• Generalitat de Catalunya
  • Ajuntament de Barcelona
Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

Registreu-vos hiProcediments d'adjudicació d'habitatges per sorteig

Convocatòria  Bases  Límit inscripció  Catàleg habitatges  Llistats provisionals participants  Fi termini presentació sol·licitud  Llistats provisionals admesos  Fi termini al·legacions  Llistats definitius admesos  Data sorteig  Resultat sorteigs i llistats afavorits 
17 HABITATGES EN RÈGIM DE LLOGUER PROMOCIÓ CAL CISÓ Bases 10/07/20 Llistats provisionals participants 27/07/20 Llistats definitius admesos 03/09/20 Resultat sorteigs i llistats afavorits
13 HABITATGES EN RÈGIM DE LLOGUER PROMOCIÓ VIA AUGUSTA Bases 10/07/20 Llistats provisionals participants 27/07/20 Llistats definitius admesos 03/09/20 Resultat sorteigs i llistats afavorits
30 HABITATGES EN RÈGIM DE LLOGUER PROMOCIÓ GERMANETES Bases 10/07/20 Llistats provisionals participants 27/07/20 Llistats definitius admesos 03/09/20 Resultat sorteigs i llistats afavorits


Procediments d'adjudicació d'habitatges per baremació

Convocatòria  Bases  Límit inscripció  Catàleg habitatges  Llistats provisionals admesos  Fi termini al·legacions  Fi termini presentació documentació  Llistats definitius admesos  Llistats baremats provisionals  Fi termini al·legacions baremació  Llistats baremats definitius 
49 HABITATGES DOTACIONALS GENT GRAN PROMOCIÓ ALI BEI Bases 10/07/20 27/07/20 Llistats baremats provisionals 27/07/20 Llistats baremats definitiusConsulta la teva participació

Registreu-vos-hi amb una trucada.  010 Telèfon d'informació i tramitació