• Generalitat de Catalunya
  • Ajuntament de Barcelona
Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

Registreu-vos hi

Què és la reserva territorial de barri?

Per tal d’afavorir l’arrelament comunitari i el teixit social dels barris de la ciutat, el Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016 estableix una reserva territorial en els processos d’adjudicació de promocions de protecció pública, de fins a un màxim d’un 25% d’habitatges, per destinar-la a aquelles persones inscrites en el Registre de Sol·licitants que visquin en el mateix entorn de la promoció. L’àmbit territorial queda configurat pels barris inclosos dins d’un radi de 500 metres al voltant del punt on està ubicada la promoció.

Registreu-vos-hi amb una trucada.  010 Telèfon d'informació i tramitació