• Generalitat de Catalunya
  • Ajuntament de Barcelona
Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

Registreu-vos hi

Qualificació d'HPO

Permet que tant el comprador com el constructor/promotor rebin certs beneficis, a canvi dels quals queden subjectes a certes condicions legals durant el temps de classificació de l'habitatge com a HPO. Per exemple, el constructor no pot vendre l'habitatge per sobre d'un preu màxim fixat i el comprador ha d'atendre les condicions d'ús i venda.
Registreu-vos-hi amb una trucada.  010 Telèfon d'informació i tramitació