Esteu aquí

Oferta pública d'ocupació

Aqui trobareu els anuncis de les ofertes públiques d'ocupació aprovades per l'Ajuntament de Barcelona que inclouen places pendents de convocar.

Convocatòries

Ens Títol Núm. Places Termini de presentació Darrera actualització convocatòria
Ajuntament de Barcelona 573/2019 Lletrat/da Consistorial adscrit a la Direcció de l'Àrea de Règim Jurídic de la Direcció de Serveis Jurídics de la Gerència de Recursos de l'Ajuntament de Barcelona. 1 22/8/2019 31/07/2019
Ajuntament de Barcelona 572/2019 Lletrat/da Consistorial adscrit a la Direcció de l'Àrea de Règim Jurídic de la Direcció de Serveis Jurídics de la Gerència de Recursos de l'Ajuntament de Barcelona. 1 22/8/2019 31/07/2019
Ajuntament de Barcelona 574/2019 Cap de Departament de Selecció de Recursos Humans adscrit a la Direcció de Serveis Jurídics i Promoció, de la Gerència de Recursos Humans i Organització, de l'Ajuntament de Barcelona. 1 22/8/2019 31/07/2019
Institut Municipal d'Informàtica Anunci sobre convocatòria interadministrativa per a la provisió per lliure designació d'un lloc de treball de director/a de planificació d'aprovisionament TIC i gestió econòmica adscrit a la Gerència de l'Institut Municipal d'Informàtica. 1 21/6/2019 01/08/2019
Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona Tècnic/a Auxiliar de Control de Qualitat 1 4/4/2019 16/04/2019
Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona Auxiliar de Biblioteca i Mediateca 1 28/3/2019 30/05/2019
Ajuntament de Barcelona 91/2019 Director/a 1 de la família General (GE), adscrit a la Direcció d'Empreses, Entitats Municipals i Recursos de la Gerència de Presidència i Economia 1 25/2/2019 04/04/2019
Ajuntament de Barcelona 890/2018 Director/a 2 de la família General (GE) adscrit a la Direcció de Serveis de Prevenció de la Gerència de Seguretat i Prevenció 1 3/1/2019 21/05/2019
Ajuntament de Barcelona 877/2018 Director/a 1 de la família General (GE), adscrit a la Direcció per a la Transparència i les Bones Pràctiques de la Gerència de Recursos 1 21/12/2018 17/01/2019
Ajuntament de Barcelona 727/2018 Direcció 2 de la família General (GE), adscrit a la Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà de la Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures de la Gerència d'Ecologia Urbana 1 30/10/2018 18/01/2019
Ajuntament de Barcelona 596/2018 DIRECTOR/A 1 de la família General (GE), adscrit a la Direcció de Serveis Jurídics de la Gerència de Recursos 1 2/10/2018 19/12/2018
Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona 1/2018-L Direcció 2 de la família General (GE), adscrit a la Direcció de Serveis Tècnics de l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona 1 1/8/2018 27/11/2018
Ajuntament de Barcelona 436/2018 - DIRECCIÓ 2 de la família General (GE), adscrit a la Direcció de Serveis de Coordinació Laboral dels Ens Participats de la Gerència de Recursos Humans i Organització, de l'Ajuntament de Barcelona 1 3/7/2018 30/10/2018
Ajuntament de Barcelona 347/2018 Direcció 2 de la Direcció de Serveis Editorials de la Direcció de Comunicació de la Gerència de Recursos 1 7/6/2018 24/07/2018
Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona 1/2017-CI TÈCNIC/A 1 de la família professional de Serveis Jurídics (SJ) de la Secretaria del Consell adscrit a la Gerència del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona. 1 9/1/2018 30/04/2018
Ajuntament de Barcelona 1171/2017 TÈCNIC/A 1 de la família professional de Serveis Urbanístics i d'Obra (OP) adscrit a la Direcció de Serveis de Planejament de la Gerència Adjunta d'Urbanisme de la Gerència d'Ecologia Urbana 1 11/12/2017 16/11/2017
