• Generalitat de Catalunya
  • Ajuntament de Barcelona
Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

Registreu-vos hi

Règim d'habitatge sol·licitat

  • Propietat
  • Dret de superfície
  • Lloguer per 10, 25 o 30 anys
  • Lloguer amb opció a compra
  • Lloguer per a gent gran: Destinat a unitats familiars o de convivència màximes de dos membres i més grans de 65 anys.
  • Lloguer per a gent jove: Destinat a persones de menys de 35 anys (totes les que hagin de viure a l'habitatge) i composició familiar o grup de convivència de com a màxim dues persones, excepcionalment de tres membres, si el tercer és menor d'edat.
Registreu-vos-hi amb una trucada.  010 Telèfon d'informació i tramitació