• Generalitat de Catalunya
  • Ajuntament de Barcelona
Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

Registreu-vos hi

Com es configuren els contingents especials?

D’acord amb la normativa vigent, per tal de determinar els contingents especials de reserva es tindran en compte les característiques del sol·licitant en quant al nivell de renda, les circumstàncies personals i les característiques sociofamiliars de les llars destinatàries.

Registreu-vos-hi amb una trucada.  010 Telèfon d'informació i tramitació