Esteu aquí

Oferta pública d'ocupació

Aqui trobareu els anuncis de les ofertes públiques d'ocupació aprovades per l'Ajuntament de Barcelona que inclouen places pendents de convocar.

Convocatòries

Ens Títol Núm. Places Termini presentació Darrera actualització convocatòria
Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona Auxiliar Administratiu/va Recepció Planta Baixa – Comunicació i Relacions Institucionals 1 24/09/2020 15/09/2020
Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona Tècnic/a de suport - Àrea Comunicació i Relacions Institucionals 1 24/09/2020 15/09/2020
Consorci del Besòs Tècnic/a Superior d'Arquitectura 1 21/09/2020 15/09/2020
Ajuntament de Barcelona 281/2020 Director/a de Serveis de Captació de Recursos i Auditoria Interna, adscrit a la Direcció de Serveis de Captació Recursos i Auditoria Interna de la Gerència de Pressupostos i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona. 1 11/08/2020 29/10/2020
Institut de Cultura de Barcelona 2/2020-CI Concurs de mèrits interadministratiu de Cap de Departament d'Administració de la Fabra i Coats 1 22/07/2020 18/11/2020
Ajuntament de Barcelona 221/2020 Director/a del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, adscrit a la Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció de l'Ajuntament de Barcelona 1 02/07/2020 09/11/2020
Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona Responsable Estabulari al Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona 1 26/03/2020 06/03/2020
Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona Tècnic/a de suport a l'Àrea de Comunicació i Relacions Institucionals del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona 1 17/02/2020 18/02/2020
Institut de Cultura de Barcelona 1/2020-LLDI DIRECTOR/A de Promoció de Sectors Culturals adscrit a la Gerència de l'Institut de Cultura de Barcelona. 1 10/02/2020 01/07/2020
Ajuntament de Barcelona 1016/2019 Director/a de Serveis de Prevenció, adscrit a la Direcció de Serveis de Prevenció de la Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció de l’Ajuntament de Barcelona 1 20/01/2020 19/05/2020
Ajuntament de Barcelona 860/2019 CAP DE DEPARTAMENT 1, adscrit al Departament de Serveis Jurídics - Secretaria de la Direcció de Serveis Generals de la Gerència del Districte de Sant Andreu de l'Ajuntament de Barcelona. 1 20/11/2019 02/07/2020
Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona Convocatòria interadministrativa per a la provisió per lliure designació d'un lloc de treball de Director/a de Serveis de Gestió del Parc Públic adscrit a la Gerència de l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona 1 09/10/2019 03/12/2019
Ajuntament de Barcelona 574/2019 Cap de Departament de Selecció de Recursos Humans adscrit a la Direcció de Serveis Jurídics i Promoció, de la Gerència de Recursos Humans i Organització, de l'Ajuntament de Barcelona. 1 22/08/2019 03/12/2019
Ajuntament de Barcelona 573/2019 Lletrat/da Consistorial adscrit a la Direcció de l'Àrea de Règim Jurídic de la Direcció de Serveis Jurídics de la Gerència de Recursos de l'Ajuntament de Barcelona. 1 22/08/2019 29/07/2020
Ajuntament de Barcelona 572/2019 Lletrat/da Consistorial adscrit a la Direcció de l'Àrea de Règim Jurídic de la Direcció de Serveis Jurídics de la Gerència de Recursos de l'Ajuntament de Barcelona. 1 22/08/2019 29/07/2020
Institut Municipal d'Informàtica Anunci sobre convocatòria interadministrativa per a la provisió per lliure designació d'un lloc de treball de director/a de planificació d'aprovisionament TIC i gestió econòmica adscrit a la Gerència de l'Institut Municipal d'Informàtica. 1 21/06/2019 03/12/2019
Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona Tècnic/a Auxiliar de Control de Qualitat 1 04/04/2019 03/12/2019
Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona Auxiliar de Biblioteca i Mediateca 1 28/03/2019 03/12/2019
Ajuntament de Barcelona 91/2019 Director/a 1 de la família General (GE), adscrit a la Direcció d'Empreses, Entitats Municipals i Recursos de la Gerència de Presidència i Economia 1 25/02/2019 03/12/2019
Ajuntament de Barcelona 890/2018 Director/a 2 de la família General (GE) adscrit a la Direcció de Serveis de Prevenció de la Gerència de Seguretat i Prevenció 1 03/01/2019 03/12/2019
Ajuntament de Barcelona 877/2018 Director/a 1 de la família General (GE), adscrit a la Direcció per a la Transparència i les Bones Pràctiques de la Gerència de Recursos 1 21/12/2018 26/11/2020
Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona 1/2018-L Direcció 2 de la família General (GE), adscrit a la Direcció de Serveis Tècnics de l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona 1 01/08/2018 03/12/2019
Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona 1/2017-CI TÈCNIC/A 1 de la família professional de Serveis Jurídics (SJ) de la Secretaria del Consell adscrit a la Gerència del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona. 1 09/01/2018 03/12/2019
Ajuntament de Barcelona 1171/2017 TÈCNIC/A 1 de la família professional de Serveis Urbanístics i d'Obra (OP) adscrit a la Direcció de Serveis de Planejament de la Gerència Adjunta d'Urbanisme de la Gerència d'Ecologia Urbana 1 11/12/2017 03/12/2019
Institut de Cultura de Barcelona 3/2017-CI CAP DE DEPARTAMENT 2 de la família professional de General (GE) adscrit al Monestir de Pedralbes de la Direcció de Memòria, Història i Patrimoni de l'Institut de Cultura de Barcelona. 1 17/10/2017 03/12/2019
Institut de Cultura de Barcelona 2/2017-CI GESTOR/A DE PROJECTE 2 de la família professional General (GE), adscrit a la Direcció de Promoció de Sectors Culturals de l'Institut de Cultura de Barcelona. 1 17/10/2017 03/12/2019
Institut de Cultura de Barcelona 1/2017-CI CAP DE DEPARTAMENT 1 de la família General (GE), adscrit al Departament de Festes, Tradicions i Festivals de la Direcció de Programes Culturals de la Gerència de l'Institut de Cultura de Barcelona. 1 01/08/2017 03/12/2019
Institut de Cultura de Barcelona 2/2016-CI GESTOR/A DE PROJECTES 1 de la família professional General (GE) adscrit a la Direcció de Programa de Difusió Cultural de l'Institut de Cultura de Barcelona 1 16/11/2016 03/12/2019

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques
Última actualització 15/09/2020