• Generalitat de Catalunya
  • Ajuntament de Barcelona
Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

Registreu-vos hi

Per Internet, a través d'aquest portal

L’imprès de sol·licitud que cal emplenar està disponible a la secció “Sol·licitud d’inscripció” d’aquest mateix portal web.

La sol·licitud comença a emplenar-se amb la introducció del nom, els cognoms, l’adreça de correu electrònic i la contrasenya d’accés. Després d’aquest pas, es passa a emplenar la resta d’informació, per apartats:


  • Dades del sol·licitant i tots els membres de la unitat de convivència
  • Ingressos de tots els membres de la unitat de convivència
  • Tipologia de l’habitatge que desitja sol·licitar
  • Dades de l’habitatge actual


Recordeu que...
És important recollir prèviament la informació i/o la documentació, per poder emplenar correctament la sol·licitud.

Si necessiteu ajuda o teniu cap dubte, podeu trucar al 010.


Una vegada confirmada la sol·licitud, hi ha dues possibilitats:

 

  • Sol·licitar que s’enviï al domicili, si se selecciona l’opció que es mostra a la web: s’enviarà al domicili d’empadronament, juntament amb un sobre especial per retornar la sol·licitud signada i la documentació exigida. El sobre no necessita segell.

    També es pot lliurar el sobre a qualsevol oficina de l’habitatge de Barcelona, per a la qual cosa no cal cita prèvia.

  • Imprimir-la i lliurar-la presencialment: Signada i acompanyada amb la documentació necessària a qualsevol oficina de l’habitatge de Barcelona. És necessària  cita prèvia trucant al 010.

Per a ambdós casos, el sol·licitant i tots els membres de la unitat de convivència que siguin majors d’edat o menors emancipats han de signar el formulari de sol·licitud i adjuntar la documentació exigida, marcada amb una X a l’apartat "documentació que cal presentar amb la sol·licitud".

Registreu-vos-hi amb una trucada.  010 Telèfon d'informació i tramitació