• Generalitat de Catalunya
  • Ajuntament de Barcelona
Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

Registreu-vos hi

Adjudicació d'habitatges

Els habitatges se sortejaran entre les persones inscrites al Registre d’acord amb les característiques indicades pels ciutadans en la seva sol·licitud i en funció del requeriments que estableixi cada convocatòria de sorteig d’habitatges.

El procés d’adjudicació recollit al Reglament del RSHPO, té el següent esquema:

Procés d¿Inscripció
Registreu-vos-hi amb una trucada.  010 Telèfon d'informació i tramitació