Seu electrònica

Ajuntament de Barcelona

Registre electrònic d'apoderaments

Contingut

L’Ajuntament de Barcelona està adherit al registre electrònic comú d’apoderaments Represent@ que el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC) posa a disposició de les administracions públiques catalanes per tal de fer constar les representacions que la ciutadania, professionals i empreses atorguen a terceres persones per actuar en el seu nom davant de les Administracions Públiques catalanes. En un futur, el Represent@ estarà integrat amb el registre electrònic d’apoderaments de l’Estat, anomenat APODERA. Si la representació que es vol inscriure s’ha de fer valer en l’Administració general de l’Estat es convenient que faci la inscripció en l’APODERA.

El Registre Electrònic d’Apoderaments, creat per la Llei 39/2015 (article 6), permet fer constar les representacions que la ciutadania, professionals i empreses atorguen a terceres persones per actuar en el seu nom davant les Administracions Públiques.

Aquest Registre Electrònic d’Apoderaments permet:

  • Si sou persona poderdant, inscriure qui voleu que us representi i si sou persona representant a qui voleu representar. Per a que sigui efectiva la inscripció, l’altra persona ha d’acceptar-la.
  • Si per sol·licitar la inscripció es presenten poders, document verificat per fedatari públic, normalment notarial, serà efectiva quan ho validi l’administració.

Aquest servei permet a les persones representants relacionar-se amb l’administració en nom de les poderdants sense haver de presentar per a cada nova gestió els documents que l’acrediten per fer-ho, ja que els empleats públics poden consultar les representacions inscrites al Represent@ en qualsevol moment.

En relació al tipus de representació, es permet inscriure representacions de tres tipus :

  1. General, la persona representant podrà actuar en nom de la persona poderdant en qualsevol actuació administrativa i davant qualsevol Administració.
  2. A un organisme, el representant podrà actuar en qualsevol actuació administrativa d’una determinada Administració, com per exemple l’Ajuntament de Barcelona.
  3. A un tràmit, el representant podrà actuar per efectuar determinats tràmits especificats en el poder.

En el cas de l’Ajuntament de Barcelona, la representació per tràmits concrets estarà disponible en un futur.

Les persones representants podran acreditar el seu apoderament quan facin un tràmit telemàtic adjuntant el justificant de la representació vàlida. Podeu veure com descarregar el justificant seguint aquest enllaç

Si voleu més informació o utilitzar el servei, podeu accedir al tràmit de Servei Representa: Gestions de representacions i apoderaments a través d’aquest enllaç

Si sou persona obligada a la relació telemàtica amb les administracions públiques, heu de fer la tramitació, necessàriament, per mitjans digitals.

Si sou persona física, no obligada a la relació telemàtica, la podeu fer per mitjans digitals o també de manera presencial a l’Oficina d’Atenció Ciutadana del c. Sicilia, 220 concertant cita prèvia a través d’aquest enllaç (cita prèvia)

Per a més informació sobre l’ús del servei consulteu el web del Portal de suport de Representa per a la ciutadania

Per a problemes amb l’accés al Represent@, adreceu-vos al web de “suport a l’usuari”

Última actualització 22/02/2024