• Generalitat de Catalunya
  • Ajuntament de Barcelona
Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

Registreu-vos hiProcediments d'adjudicació d'habitatges per sorteig

Convocatòria  Bases  Límit inscripció  Catàleg habitatges  Llistats provisionals participants  Fi termini presentació sol·licitud  Llistats provisionals admesos  Fi termini al·legacions  Llistats definitius admesos  Data sorteig  Resultat sorteigs i llistats afavorits 
60 HABITATGES EN RÈGIM DE LLOGUER PROMOCIÓ MARINA DEL PRAT VERMELL Bases 07/10/21 Llistats provisionals admesos 25/10/21 Llistats definitius admesos 10/11/21 Resultat sorteigs i llistats afavorits
64 HABITATGES EN RÈGIM DE LLOGUER PROMOCIÓ COBEGA-RAMBLA GUIPÚSCOA Bases 07/10/21 Llistats provisionals admesos 25/10/21 Llistats definitius admesos 10/11/21 Resultat sorteigs i llistats afavorits
27 HABITATGES DRET SUPERFÍCIE PROMOCIÓ MARESME Bases 07/10/21 Llistats provisionals admesos 25/10/21 Llistats definitius admesos 10/11/21 Resultat sorteigs i llistats afavorits
9 HABITATGES EN RÈGIM DE LLOGUER PROMOCIÓ TORRENT DE LES FLORS Bases 05/05/22 Llistats provisionals admesos 23/05/22 Llistats definitius admesos 09/06/22 Resultat sorteigs i llistats afavorits
45 HABITATGES DE LLOGUER ASSEQUIBLE PROMOCIÓ TORRE BARÓ ILLA F Bases 25/10/22 10/11/22 Llistats provisionals admesos 30/11/22
67 HABITATGES DE DRET DE SUPERFÍCIE PROMOCIÓ TRINITAT NOVA Bases 25/10/22 10/11/22 Llistats provisionals admesos 30/11/22
30 HABITATGES DE LLOGUER SOCIAL PROMOCIÓ TORRE BARÓ ILLA E Bases 25/10/22 10/11/22 Llistats provisionals admesos 30/11/22


Procediments d'adjudicació d'habitatges per baremació

Convocatòria  Bases  Límit inscripció  Catàleg habitatges  Llistats provisionals admesos  Fi termini al·legacions  Fi termini presentació documentació  Llistats definitius admesos  Llistats baremats provisionals  Fi termini al·legacions baremació  Llistats baremats definitius 
49 HABITATGES DOTACIONALS GENT GRAN PROMOCIÓ ALI BEI Bases 10/07/20 27/07/20 Llistats baremats provisionals 27/07/20 Llistats baremats definitius
97 HABITATGES PER A PERSONES SOCIAL I ECONÒMICAMENT VULNERABLES Bases 12/11/21 Llistats baremats provisionals 30/11/21 Llistats baremats definitius
95 HABITATGES DOTACIONALS AMB SERVEIS PER A LA GENT GRAN Bases 05/05/22 25/05/22 Llistats baremats definitiusConsulta la teva participació

Registreu-vos-hi amb una trucada.  010 Telèfon d'informació i tramitació