• Generalitat de Catalunya
  • Ajuntament de Barcelona
Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

Registreu-vos hi

Necessitat d'habitatge

Per poder inscriure's al Registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial de Barcelona, ha d'existir una necessitat d'habitatge. 


No existeix aquesta necessitat quan el sol·licitant es troba en un dels supòsits següents:

  • Disposa d'un habitatge de protecció, en els termes que especifica el Reglament del Registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial.
  • Disposa d'un habitatge lliure adequat, el preu del qual supera el 60% del valor d'un habitatge en venda, en règim general de 70 m2, a la ciutat de Barcelona.
  • Té béns patrimonials de qualsevol tipus, el valor dels quals supera el preu d'un habitatge de venda, en règim general de 70 m2, a la ciutat de Barcelona.
En ambdós casos, s'ha d'atendre als casos inclosos en el reglament pel qual es regula el registre.
Registreu-vos-hi amb una trucada.  010 Telèfon d'informació i tramitació