• Generalitat de Catalunya
  • Ajuntament de Barcelona
Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

Registreu-vos hi

Renovació de la Inscripció

La inscripció en el RSHPOB té una vigència d'un any. Un cop exhaurit el termini, s'ha de renovar la sol·licitud per continuar participant en els procediments d'adjudicació. En cas contrari, la sol·licitud será donada de baixa.

Si la inscripció està a punt de caducar, cal que inicieu el procés de renovació, introduint el vostre codi i la vostra contrasenya i fent clic en el botó d'Acceptar.

Modifiqueu la contrasenya

Heu oblidat la vostra contrasenya?

Registreu-vos-hi amb una trucada.  010 Telèfon d'informació i tramitació