Esteu aquí

Oferta pública d'ocupació

Aqui trobareu els anuncis de les ofertes públiques d'ocupació aprovades per l'Ajuntament de Barcelona que inclouen places pendents de convocar.

Veure els anuncis

Convocatòries

Consulta i estat de borses de treball
Ens Títol Núm. Places Termini de presentació
Institut Municipal d'Informàtica Ampliació de la borsa de treball de la categoria de Tècnic/a Superior en Informàtica 50 3/12/2018
Institut Municipal d'Informàtica Ampliació de la borsa de treball de la categoria de Tècnic/a Mitjà/na en Informàtica 50 3/12/2018
Agència d'Energia de Barcelona Contractació laboral de tècnics/ques superior en enginyeria 3 4/6/2018
Institut Municipal de Parcs i Jardins Pràctic (branca mecànica) 5 22/5/2018
Institut de Cultura de Barcelona Ampliació de la Borsa de treball per a producció d'activitats culturals amb la categoria d'auxiliar de suport logístic. 8/4/2018
Institut Municipal de Parcs i Jardins Borsa de Treball Tècnic 2 (Branca Arquitectura Tècnica) 5 19/2/2018
Institut Municipal de Parcs i Jardins Borsa de Treball Tècnic 1 per a la Coordinació de Programes Formatius 5 19/2/2018
Institut Municipal de Parcs i Jardins Borsa de treball urgent de tècnic 2 (branca dret) 5 16/1/2018
Agència de Salut Pública de Barcelona Ampliació de la borsa de treball en la categoria d'auxiliar de laboratori, grup C, subgrup C2. 29/11/2017
Institut Municipal de Parcs i Jardins Borsa de treball urgent de tècnics 2 (branca agrària) 20 24/08/2017
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat Borsa de Treball categoria laboral Fisioterapeuta 30 1/8/2017
Institut de Cultura de Barcelona Borsa de treball de Professors Superiors de Música, per la Banda Municipal de l'Institut de Cultura de Barcelona. 27/6/2017
Institut Municipal d'Informàtica Borsa de Treball de Tècnic/a Mig d'Informàtica 100 6/6/2017
Institut Municipal d'Informàtica Borsa de Treball de Tècnic/a Superior d'Informàtica 100 6/6/2017
Ajuntament de Barcelona Borsa de treball Auxiliar Administratiu/va 525 23/5/2017
Ajuntament de Barcelona Subaltern/a 200 9/5/2017
Ajuntament de Barcelona Borsa de Tècnic/a Mitjà/na en Treball Social 100 7/3/2016
Institut Municipal d'Informàtica Borsa de treball de Tècnics Superiors en Informàtica 25 22/2/2015
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Psicologia 50 19/2/2015
SystemPerfil Contractant temporarily out of service for technical reasons

Podeu accedir als anuncis de licitació pública de l'Ajuntament publicats a partir de l'1 de juny de 2016 a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

SystemTauler d'edictes temporarily out of service for technical reasons

Per consultes i informació sobre edictes adreceu un correu a edictes@bcn.cat

SystemGaseta municipal temporarily out of service for technical reasons

Per consultes i informació sobre la Gaseta Municipal adreceu un correu a gaseta@bcn.cat

SystemRegistre electrònic del portal de tràmits temporarily out of service for technical reasons

Mentre duri la incidència, les sol·licituds es poden presentar en qualsevol dels punts de registre presencials de l'Ajuntament de Barcelona (accediu a adreces i horaris)

SystemQueixes i suggeriments temporarily out of service for technical reasons
SystemVerificació de documentació temporarily out of service for technical reasons
Última actualització 13/11/2018