• Generalitat de Catalunya
  • Ajuntament de Barcelona
Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

Registreu-vos hi

Habitatge declarat en ruïna

La declaració de ruïna és un acte administratiu municipal, que qualifica en aquest estat un habitatge, perquè la seva situació provoca un perill imminent o latent per a les persones i els béns, fet que obliga a l'enderrocament total o parcial d'allò edificat.
Registreu-vos-hi amb una trucada.  010 Telèfon d'informació i tramitació