• Generalitat de Catalunya
  • Ajuntament de Barcelona
Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

Registreu-vos hi

Superfície útil i construïda en habitatge protegit

  • Metres quadrats útils: superfície de l'habitatge que és la suma de les superfícies netes de tots els espais que conformen l'habitatge.
  • Metres quadrats construïts: superfície de l'habitatge que n'inclou els tancaments exteriors i interiors.

Registreu-vos-hi amb una trucada.  010 Telèfon d'informació i tramitació