• Generalitat de Catalunya
  • Ajuntament de Barcelona
Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

Registreu-vos hi

A qualsevol oficina d'habitatge de Barcelona

Per emplenar la sol·licitud a qualsevol oficina d’atenció presencial, és imprescindible sol·licitar cita prèvia.

Una vegada a l’oficina de l’habitatge corresponent, un agent sol·licitarà les dades necessàries per emplenar-la:

  • Dades del sol·licitant i tots els membres de la unitat de convivència
  • Ingressos de tots els membres de la unitat de convivència
  • Tipologia de l’habitatge que desitja sol·licitar
  • Dades de l’habitatge actual


Recordeu que...
És important recollir prèviament la informació i/o la documentació, per poder emplenar correctament la sol·licitud.El sol·licitant i tots els membres de la unitat de convivència que siguin majors d’edat o menors emancipats han de signar el formulari de sol·licitud i adjuntar la documentació exigida marcada amb una X a l’apartat "documentació que cal presentar amb la sol·licitud".

Si teniu tota la documentació que cal i les signatures necessàries podeu registrar la sol·licitud en aquest mateix instant, en cas contrari, ho podeu fer a qualsevol oficina de l’habitatge de Barcelona, sense cita prèvia.

També la podeu enviar en el sobre especial que se us lliurarà (el qual no necessita segell), amb la documentació necessària.

Registreu-vos-hi amb una trucada.  010 Telèfon d'informació i tramitació