• Generalitat de Catalunya
  • Ajuntament de Barcelona
Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

Registreu-vos hi

Com us hi podeu inscriure

Per inscriure-s’hi, és necessari formalitzar la sol·licitud en model oficial,  que  es pot emplenar mitjançant els canals següents:ATENCIÓ:

Com a  conseqüència de la situació provocada per la COVID-19 i les mesures de prevenció implementades per l’Ajuntament de Barcelona i fins a nou avís, per omplir i tramitar qualsevol sol·licitud del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona  s’haurà de realitzar de manera telemàtica mitjançant  aquesta pàgina Web o bé trucant al 010 (trucada gratuïta)
   

Recordeu que...
No hi ha terminis per presentar la sol·licitud d’inscripció , és pot presentar en qualsevol moment  a través dels canals esmentats abans.

És important recollir prèviament la informació i/o la documentació, per poder emplenar correctament la sol·licitud:

  • Dades del sol·licitant i tots els membres de la unitat de convivència
  • Ingressos de tots els membres de la unitat de convivència
  • Tipologia de l’habitatge que desitja sol·licitar
  • Dades de l’habitatge actual
Registreu-vos-hi amb una trucada.  010 Telèfon d'informació i tramitació