• Generalitat de Catalunya
  • Ajuntament de Barcelona
Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

Registreu-vos hi

Habitatge fora d'ordenació urbana

Habitatge que contradiu la normativa urbanística en vigor, bé sigui una llei, un reglament, un pla general, etc. Pot ser de forma sobrevinguda, en produir-se un canvi en el planejament municipal o en altres normes, però també es pot tractar d'un acte il·legal
Registreu-vos-hi amb una trucada.  010 Telèfon d'informació i tramitació