Ajuntament de Barcelona 1160/2017 TÈCNIC/A 2 de la família professional de Serveis Jurídics (SJ), adscrit al Departament de Serveis Jurídics, de la Direcció de Serveis Jurídics i Secretaria Delegada, de la Gerència del Districte de Ciutat Vella, de l'Ajuntament de Barcel 1 4/12/2017 05/03/2018
Institut de Cultura de Barcelona 2/2017-CI GESTOR/A DE PROJECTE 2 de la família professional General (GE), adscrit a la Direcció de Promoció de Sectors Culturals de l'Institut de Cultura de Barcelona. 1 17/10/2017 01/12/2017
Ajuntament de Barcelona 758/2017 TÈCNIC/A 2 de la família professional de serveis de Gestió i Administració (GA) adscrit al Servei de Coordinació de Centres de la Direcció Executiva del Sistema Municipal d'Arxius de la Direcció de Serveis Generals de la Gerència de Recu 1 17/10/2017 16/11/2017
Ajuntament de Barcelona 1017/2017 Cap de Departament 1 de la família General (GE), adscrit al Departament de Transversalitat de Gènere de la Gerència de Recursos 1 17/10/2017 13/11/2017
Institut de Cultura de Barcelona 3/2017-CI CAP DE DEPARTAMENT 2 de la família professional de General (GE) adscrit al Monestir de Pedralbes de la Direcció de Memòria, Història i Patrimoni de l'Institut de Cultura de Barcelona. 1 17/10/2017 01/12/2017
Ajuntament de Barcelona 970/2017 GESTOR/A DE PROJECTES 1 de la família General (GE) adscrit a la Direcció de Planificació Estratègica i Fiscalitat de la Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de la Gerència de Presidència i Economia 1 11/10/2017 10/11/2017
Ajuntament de Barcelona 920/2017 GESTOR/A DE PROJECTE 1 de la família General (GE) adscrit al Grup de Relacions Laborals, del Departament de Recursos Humans, de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos, de la Gerència de Seguretat i Prevenció 1 28/9/2017 27/11/2017
Ajuntament de Barcelona 874/2017 TÈCNIC/A 2 de la família professional de Serveis Jurídics (SJ) adscrit al Departament de Serveis Jurídics-Secretaria de la Direcció de Serveis Generals de la Gerència del Districte de l'Eixample 1 28/9/2017 28/05/2018
Ajuntament de Barcelona 848/2017 GESTOR/A DE PROJECTES 1 de la Família General (GE) adscrits a Intervenció General de la Gerència de Recursos. 2 4/8/2017 29/11/2017
Institut de Cultura de Barcelona 1/2017-CI CAP DE DEPARTAMENT 1 de la família General (GE), adscrit al Departament de Festes, Tradicions i Festivals de la Direcció de Programes Culturals de la Gerència de l'Institut de Cultura de Barcelona. 1 1/8/2017 09/10/2017
Ajuntament de Barcelona 832/2017 Cap de Departament 1 adscrit al Departament de Programes del Temps i Economia de les Cures de la Direcció de Serveis d'Economia Cooperativa, Social, Solidària i Consum de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de la Gerè 1 28/7/2017 07/11/2017
Ajuntament de Barcelona 753/2017 GESTOR/A DE PROJECTE 2 de la família General (GE) adscrit al Departament de Prevenció de Riscos Laborals de la Direcció de Serveis de Gestió i Relacions Laborals de la Gerència de Recursos Humans i Organització. 1 21/7/2017 17/10/2017
Ajuntament de Barcelona 723/2017 CAP DE DEPARTAMENT 1 adscrit al Departament Zona Nord de la Gerència del Districte de Nou Barris de l'Ajuntament de Barcelona. 1 12/7/2017 21/09/2017
Ajuntament de Barcelona 533/2017 TÈCNIC/A 2 de la família professional de Serveis d'Arts (AC) adscrit al Servei de Gestió Documental de la Direcció Executiva del Sistema Municipal d'Arxius de la Direcció de Serveis Generals de la Gerència de Recursos 1 12/6/2017 14/07/2017
Ajuntament de Barcelona 330/2017 DIRECTOR/A 2 de la Direcció de Serveis de Democràcia Activa i Descentralització de la Gerència de Drets de la Ciutadania, Participació i Transparència 1 28/4/2017 19/06/2017
