• Generalitat de Catalunya
 • Ajuntament de Barcelona
Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

Registreu-vos hi

Consulta de l'estat de la tramitació

És possible tenir accés a l'estat de la tramitació de la sol·licitud, mitjançant tres canals: • Internet.
  A través d'aquest portal (portal web del Registre Municipal de Sol·licitants d'Habitatge Protegit de Barcelona), a l'opció “Sol·licitud d'inscripció”, cal introduir-hi el codi de sol·licitud i la contrasenya triada en el moment de la sol·licitud.

 • Telèfon: 010
  Un agent demanarà el codi de sol·licitud i el NIF / NIE i indicarà l'estat de la tramitació al sol·licitant.

 • Presencial.
  A qualsevol de les oficines de l'habitatge de Barcelona. Per a aquesta acció, no és necessària cita prèvia. Una agent demanarà el codi de sol·licitud i el NIF / NIE i indicarà l'estat de la tramitació al sol·licitant.Els possibles estats de les sol·licituds són els següents: • En elaboració:
  La sol·licitud s'està editant en aquest moment. El sol·licitant no es troba inscrit al Registre d'HPO (Habitatge de Protecció Oficial) de Barcelona.

 • Confirmada:
  S'ha emplenat la sol·licitud i ha estat confirmada pel sol·licitant, el qual encara no s'ha inscrit al Registre d'HPO (Habitatge de Protecció Oficial) de Barcelona.

 • En tràmit:
  S'ha rebut la sol·licitud a l'Oficina d'Habitatge, s'ha registrat i està en estudi, per a la seva resolució. El sol·licitant no es troba inscrit al Registre d'HPO (Habitatge de Protecció Oficial) de Barcelona.

 • Acceptada:
  S'han superat amb èxit les validacions i els requisits. El sol·licitant es troba inscrit al Registre d'HPO (Habitatge de Protecció Oficial) de Barcelona.

 • Denegada:
  No s'han superat amb èxit les validacions i els requisits. El sol·licitant no s'ha inscrit al Registre d'HPO (Habitatge de Protecció Oficial) de Barcelona.
Registreu-vos-hi amb una trucada.  010 Telèfon d'informació i tramitació