• Generalitat de Catalunya
  • Ajuntament de Barcelona
Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

Registreu-vos hi

Convocatòries en cursIntroducció:

Us informem dels processos d’adjudicació en curs, en els que participen els ciutadans i ciutadanes inscrits al RSHPO que compleixen amb els requisits fixats a les bases de la convocatòria d’acord amb la tipologia escollida.

Informació del procés d’adjudicacióEl Catàleg d’habitatges de les promociones de SOVELLES, SANCHO DE ÀVILA II, CAN FABRA, CIUTAT VELLA, CAN BATLLÓ I PERE IV es troba inclòs a les bases de les convocatòries.PLÀNOLS I IMATGES DELS HABITATGES CONVOCATÒRIES 2019:

- Sancho de Àvila II

- Sovelles

- Can Fabra

Procediments d'adjudicació d'habitatges per sorteig

Convocatòria  Bases  Límit inscripció  Catàleg habitatges  Llistats provisionals participants  Fi termini presentació sol·licitud  Llistats provisionals admesos  Fi termini al·legacions  Llistats definitius admesos  Data sorteig  Resultat sorteigs i llistats afavorits 
85 HABITATGES EN RÈGIM DE LLOGUER DISTRICTE CIUTAT VELLA Bases 26/03/15 Llistats provisionals participants 10/04/15 Llistats provisionals admesos 27/04/15 Llistats definitius admesos 07/05/15 Resultat sorteigs i llistats afavorits
HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL EN RÈGIM DE LLOGUER 2017 Bases 15/03/17 Llistats provisionals admesos 28/03/17 Llistats definitius admesos 05/04/17 Resultat sorteigs i llistats afavorits
26 HABITATGES DRET SUPERFÍCIE PROMOCIÓ CAN BATLLÓ Bases 07/07/17 Llistats provisionals participants 07/08/17 Llistats provisionals admesos 07/09/17 Llistats definitius admesos 18/09/17 Resultat sorteigs i llistats afavorits
42 HABITATGES DRET SUPERFÍCIE PROMOCIÓ PERE IV Bases 25/10/17 Llistats provisionals participants 08/11/17 Llistats provisionals admesos 24/11/17 Llistats definitius admesos 19/01/18 Resultat sorteigs i llistats afavorits
60 HABITATGES DE VENDA DE RÈGIM GENERAL PROMOCIÓ SOVELLES Bases 01/02/19 Llistats provisionals participants 15/02/19 Llistats provisionals admesos 05/03/19 Llistats definitius admesos 21/03/19 Resultat sorteigs i llistats afavorits
68 HABITATGES DRET SUPERFÍCIE SANCHO DE ÁVILA-II Bases 01/02/19 Llistats provisionals participants 15/02/19 Llistats provisionals admesos 05/03/19 Llistats definitius admesos 21/03/19 Resultat sorteigs i llistats afavorits
41 HABITATGES EN RÈGIM DE LLOGUER PROMOCIÓ CAN FABRA Bases 01/02/19 Llistats provisionals participants 18/02/19 Llistats definitius admesos 21/03/19 Resultat sorteigs i llistats afavorits


Procediments d'adjudicació d'habitatges per baremació

Convocatòria  Bases  Límit inscripció  Catàleg habitatges  Llistats provisionals admesos  Fi termini al·legacions  Fi termini presentació documentació  Llistats definitius admesos  Llistats baremats provisionals  Fi termini al·legacions baremació  Llistats baremats definitius 
178 HABITATGES DOTACIONALS AMB SERVEIS PER A LA GENT GRAN Bases 13/02/15 Llistats provisionals admesos 20/10/15 27/02/15 Llistats baremats provisionals 20/10/15 Llistats baremats definitius
10 HABITATGES CAN BATLLÓ - PERSONES SOCIAL I ECONÒMICAMENT VULNERABLES Bases 24/07/17 05/09/17 Llistats baremats provisionals Llistats baremats definitius
36 HABITATGES TÀNGER- PERSONES SOCIAL I ECONÒMICAMENT VULNERABLES Bases 12/01/18 Llistats provisionals admesos 09/05/18 Llistats baremats provisionals 09/05/18 Llistats baremats definitiusConsulta la teva participació

Registreu-vos-hi amb una trucada.  010 Telèfon d'informació i tramitació