• Generalitat de Catalunya
  • Ajuntament de Barcelona
Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

Registreu-vos hi

Què és el contingent general?

El contingent general el conformen totes aquelles persones o unitats de convivència inscrites en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona i que no tenen cap circumstància personal que els determini com a contingent especial de reserva.

Registreu-vos-hi amb una trucada.  010 Telèfon d'informació i tramitació