• Generalitat de Catalunya
  • Ajuntament de Barcelona
Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

Registreu-vos hi

Parella de fet

Parella estable no casada inscrita al Registre municipal d'unions civils
Registreu-vos-hi amb una trucada.  010 Telèfon d'informació i tramitació