Ajuntament de Barcelona 226/2017 CAP DE SECCIÓ 1 de la família General (GE) adscrit al Departament de Drets de Ciutadania de la Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat de la Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència 1 12/4/2017 17/05/2017
Ajuntament de Barcelona 180/2017 CAP DE DEPARTAMENT 1 de la família General (GE), adscrit al Departament d'Administració de la Direcció d'Empreses, Entitats Municipals i Recursos de la Gerència de Presidència i Economia 1 29/3/2017 07/06/2017
Ajuntament de Barcelona 121/2017 TÈCNIC/A 2 de la família professional de Serveis Jurídics (SJ) adscrit al Consell Tributari de la Gerència de Presidència i Economia 1 17/3/2017 23/06/2017
Ajuntament de Barcelona 120/2017 GESTOR/A DE PROJECTES 2 de la família General (GE), adscrit a la Gerència del Districte de Nou Barris 1 15/3/2017 26/04/2017
Ajuntament de Barcelona 32/2017 GESTOR/A DE PROJECTE 1 de la família General (GE) adscrit a la Direcció de Serveis d'Inventari i Informació de Patrimoni de la Direcció de Patrimoni de la Gerència de Presidència i Economia 1 3/3/2017 05/05/2017
Ajuntament de Barcelona 1131/2016 TÈCNIC/A 2 de la família professional de Serveis Jurídics (SJ) adscrit al Departament de Serveis Jurídics - Secretaria de la Gerència del Districte de Les Corts 1 19/1/2017 01/03/2017
Ajuntament de Barcelona 1084/2016 GESTOR/A DE PROJECTE 2 de la família General (GE) adscrit a la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori de la Gerència del Districte de Ciutat Vella 1 10/1/2017 17/02/2017
Ajuntament de Barcelona 1068/2016 GESTOR/A de Projectes 1 de la família General (GE), adscrit a la Gerència de Seguretat i Prevenció 1 3/1/2017 10/02/2017
Ajuntament de Barcelona 1016/2016 CAP DE DEPARTAMENT 1 de la família General (GE), adscrit al Departament de Selecció de Recursos Humans de la Direcció de Serveis Jurídics i Promoció de la Gerència de Recursos Humans i Organització 1 15/12/2016 31/01/2017
Institut de Cultura de Barcelona 2/2016-CI GESTOR/A DE PROJECTES 1 de la família professional General (GE) adscrit a la Direcció de Programa de Difusió Cultural de l'Institut de Cultura de Barcelona 1 16/11/2016 16/12/2016
Ajuntament de Barcelona 735/2016 TÈCNIC/A 2 de la família professional de Serveis Jurídics (SJ) adscrit al Departament de Serveis Jurídics de la Direcció de Planificació i Innovació de la Gerència de Drets Socials. 1 9/8/2016 03/11/2016
Ajuntament de Barcelona 734/2016 TÈCNIC/A 2 de la família de Serveis Urbanístics i d'Obra (OP) adscrit al Departament d'Infraestructures i Equipaments de la Direcció de Planificació i Innovació de la Gerència de Drets Socials. 1 9/8/2016 28/04/2017
Ajuntament de Barcelona 745/2016 DIRECTOR/A 2 de la família general (GE) adscrit a la Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic de la Gerència del Districte de Nou Barris 1 9/8/2016 22/11/2016
Ajuntament de Barcelona 628/2016 CAP DE DEPARTAMENT 1 de la família General (GE), adscrit al Departament de Selecció de Recursos Humans de la Direcció de Serveis Jurídics i Promoció de la Gerència de Recursos Humans i Organització 1 26/7/2016 26/10/2016
Ajuntament de Barcelona 561/2016 - CAP DE DEPARTAMENT 1 de la família General (GE) adscrit al Departament de Desenvolupament de la Carta Municipal de la Gerència de Recursos 1 21/6/2016 15/09/2016
Ajuntament de Barcelona 501/2016 TÈCNIC/A 2 de la família de Serveis Urbanístics i d'Obra (OP) adscrit al Departament d'Obres i Manteniment de la Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic de la Gerència del Districte de Ciutat Vella 1 10/6/2016 04/10/2016

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques
Última actualització 01/08/2019