Benvinguts a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona, l’entorn segur per a la comunicació i intercanvi d’informació i prestació de serveis electrònics de l’ajuntament de Barcelona.

Benvinguts a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona,

l’entorn segur per a la comunicació i intercanvi d’informació i prestació de serveis electrònics de l’ajuntament de Barcelona.

  • Gaseta Municipal

    Butlletí Oficial de l'Ajuntament de Barcelona

  • Registre Electrònic

     Comunicació telemàtica amb l'Ajuntament de Barcelona

  • Perfil de Contractant

    En el perfil del contractant trobareu informació relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions i les formalitzacions de l’Ajuntament de Barcelona, els seus organismes autònoms i altres ens dependents.

  • Tauler d’Edictes

    Podeu consultar els edictes que han publicat l'Ajuntament de Barcelona i altres administracions públiques. Els avisos, les ordres i els decrets, que es poden consultar, estan classificats per matèries i per administracions de procedència.

Última actualització 06/05/2016