Esteu aquí

Oferta pública d'ocupació

Aqui trobareu els anuncis de les ofertes públiques d'ocupació aprovades per l'Ajuntament de Barcelona que inclouen places pendents de convocar.

Convocatòries

Ens Títol Núm. Places Termini presentació Darrera actualització convocatòria
Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona Supervisor/a Científic Aquàtics - Estabulari al Parc Recerca Biomèdica de Barcelona
1 16/12/2019 29/11/2019
Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona Auxiliar Administratiu/va d'Infraestructures Parc Recerca Biomèdica de Barcelona
1 02/12/2019 26/11/2019
Ajuntament de Barcelona 860/2019 CAP DE DEPARTAMENT 1, adscrit al Departament de Serveis Jurídics - Secretaria de la Direcció de Serveis Generals de la Gerència del Districte de Sant Andreu de l'Ajuntament de Barcelona.
1 20/11/2019 29/10/2019
Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona Convocatòria interadministrativa per a la provisió per lliure designació d'un lloc de treball de Director/a de Serveis de Gestió del Parc Públic adscrit a la Gerència de l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
1 09/10/2019 13/11/2019
Ajuntament de Barcelona 574/2019 Cap de Departament de Selecció de Recursos Humans adscrit a la Direcció de Serveis Jurídics i Promoció, de la Gerència de Recursos Humans i Organització, de l'Ajuntament de Barcelona.
1 22/08/2019 27/11/2019
Ajuntament de Barcelona 573/2019 Lletrat/da Consistorial adscrit a la Direcció de l'Àrea de Règim Jurídic de la Direcció de Serveis Jurídics de la Gerència de Recursos de l'Ajuntament de Barcelona.
1 22/08/2019 27/09/2019
Ajuntament de Barcelona 572/2019 Lletrat/da Consistorial adscrit a la Direcció de l'Àrea de Règim Jurídic de la Direcció de Serveis Jurídics de la Gerència de Recursos de l'Ajuntament de Barcelona.
1 22/08/2019 27/09/2019
Institut Municipal d'Informàtica Anunci sobre convocatòria interadministrativa per a la provisió per lliure designació d'un lloc de treball de director/a de planificació d'aprovisionament TIC i gestió econòmica adscrit a la Gerència de l'Institut Municipal d'Informàtica.
1 21/06/2019 01/08/2019
Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona Tècnic/a Auxiliar de Control de Qualitat
1 04/04/2019 16/04/2019
Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona Auxiliar de Biblioteca i Mediateca
1 28/03/2019 30/05/2019
Ajuntament de Barcelona 91/2019 Director/a 1 de la família General (GE), adscrit a la Direcció d'Empreses, Entitats Municipals i Recursos de la Gerència de Presidència i Economia
1 25/02/2019 04/04/2019
Ajuntament de Barcelona 890/2018 Director/a 2 de la família General (GE) adscrit a la Direcció de Serveis de Prevenció de la Gerència de Seguretat i Prevenció
1 03/01/2019 21/05/2019
Ajuntament de Barcelona 877/2018 Director/a 1 de la família General (GE), adscrit a la Direcció per a la Transparència i les Bones Pràctiques de la Gerència de Recursos
1 21/12/2018 17/01/2019
Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona 1/2018-L Direcció 2 de la família General (GE), adscrit a la Direcció de Serveis Tècnics de l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
1 01/08/2018 27/11/2018
Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona 1/2017-CI TÈCNIC/A 1 de la família professional de Serveis Jurídics (SJ) de la Secretaria del Consell adscrit a la Gerència del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona.
1 09/01/2018 30/04/2018
Ajuntament de Barcelona 1171/2017 TÈCNIC/A 1 de la família professional de Serveis Urbanístics i d'Obra (OP) adscrit a la Direcció de Serveis de Planejament de la Gerència Adjunta d'Urbanisme de la Gerència d'Ecologia Urbana
1 11/12/2017 16/11/2017
Institut de Cultura de Barcelona 3/2017-CI CAP DE DEPARTAMENT 2 de la família professional de General (GE) adscrit al Monestir de Pedralbes de la Direcció de Memòria, Història i Patrimoni de l'Institut de Cultura de Barcelona.
1 17/10/2017 01/12/2017
Institut de Cultura de Barcelona 2/2017-CI GESTOR/A DE PROJECTE 2 de la família professional General (GE), adscrit a la Direcció de Promoció de Sectors Culturals de l'Institut de Cultura de Barcelona.
1 17/10/2017 01/12/2017
Institut de Cultura de Barcelona 1/2017-CI CAP DE DEPARTAMENT 1 de la família General (GE), adscrit al Departament de Festes, Tradicions i Festivals de la Direcció de Programes Culturals de la Gerència de l'Institut de Cultura de Barcelona.
1 01/08/2017 09/10/2017
Institut de Cultura de Barcelona 2/2016-CI GESTOR/A DE PROJECTES 1 de la família professional General (GE) adscrit a la Direcció de Programa de Difusió Cultural de l'Institut de Cultura de Barcelona
1 16/11/2016 16/12/2016

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques
Última actualització 29/11/2019