• Generalitat de Catalunya
  • Ajuntament de Barcelona
Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

Registreu-vos hi

IRSC

L’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) va ser creat com a substitut de l’IPREM (d’àmbit estatal). És l’indicador per a prestacions i serveis competència del Govern de la Generalitat de Catalunya.
Registreu-vos-hi amb una trucada.  010 Telèfon d'informació i tramitació