• Generalitat de Catalunya
  • Ajuntament de Barcelona
Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

Registreu-vos hi

Processos d'adjudicació realitzats

Relació dels processos d’adjudicació duts a terme mitjançant el Registre de
Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona, des de la seva
posada en marxa al febrer de 2009

Promoció Adreça Règim de tinença

Núm. Hab.

Promotor Procediment Data
Villar c/ de Villar, 78 Venda règim general

30

Regesa Sorteig oct 2009
Mare de Dèu del Port c/ de la Mare de Dèu del Port, 179 Lloguer habitatge dotacional

97

Regesa Sorteig oct 2009
Illa Fòrum  c/ de Llull, 420 Lloguer règim gral. 25 anys

69

PMHB  Sorteig oct 2009
Sant Pere Mitjà c/ de Sant Pere Mitjà, 81 Lloguer 10 anys

12

Regesa Sorteig feb 2010
Rabí Rubèn c/ de Montfar, 28 Venda règim general

12

PMHB Sorteig feb 2010
Deià c/ de Deià, 31 Venda règim general

12

Fund. Família i Benestar Social Sorteig feb 2010
Passeig de l’Exposició Pg. de l’Exposició, 16 Dret de superfície

20

PMHB Sorteig jun 2010
Reina Amàlia c/ de la Reina Amàlia, 33 Dret de superfície

28

PMHB Sorteig jun 2010
Encuny c/ d’Encuny Lloguer habitatge dotacional

114

Proviure CZF S.L. Sorteig jun 2010
Vallvidrera c/ dels Reis Catòlics, 1 Venda preu concertat

26

Regesa Sorteig nov 2010
Torre Baró illa B av. d’Escolapi Càncer, 2 Venda règim general

62

Regesa Sorteig nov 2010
Torre Baró illa D av. d’Escolapi Càncer, 15 Venda règim general

57

Regesa Sorteig nov 2010
Torre Baró illa G av. d’Escolapi Càncer, 4 Venda règim general

29

Regesa Sorteig nov 2010
Torre Baró illa C av. d’Escolapi Càncer, 4 Venda règim general

99

Regesa Sorteig des 2010
Casernes de Sant Andreu U3 Pg. Torras i Bages, 137 Dret de superfície

118

Regesa Sorteig des 2010
Casernes de Sant Andreu U5 Pg. Torras i Bages, 141 Dret de superfície

103

Regesa Sorteig des 2010
Fluvià c/ de Fluvià, 94 Dret de superfície 72 PMHB Sorteig
maig 2011
Morabos c/ de Morabos, 8 Venda preu concertat 22 QUALITAT Sorteig
maig 2011
Reina Amàlia c/ de la Reina Amàlia, 31 Dotacional amb serveis gent gran

96

PMHB Baremació Llistes definitives maig 2011
Còrsega c/ de Còrsega, 363 Dotacional amb serveis gent gran

32

PMHB Baremació Llistes definitives maig 2011
Via Favència Via Favència, 348 Dotacional amb serveis gent gran

77

PMHB Baremació Llistes definitives maig 2011
Navas de Tolosa c/ de las Navas de Tolosa, 310b  

Dotacional amb serveis gent gran

76 PMHB Baremació Llistes definitives maig 2011
Roc Boronat c/ de Roc Boronat, 98 Dret de superfície 95
PMHB Sorteig juliol 2011
Garrotxa c/ de la Garrotxa, 40
Venda règim general 39
REGESA Sorteig
des 2011
Leiva c/ de Leiva, 85 Lloguer 25 anys
28 Fund. Família i Benestar Social Sorteig des 2011
Diagonal av. Diagonal, 75

Lloguer 25 anys

127 CATALUNYA CAIXA Sorteig des 2011
Tànger c/ de Tànger, 54 Lloguer règim gral. 53
Fund. Nou Lloc Sorteig mar 2012
Reina Amàlia (C)
c/ de la Reina Amàlia, 38 Venda preu concertat 8
REGESA Sorteig mar 2012
La Clota av. Estatut de Catalunya, 1 Dret de superfície 129   PMHB  Sorteig  mar 2012
Navas de Tolosa (DT) c/ de las Navas de Tolosa, 312 Lloguer habitatge dotacional 46  PMHB Sorteig jul 2012
Pujades c/ de Pujades, 163 Venda règim general 39
REGESA Sorteig
jul 2012
Sud-oest del Besòs bloc 7B c/ de Cristóbal de Moura, 244 Lloguer i/o opció compra
34
Agència de l’Habitatge de Catalunya Sorteig abr 2013
Pg. Santa Coloma Pg. de Sta. Coloma, 55 Lloguer règim gral. 30
PMHB Sorteig mai 2013
Torre Baró (lloguer)
Illes B, C, D i E
Lloguer
152
REGESA
Sorteig
jun 2013
Can Cortada Av. Estatut de Catalunya, 43 Dret de superfície 160 PMHB Sorteig feb 2014


Registreu-vos-hi amb una trucada.  010 Telèfon d'informació i tramitació