• Generalitat de Catalunya
  • Ajuntament de Barcelona
Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

Registreu-vos hi

Navas de Tolosa

Navas de Tolosa
Adreça
c/ de las Navas de Tolosa, 310b

Tipología
Dotacional amb serveis gent gran

Num d’habitatges
76

Promotor
Patronat Municipal de l’Habitatge de BarcelonaTornar

 

Registreu-vos-hi amb una trucada.  010 Telèfon d'informació i tramitació