Esteu aquí

Oferta pública d'ocupació

Informació sobre les places convocades per l’Ajuntament de Barcelona el 2019

Aqui trobareu els anuncis de les ofertes públiques d'ocupació aprovades per l'Ajuntament de Barcelona que inclouen places pendents de convocar.

Veure els anuncis

Convocatòries

Ens Títol Núm. Places Termini de presentació
Ajuntament de Barcelona 890/2018 Director/a 2 de la família General (GE) adscrit a la Direcció de Serveis de Prevenció de la Gerència de Seguretat i Prevenció 1 3/1/2019
Ajuntament de Barcelona 877/2018 Director/a 1 de la família General (GE), adscrit a la Direcció per a la Transparència i les Bones Pràctiques de la Gerència de Recursos 1 21/12/2018
Ajuntament de Barcelona 727/2018 Direcció 2 de la família General (GE), adscrit a la Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà de la Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures de la Gerència d'Ecologia Urbana 1 30/10/2018
Ajuntament de Barcelona DIRECTOR/A 1 de la família General (GE), adscrit a la Direcció de Serveis Jurídics de la Gerència de Recursos 1 2/10/2018
Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona 1/2018-L Direcció 2 de la família General (GE), adscrit a la Direcció de Serveis Tècnics de l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona 1 1/8/2018
Ajuntament de Barcelona 436/2018 - DIRECCIÓ 2 de la família General (GE), adscrit a la Direcció de Serveis de Coordinació Laboral dels Ens Participats de la Gerència de Recursos Humans i Organització, de l'Ajuntament de Barcelona 1 3/7/2018
Ajuntament de Barcelona 347/2018 Direcció 2 de la Direcció de Serveis Editorials de la Direcció de Comunicació de la Gerència de Recursos 1 7/6/2018
Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona 1/2017-CI TÈCNIC/A 1 de la família professional de Serveis Jurídics (SJ) de la Secretaria del Consell adscrit a la Gerència del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona. 1 9/1/2018
Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona 1/2017-CI TÈCNIC/A 1 de la família professional de Serveis Jurídics (SJ) de la Secretaria del Consell adscrit a la Gerència del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona. 1 9/1/2018
Ajuntament de Barcelona 1171/2017 TÈCNIC/A 1 de la família professional de Serveis Urbanístics i d'Obra (OP) adscrit a la Direcció de Serveis de Planejament de la Gerència Adjunta d'Urbanisme de la Gerència d'Ecologia Urbana 1 11/12/2017
Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona 2/2017 TÈCNIC/A 2 de la família professional Serveis Jurídics (SJ) adscrits al Departament de Recursos de la Direcció Jurídica de la Gerència de l'Institut Municipal d'Hisenda 2 7/12/2017
Ajuntament de Barcelona 1160/2017 TÈCNIC/A 2 de la família professional de Serveis Jurídics (SJ), adscrit al Departament de Serveis Jurídics, de la Direcció de Serveis Jurídics i Secretaria Delegada, de la Gerència del Districte de Ciutat Vella, de l'Ajuntament de Barcel 1 4/12/2017
Ajuntament de Barcelona 1017/2017 Cap de Departament 1 de la família General (GE), adscrit al Departament de Transversalitat de Gènere de la Gerència de Recursos 1 17/10/2017
Institut de Cultura de Barcelona 3/2017-CI CAP DE DEPARTAMENT 2 de la família professional de General (GE) adscrit al Monestir de Pedralbes de la Direcció de Memòria, Història i Patrimoni de l'Institut de Cultura de Barcelona. 1 17/10/2017
Institut de Cultura de Barcelona 2/2017-CI GESTOR/A DE PROJECTE 2 de la família professional General (GE), adscrit a la Direcció de Promoció de Sectors Culturals de l'Institut de Cultura de Barcelona. 1 17/10/2017
