Esteu aquí

Oferta pública d'ocupació

Aqui trobareu els anuncis de les ofertes públiques d'ocupació aprovades per l'Ajuntament de Barcelona que inclouen places pendents de convocar.

Veure els anuncis

Convocatòries

Ens Títol Núm. Places Termini de presentació
Ajuntament de Barcelona 539/2018 Direcció 2 adscrit a la Direcció de Serveis de Relacions Internacionals de la Direcció de Serveis de Justícia Global i Cooperació Internacional de la Gerència de Presidència i Economia 1 28/9/2018
Institut de Cultura de Barcelona 36/2017 Direcció 2 de El Born Centre de Cultura i Memòria adscrit a la Direcció de Memòria, Història i Patrimoni de l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 1 1/3/2017
Ajuntament de Barcelona 782/2016 Direcció 2 adscrit a la Direcció de Serveis de Comunicació i Participació de la Gerència d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona 1 11/10/2016
Institut de Cultura de Barcelona 851/2016 Direcció 2 del Festival de Barcelona Grec, adscrit a la Direcció de Sectors Culturals i Innovació de l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 1 8/10/2016
Ajuntament de Barcelona 644/2016 DIRECCIÓ 2 adscrit a la Direcció de Serveis de Drets dels Animals de la Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans adscrita a la Gerència d'Ecologia Urbana 1 13/7/2016
Ajuntament de Barcelona 401/2016 Direcció 2 adscrit a la Direcció de Memòria i Història de la Gerència de l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 1 13/5/2016
Ajuntament de Barcelona 353/2016 Direcció 2, adscrit al Gabinet Tècnic de Programació de la Gerència de Presidència i Economia 1 22/4/2016
Ajuntament de Barcelona 326/2016 Direcció 2, adscrit a la Direcció de Serveis d'Urgències i Emergències Socials de la Gerència de Drets Socials 1 22/4/2016
Ajuntament de Barcelona 218/2016 Direcció 2, adscrit a la Direcció de Serveis de Comunicació Digital de la Gerència de Recursos 1 22/3/2016
Ajuntament de Barcelona 34/2016 Direcció 2, adscrit a la Direcció de Serveis d'Auditoria Interna de la Gerència de Presidència i Economia 1 4/3/2016
Ajuntament de Barcelona 120/2016 Direcció 2, adscrit a la Secretaria Executiva de la Gerència Municipal 1 22/2/2016
Ajuntament de Barcelona 1493/2015 Direcció 2, adscrit a la Direcció de Serveis de Relacions Internacionals de la Gerència de Presidència i Economia 1 22/1/2016
Ajuntament de Barcelona 1467/2015 Direcció 2 adscrit a l'Oficina de la Gerència Municipal 1 22/1/2016
Ajuntament de Barcelona 1407/2015 Direcció 2 adscrit a la Direcció de Serveis de Drets dels Animals de la Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans adscrita a la Gerència d'Ecologia Urbana 1 29/12/2015
Ajuntament de Barcelona 1406/2015 Direcció 2 adscrit a la Direcció de Serveis d'Empreses, Consorcis i Fundacions de la Gerència de Presidència i Economia 1 29/12/2015
Ajuntament de Barcelona 1405/2015 Direcció 1 adscrit a la Direcció de Model Urbà de la Gerència d'Ecologia Urbana 1 29/12/2015
Ajuntament de Barcelona 1384/2015 Direcció 2 adscrit a la Direcció de Serveis de Projectes d'Ecologia Urbana de la Gerència d'Ecologia Urbana 1 16/12/2015
Ajuntament de Barcelona 1383/2015 Direcció 2 adscrit a la Direcció de Serveis d'Economia Cooperativa, Social i Solidària de la Gerència de Presidència i Economia 1 16/12/2015
Ajuntament de Barcelona 1357/2015 Direcció 2 adscrit a la Direcció de Serveis de Salut de la Gerència de Drets Socials 1 16/12/2015
Ajuntament de Barcelona 1385/2015 Direcció 2 adscrit a la Direcció de Serveis de Recerca, Desenvolupament i Innovació de la Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència 1 16/12/2015
Institut de Cultura de Barcelona 1361/2015 Direcció 2 adscrit a la Direcció de Sectors Culturals i Innovació de la Gerència de l'Institut de Cultura de Barcelona 1 7/12/2015
Ajuntament de Barcelona 1356/2015 Direcció 2 adscrit a la Direcció de Serveis Publicitaris de la Direcció de Serveis de Comunicació de la Gerència de Recursos 1 7/12/2015
Ajuntament de Barcelona 1355/2015 Direcció 2 adscrit a la Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i d'Immigració de la Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència 1 7/12/2015
Ajuntament de Barcelona 1354/2015 Direcció 2 adscrit a la Direcció de Serveis de Comunicació i Participació de la Gerència d'Ecologia Urbana 1 7/12/2015
Ajuntament de Barcelona 1353/2015 Direcció 2 adscrit a la Direcció de Serveis de Justícia Global i Cooperació Internacional de la Gerència de Presidència i Economia 1 7/12/2015
SystemPerfil Contractant temporarily out of service for technical reasons

Podeu accedir als anuncis de licitació pública de l'Ajuntament publicats a partir de l'1 de juny de 2016 a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

SystemTauler d'edictes temporarily out of service for technical reasons

Per consultes i informació sobre edictes adreceu un correu a edictes@bcn.cat

SystemGaseta municipal temporarily out of service for technical reasons

Per consultes i informació sobre la Gaseta Municipal adreceu un correu a gaseta@bcn.cat

SystemRegistre electrònic del portal de tràmits temporarily out of service for technical reasons

Mentre duri la incidència, les sol·licituds es poden presentar en qualsevol dels punts de registre presencials de l'Ajuntament de Barcelona (accediu a adreces i horaris)

SystemQueixes i suggeriments temporarily out of service for technical reasons
SystemVerificació de documentació temporarily out of service for technical reasons
Última actualització 03/12/2018