Esteu aquí

Oferta pública d'ocupació

Aquí trobareu els temaris i els anuncis de les ofertes públiques d’ocupació (que inclouen places pendents de convocar), que han estat aprovats per l’Ajuntament de Barcelona.Convocatòries

Ens Títol Núm. Places Termini presentació Darrera actualització convocatòria
Ajuntament de Barcelona Convocatòries de provisió - 01/01/2038 18/10/2021
Ajuntament de Barcelona Convocatòries de promoció interna (només empleats/ades municipals) - 01/01/2037 10/02/2022
Consorci del Besòs Concurs de mèrits Tècnic superior en Arquitectura al Consorci del Besòs (procès estabilització Llei 20/2021) 1 07/06/2022 09/05/2022
Fundació BiT Habitat Secretari/a de Direcció i Suport a la Gerència 1 24/04/2022 12/05/2022
Consorci de l'Auditori i de l'Orquestra Auxiliar administratiu/va campanya d'abonaments 1 17/03/2022 29/04/2022
Ajuntament de Barcelona Interventor/a delegat/ada 1 24/02/2022 04/03/2022
Consorci de l'Auditori i de l'Orquestra Responsable de Comunicació i Màrqueting del Programa Apropa Cultura, del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra 1 16/02/2022 17/03/2022
Consorci de l'Auditori i de l'Orquestra Cap de Comunicació i Màrqueting al Departament de Comunicació i Màrqueting al Consorci de l'Auditori i l'Orquestra 1 21/12/2021 26/01/2022
Consorci de l'Auditori i de l'Orquestra Coordinador/a tècnic/a del departament tècnic d’escena 1 28/09/2021 23/11/2021
Consorci de l'Auditori i de l'Orquestra Cap del departament tècnic d’escena 1 28/09/2021 23/11/2021
Barcelona Cicle de l'Aigua SA Tècnic/a mig/mitja en Enginyeria Civil 2 26/07/2021 13/01/2022
Barcelona Cicle de l'Aigua SA Cap de Servei de Gestió Operativa de Platges 1 15/01/2021 18/10/2021
Ajuntament de Barcelona Tècnic/a Superior en Medicina 1 07/01/2021 19/01/2021

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques
Última actualització 09/05/2022