2022

Ajuntament de Barcelona

5

30/03/2021

30/11/2022

Ajuntament de Barcelona

59

30/03/2021

12/09/2023

Ajuntament de Barcelona

12

30/03/2021

10/11/2022

Ajuntament de Barcelona

40

30/03/2021

05/10/2023

Ajuntament de Barcelona

30

30/03/2021

06/10/2023

Ajuntament de Barcelona

3

30/03/2021

30/11/2022

Ajuntament de Barcelona

23

30/03/2021

16/06/2023

Ajuntament de Barcelona

40

30/03/2021

07/09/2023

Ajuntament de Barcelona

50

30/03/2021

07/09/2023

Ajuntament de Barcelona

28

30/03/2021

23/02/2023

Ajuntament de Barcelona

10

30/03/2021

28/11/2022

Ajuntament de Barcelona

40

30/03/2021

20/11/2023

Ajuntament de Barcelona

55

30/03/2021

08/09/2023

Ajuntament de Barcelona

120

30/03/2021

15/09/2023

Ajuntament de Barcelona

259

30/03/2021

10/11/2023

Ajuntament de Barcelona

282

03/07/2020

25/10/2023

Ajuntament de Barcelona

233

02/04/2019

04/10/2022

Ens

Barcelona Cicle de l'Aigua SA

Núm.places

3

Termini presentació

20/12/2023

Darrera actualització convocatòria

30/11/2023

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

128

Termini presentació

19/12/2023

Darrera actualització convocatòria

30/11/2023

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

3

Termini presentació

29/11/2023

Darrera actualització convocatòria

28/11/2023

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

60

Termini presentació

29/11/2023

Darrera actualització convocatòria

28/11/2023

Ens

Barcelona Cicle de l'Aigua SA

Núm.places

Termini presentació

30/10/2023

Darrera actualització convocatòria

24/11/2023

Ens

Barcelona Cicle de l'Aigua SA

Núm.places

1

Termini presentació

06/10/2023

Darrera actualització convocatòria

23/11/2023

Ens

Consorci Mercat de les Flors

Núm.places

1

Termini presentació

23/06/2023

Darrera actualització convocatòria

26/07/2023

Ens

Institut de Cultura de Barcelona

Núm.places

3

Termini presentació

20/06/2023

Darrera actualització convocatòria

04/12/2023

Ens

Institut Municipal d'Educació de Barcelona

Núm.places

12

Termini presentació

20/06/2023

Darrera actualització convocatòria

05/12/2023

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

Termini presentació

31/05/2023

Darrera actualització convocatòria

04/12/2023

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

Termini presentació

31/05/2023

Darrera actualització convocatòria

04/12/2023

Ens

Barcelona Cicle de l'Aigua SA

Núm.places

1

Termini presentació

24/03/2023

Darrera actualització convocatòria

31/07/2023

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

2

Termini presentació

20/03/2023

Darrera actualització convocatòria

29/09/2023

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

5

Termini presentació

20/03/2023

Darrera actualització convocatòria

29/09/2023

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

5

Termini presentació

20/03/2023

Darrera actualització convocatòria

29/09/2023

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

Termini presentació

17/01/2023

Darrera actualització convocatòria

21/11/2023

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

Termini presentació

17/01/2023

Darrera actualització convocatòria

04/12/2023

Ens

Parcs i Jardins

Núm.places

4

Termini presentació

21/09/2022

Darrera actualització convocatòria

21/03/2023

Ens

Parcs i Jardins

Núm.places

5

Termini presentació

21/09/2022

Darrera actualització convocatòria

11/07/2023

Ens

Parcs i Jardins

Núm.places

3

Termini presentació

02/08/2022

Darrera actualització convocatòria

12/04/2023

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

241

Termini presentació

16/03/2022

Darrera actualització convocatòria

04/12/2023

Ens

Parcs i Jardins

Núm.places

16

Termini presentació

01/12/2021

Darrera actualització convocatòria

22/11/2022

Ens

Parcs i Jardins

Núm.places

76

Termini presentació

05/07/2021

Darrera actualització convocatòria

26/07/2022

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

320

Termini presentació

26/04/2021

Darrera actualització convocatòria

17/05/2023

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

11

Termini presentació

14/04/2021

Darrera actualització convocatòria

07/09/2023

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

37

Termini presentació

14/04/2021

Darrera actualització convocatòria

30/11/2022

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

5

Termini presentació

30/03/2021

Darrera actualització convocatòria

30/11/2022

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

59

Termini presentació

30/03/2021

Darrera actualització convocatòria

12/09/2023

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

12

Termini presentació

30/03/2021

Darrera actualització convocatòria

10/11/2022

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

40

Termini presentació

30/03/2021

Darrera actualització convocatòria

05/10/2023

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

30

Termini presentació

30/03/2021

Darrera actualització convocatòria

06/10/2023

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

3

Termini presentació

30/03/2021

Darrera actualització convocatòria

30/11/2022

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

23

Termini presentació

30/03/2021

Darrera actualització convocatòria

16/06/2023

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

40

Termini presentació

30/03/2021

Darrera actualització convocatòria

07/09/2023

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

50

Termini presentació

30/03/2021

Darrera actualització convocatòria

07/09/2023

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

28

Termini presentació

30/03/2021

Darrera actualització convocatòria

23/02/2023

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

10

Termini presentació

30/03/2021

Darrera actualització convocatòria

28/11/2022

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

40

Termini presentació

30/03/2021

Darrera actualització convocatòria

20/11/2023

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

55

Termini presentació

30/03/2021

Darrera actualització convocatòria

08/09/2023

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

120

Termini presentació

30/03/2021

Darrera actualització convocatòria

15/09/2023

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

259

Termini presentació

30/03/2021

Darrera actualització convocatòria

10/11/2023

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

282

Termini presentació

03/07/2020

Darrera actualització convocatòria

25/10/2023

Ens

Ajuntament de Barcelona

Núm.places

233

Termini presentació

02/04/2019

Darrera actualització convocatòria

04/10/2022

Última actualització 30/11/2023