• Generalitat de Catalunya
  • Ajuntament de Barcelona
Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

Registreu-vos hi

Via Favència

Via Favència
Adreça
Via Favència, 348

Tipología
Dotacional amb serveis gent gran

Num d’habitatges
77

Promotor
Patronat Municipal de l’Habitatge de BarcelonaTornar

 

Registreu-vos-hi amb una trucada.  010 Telèfon d'informació i tramitació