• Generalitat de Catalunya
  • Ajuntament de Barcelona
Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

Registreu-vos hi

Què són els contingents especials?

Les resolucions d’inici dels procediments d’adjudicació d’habitatges de promocions d’iniciativa pública poden establir una reserva sobre el nombre total d’habitatges de les promocions per a destinar-la a contingents especials i dur a terme accions positives respecte a les persones i els col·lectius vulnerables amb risc d’exclusió social. Tot i així, el contingent especial de reserves podrà ser substituït per programes d’actuació específics, destinats a proveir d’habitatge als col·lectius beneficiaris.

El Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016 defineix quatre grups de contingents especials:

 

  • Col·lectiu de persones grans
  • Col·lectiu de persones amb discapacitat
  • Dones víctimes de violència masclista
  • Col·lectiu de persones socialment i econòmicament vulnerables

 

El procés d’adjudicació d’aquests habitatges es realitzarà mitjançant baremació o bé mitjançant sorteig públic.

Registreu-vos-hi amb una trucada.  010 Telèfon d'informació i tramitació