Ajuntament de Barcelona 758/2017 TÈCNIC/A 2 de la família professional de serveis de Gestió i Administració (GA) adscrit al Servei de Coordinació de Centres de la Direcció Executiva del Sistema Municipal d'Arxius de la Direcció de Serveis Generals de la Gerència de Recu 1 17/10/2017
Ajuntament de Barcelona 970/2017 GESTOR/A DE PROJECTES 1 de la família General (GE) adscrit a la Direcció de Planificació Estratègica i Fiscalitat de la Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de la Gerència de Presidència i Economia 1 11/10/2017
Ajuntament de Barcelona 920/2017 GESTOR/A DE PROJECTE 1 de la família General (GE) adscrit al Grup de Relacions Laborals, del Departament de Recursos Humans, de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos, de la Gerència de Seguretat i Prevenció 1 28/9/2017
Ajuntament de Barcelona 874/2017 TÈCNIC/A 2 de la família professional de Serveis Jurídics (SJ) adscrit al Departament de Serveis Jurídics-Secretaria de la Direcció de Serveis Generals de la Gerència del Districte de l'Eixample 1 28/9/2017
Ajuntament de Barcelona 848/2017 GESTOR/A DE PROJECTES 1 de la Família General (GE) adscrits a Intervenció General de la Gerència de Recursos. 2 4/8/2017
Institut de Cultura de Barcelona 1/2017-CI Convocatòria interadministrativa per a la provisió per lliure designació d'un lloc de treball de CAP DE DEPARTAMENT 1 de la família General (GE), adscrit al Departament de Festes, Tradicions i Festivals de la Direcció de Programes Cultural 1 1/8/2017
Ajuntament de Barcelona 832/2017 Cap de Departament 1 adscrit al Departament de Programes del Temps i Economia de les Cures de la Direcció de Serveis d'Economia Cooperativa, Social, Solidària i Consum de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de la Gerè 1 28/7/2017
Ajuntament de Barcelona 753/2017 GESTOR/A DE PROJECTE 2 de la família General (GE) adscrit al Departament de Prevenció de Riscos Laborals de la Direcció de Serveis de Gestió i Relacions Laborals de la Gerència de Recursos Humans i Organització. 1 21/7/2017
Ajuntament de Barcelona 723/2017 CAP DE DEPARTAMENT 1 adscrit al Departament Zona Nord de la Gerència del Districte de Nou Barris de l'Ajuntament de Barcelona. 1 12/7/2017
Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona 1/2017 TÈCNIC/A 1 de la família professional Serveis Jurídics (SJ) adscrit/a a la Direcció d'Inspecció Tributària de l'Institut Municipal d'Hisenda 2 6/7/2017
Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona TÈCNIC/A BIBLIOTECARI/A del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona 1 03/07/2017
Ajuntament de Barcelona 533/2017 TÈCNIC/A 2 de la família professional de Serveis d'Arts (AC) adscrit al Servei de Gestió Documental de la Direcció Executiva del Sistema Municipal d'Arxius de la Direcció de Serveis Generals de la Gerència de Recursos 1 12/6/2017
Ajuntament de Barcelona 330/2017 DIRECTOR/A 2 de la Direcció de Serveis de Democràcia Activa i Descentralització de la Gerència de Drets de la Ciutadania, Participació i Transparència 1 28/4/2017
Ajuntament de Barcelona 226/2017 CAP DE SECCIÓ 1 de la família General (GE) adscrit al Departament de Drets de Ciutadania de la Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat de la Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència 1 12/4/2017
Ajuntament de Barcelona 180/2017 CAP DE DEPARTAMENT 1 de la família General (GE), adscrit al Departament d'Administració de la Direcció d'Empreses, Entitats Municipals i Recursos de la Gerència de Presidència i Economia 1 29/3/2017
Ajuntament de Barcelona 121/2017 TÈCNIC/A 2 de la família professional de Serveis Jurídics (SJ) adscrit al Consell Tributari de la Gerència de Presidència i Economia 1 17/3/2017
