• Generalitat de Catalunya
  • Ajuntament de Barcelona
Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

Registreu-vos hi

Convocatòries en curs



Introducció:

Us informem dels processos d’adjudicació en curs, en els que participen els ciutadans i ciutadanes inscrits al RSHPO que compleixen amb els requisits fixats a les bases de la convocatòria d’acord amb la tipologia escollida.

Informació del procés d’adjudicació

PARTICIPA a la convocatòria - 45 habitatges de dret de superfície c/Marroc, 180-182. Número Expedient: 23CHB4.


CONSULTA la informació de la promoció Marroc



CONSULTA la informació de la promoció Binèfar





Procediments d'adjudicació d'habitatges per sorteig

Convocatòria  Bases  Límit inscripció  Catàleg habitatges  Llistats provisionals participants  Fi termini presentació sol·licitud  Llistats provisionals admesos  Fi termini al·legacions  Llistats definitius admesos  Data sorteig  Resultat sorteigs i llistats afavorits 
60 HABITATGES EN RÈGIM DE LLOGUER PROMOCIÓ MARINA DEL PRAT VERMELL Bases 07/10/21 Llistats provisionals admesos 25/10/21 Llistats definitius admesos 10/11/21 Resultat sorteigs i llistats afavorits
27 HABITATGES DRET SUPERFÍCIE PROMOCIÓ MARESME Bases 07/10/21 Llistats provisionals admesos 25/10/21 Llistats definitius admesos 10/11/21 Resultat sorteigs i llistats afavorits
45 HABITATGES DE LLOGUER ASSEQUIBLE PROMOCIÓ TORRE BARÓ ILLA F Bases 25/10/22 10/11/22 Llistats provisionals admesos 30/11/22 Llistats definitius admesos 10/01/23 Resultat sorteigs i llistats afavorits
67 HABITATGES DE DRET DE SUPERFÍCIE PROMOCIÓ TRINITAT NOVA Bases 25/10/22 10/11/22 Llistats provisionals admesos 30/11/22 Llistats definitius admesos 10/01/23 Resultat sorteigs i llistats afavorits
30 HABITATGES DE LLOGUER SOCIAL PROMOCIÓ TORRE BARÓ ILLA E Bases 25/10/22 10/11/22 Llistats provisionals admesos 30/11/22 Llistats definitius admesos 10/01/23 Resultat sorteigs i llistats afavorits
68 HABITATGES DE LLOGUER SOCIAL MARINA PRAT VERMELL (ULLDECONA,2) Bases 19/12/22 Llistats provisionals participants 12/01/23 Llistats provisionals admesos 01/02/23 Llistats definitius admesos 01/06/23 Resultat sorteigs i llistats afavorits
145 HABITATGES LLOGUER SOCIAL GRUP B (SORTEIG-41 HABITATGES) CONV.2023 Bases 08/05/23 Llistats provisionals admesos 26/05/23 Llistats definitius admesos 18/09/23 Resultat sorteigs i llistats afavorits
16 HABITATGES EN RÈGIM DE LLOGUER PROMOCIÓ GUADALQUIVIR Bases 13/07/23 Llistats provisionals participants 31/07/23 Llistats provisionals admesos 20/09/23 Llistats definitius admesos 24/10/23 Resultat sorteigs i llistats afavorits
45 HABITATGES DE DRET DE SUPERFÍCIE PROMOCIÓ MARROC Bases 13/11/23 Llistats provisionals participants
24 HABITATGES EN RÈGIM DE LLOGUER PROMOCIÓ BINÈFAR Bases 13/11/23 Llistats provisionals participants


Procediments d'adjudicació d'habitatges per baremació

Convocatòria  Bases  Límit inscripció  Catàleg habitatges  Llistats provisionals admesos  Fi termini al·legacions  Fi termini presentació documentació  Llistats definitius admesos  Llistats baremats provisionals  Fi termini al·legacions baremació  Llistats baremats definitius 
97 HABITATGES PER A PERSONES SOCIAL I ECONÒMICAMENT VULNERABLES Bases 12/11/21 Llistats baremats provisionals 30/11/21 Llistats baremats definitius
95 HABITATGES DOTACIONALS AMB SERVEIS PER A LA GENT GRAN Bases 05/05/22 25/05/22 Llistats baremats definitius
297 HABITATGES DOTACIONALS AMB SERVEIS PER A LA GENT GRAN Bases 21/02/23 Llistats provisionals admesos 09/03/23 Llistats baremats provisionals 06/04/23 Llistats baremats definitius
145 HABITATGES LLOGUER SOCIAL GRUP A (BAREM-104 HABITATGES) CONV.2023 Bases 08/05/23 Llistats baremats provisionals 26/05/23 Llistats baremats definitius



Consulta la teva participació

Registreu-vos-hi amb una trucada.  010 Telèfon d'informació i tramitació