Esteu aquí

Oferta pública d'ocupació

Aqui trobareu els anuncis de les ofertes públiques d'ocupació aprovades per l'Ajuntament de Barcelona que inclouen places pendents de convocar.

Convocatòries

Ens Títol Núm. Places Termini de presentació Darrera actualització convocatòria
Ajuntament de Barcelona 524/2019 Direcció adscrit a l'Oficina de la Gerència Municipal. 1 18/7/2019 29/07/2019
Institut Municipal de Parcs i Jardins Director/a d'espais verds i biodiversitat 1 7/2/2019 08/05/2019
Institut de Cultura de Barcelona 965/2018 Direcció 2 d'Innovació, Coneixement i Arts Visuals, adscrit a la Direcció de Cultura de Proximitat de l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 1 30/1/2019 04/04/2019
Ajuntament de Barcelona 539/2018 Direcció 2 adscrit a la Direcció de Serveis de Relacions Internacionals de la Direcció de Serveis de Justícia Global i Cooperació Internacional de la Gerència de Presidència i Economia 1 28/9/2018 03/12/2018
Institut de Cultura de Barcelona 36/2017 Direcció 2 de El Born Centre de Cultura i Memòria adscrit a la Direcció de Memòria, Història i Patrimoni de l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 1 1/3/2017 29/05/2017
Ajuntament de Barcelona 782/2016 Direcció 2 adscrit a la Direcció de Serveis de Comunicació i Participació de la Gerència d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona 1 11/10/2016 02/12/2016
Institut de Cultura de Barcelona 851/2016 Direcció 2 del Festival de Barcelona Grec, adscrit a la Direcció de Sectors Culturals i Innovació de l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 1 8/10/2016 16/12/2016
Ajuntament de Barcelona 644/2016 Direcció 2 adscrit a la Direcció de Serveis de Drets dels Animals de la Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans adscrita a la Gerència d'Ecologia Urbana 1 13/7/2016 09/11/2016
Ajuntament de Barcelona 401/2016 Direcció 2 adscrit a la Direcció de Memòria i Història de la Gerència de l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 1 13/5/2016 20/07/2016
Ajuntament de Barcelona 353/2016 Direcció 2, adscrit al Gabinet Tècnic de Programació de la Gerència de Presidència i Economia 1 22/4/2016 14/07/2016
Ajuntament de Barcelona 326/2016 Direcció 2, adscrit a la Direcció de Serveis d'Urgències i Emergències Socials de la Gerència de Drets Socials 1 22/4/2016 13/07/2016
Ajuntament de Barcelona 218/2016 Direcció 2, adscrit a la Direcció de Serveis de Comunicació Digital de la Gerència de Recursos 1 22/3/2016 23/05/2016
Ajuntament de Barcelona 34/2016 Direcció 2, adscrit a la Direcció de Serveis d'Auditoria Interna de la Gerència de Presidència i Economia 1 4/3/2016 22/06/2016
Ajuntament de Barcelona 120/2016 Direcció 2, adscrit a la Secretaria Executiva de la Gerència Municipal 1 22/2/2016 02/05/2016
Ajuntament de Barcelona 1493/2015 Direcció 2, adscrit a la Direcció de Serveis de Relacions Internacionals de la Gerència de Presidència i Economia 1 22/1/2016 23/09/2016
Ajuntament de Barcelona 1467/2015 Direcció 2 adscrit a l'Oficina de la Gerència Municipal 1 22/1/2016 02/05/2016
Ajuntament de Barcelona 1407/2015 Direcció 2 adscrit a la Direcció de Serveis de Drets dels Animals de la Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans adscrita a la Gerència d'Ecologia Urbana 1 29/12/2015 02/05/2016
Ajuntament de Barcelona 1406/2015 Direcció 2 adscrit a la Direcció de Serveis d'Empreses, Consorcis i Fundacions de la Gerència de Presidència i Economia 1 29/12/2015 02/05/2016
Ajuntament de Barcelona 1405/2015 Direcció 1 adscrit a la Direcció de Model Urbà de la Gerència d'Ecologia Urbana 1 29/12/2015 26/05/2016
Ajuntament de Barcelona 1385/2015 Direcció 2 adscrit a la Direcció de Serveis de Recerca, Desenvolupament i Innovació de la Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència 1 16/12/2015 02/05/2016
Ajuntament de Barcelona 1384/2015 Direcció 2 adscrit a la Direcció de Serveis de Projectes d'Ecologia Urbana de la Gerència d'Ecologia Urbana 1 16/12/2015 01/03/2017
Ajuntament de Barcelona 1383/2015 Direcció 2 adscrit a la Direcció de Serveis d'Economia Cooperativa, Social i Solidària de la Gerència de Presidència i Economia 1 16/12/2015 02/05/2016
Ajuntament de Barcelona 1357/2015 Direcció 2 adscrit a la Direcció de Serveis de Salut de la Gerència de Drets Socials 1 16/12/2015 02/05/2016
Institut de Cultura de Barcelona 1361/2015 Direcció 2 adscrit a la Direcció de Sectors Culturals i Innovació de la Gerència de l'Institut de Cultura de Barcelona 1 7/12/2015 14/03/2016
Ajuntament de Barcelona 1356/2015 Direcció 2 adscrit a la Direcció de Serveis Publicitaris de la Direcció de Serveis de Comunicació de la Gerència de Recursos 1 7/12/2015 02/05/2016
Ajuntament de Barcelona 1355/2015 Direcció 2 adscrit a la Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i d'Immigració de la Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència 1 7/12/2015 02/05/2016
Ajuntament de Barcelona 1354/2015 Direcció 2 adscrit a la Direcció de Serveis de Comunicació i Participació de la Gerència d'Ecologia Urbana 1 7/12/2015 17/05/2016
Ajuntament de Barcelona 1353/2015 Direcció 2 adscrit a la Direcció de Serveis de Justícia Global i Cooperació Internacional de la Gerència de Presidència i Economia 1 7/12/2015 02/05/2016

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques
Última actualització 29/07/2019