Ajuntament de Barcelona 120/2017 GESTOR/A DE PROJECTES 2 de la família General (GE), adscrit a la Gerència del Districte de Nou Barris 1 15/3/2017
Ajuntament de Barcelona 32/2017 GESTOR/A DE PROJECTE 1 de la família General (GE) adscrit a la Direcció de Serveis d'Inventari i Informació de Patrimoni de la Direcció de Patrimoni de la Gerència de Presidència i Economia 1 3/3/2017
Ajuntament de Barcelona 1131/2016 TÈCNIC/A 2 de la família professional de Serveis Jurídics (SJ) adscrit al Departament de Serveis Jurídics - Secretaria de la Gerència del Districte de Les Corts 1 19/1/2017
Ajuntament de Barcelona 1084/2016 GESTOR/A DE PROJECTE 2 de la família General (GE) adscrit a la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori de la Gerència del Districte de Ciutat Vella 1 10/1/2017
Ajuntament de Barcelona 1068/2016 GESTOR/A de Projectes 1 de la família General (GE), adscrit a la Gerència de Seguretat i Prevenció 1 3/1/2017
Ajuntament de Barcelona 1016/2016 CAP DE DEPARTAMENT 1 de la família General (GE), adscrit al Departament de Selecció de Recursos Humans de la Direcció de Serveis Jurídics i Promoció de la Gerència de Recursos Humans i Organització 1 15/12/2016
Institut de Cultura de Barcelona 2/2016-CI GESTOR/A DE PROJECTES 1 de la família professional General (GE) adscrit a la Direcció de Programa de Difusió Cultural de l'Institut de Cultura de Barcelona 1 16/11/2016
Ajuntament de Barcelona 745/2016 Director/a 2 de la família general (GE) adscrit a la Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic de la Gerència del Districte de Nou Barris 1 9/8/2016
Ajuntament de Barcelona 735/2016 TÈCNIC/A 2 de la família professional de Serveis Jurídics (SJ) adscrit al Departament de Serveis Jurídics de la Direcció de Planificació i Innovació de la Gerència de Drets Socials. 1 9/8/2016
Ajuntament de Barcelona 734/2016 TÈCNIC/A 2 de la família de Serveis Urbanístics i d'Obra (OP) adscrit al Departament d'Infraestructures i Equipaments de la Direcció de Planificació i Innovació de la Gerència de Drets Socials. 1 9/8/2016
Ajuntament de Barcelona 628/2016 CAP DE DEPARTAMENT 1 de la família General (GE), adscrit al Departament de Selecció de Recursos Humans de la Direcció de Serveis Jurídics i Promoció de la Gerència de Recursos Humans i Organització 1 26/7/2016
Ajuntament de Barcelona 561/2016 - CAP DE DEPARTAMENT 1 de la família General (GE) adscrit al Departament de Desenvolupament de la Carta Municipal de la Gerència de Recursos 1 21/6/2016
Ajuntament de Barcelona 501/2016 TÈCNIC/A 2 de la família de Serveis Urbanístics i d'Obra (OP) adscrit al Departament d'Obres i Manteniment de la Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic de la Gerència del Districte de Ciutat Vella 1 10/6/2016
SystemPerfil Contractant temporarily out of service for technical reasons

Podeu accedir als anuncis de licitació pública de l'Ajuntament publicats a partir de l'1 de juny de 2016 a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

SystemTauler d'edictes temporarily out of service for technical reasons

Per consultes i informació sobre edictes adreceu un correu a edictes@bcn.cat

SystemGaseta municipal temporarily out of service for technical reasons

Per consultes i informació sobre la Gaseta Municipal adreceu un correu a gaseta@bcn.cat

SystemRegistre electrònic del portal de tràmits temporarily out of service for technical reasons

Mentre duri la incidència, les sol·licituds es poden presentar en qualsevol dels punts de registre presencials de l'Ajuntament de Barcelona (accediu a adreces i horaris)

SystemQueixes i suggeriments temporarily out of service for technical reasons
SystemVerificació de documentació temporarily out of service for technical reasons
Última actualització 17/01/2019