Seu electrònica

Ajuntament de Barcelona

Què és la Seu Electrònica

Contingut

La Seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona és l’espai virtual que té a disposició la ciutadania per accedir a la informació, els serveis i els tràmits electrònics de l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Barcelona és el titular de la Seu electrònica.

La gestió i l’administració de la Seu electrònica corresponen a la Secretaria General. Les àrees i districtes de l’Ajuntament, els organismes autònoms i les entitats que integren el seu sector públic depenent són responsables, en l’àmbit de les seves competències, de la integritat, la veracitat i l’actualització de la informació, dels tràmits i dels serveis que es troben a la Seu electrònica.

L'adreça de la Seu electrònica és: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat

Normativa

Art. 12 de l'Ordenança reguladora de l'administració electrònica (ORAE) (accés anunci BOPB d'01-02-2019)

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2019-944 de 3 maig de 2019, que determina l'adreça i el certificat que assegura la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Barcelona (accés anunci Gaseta Municipal)

Última actualització 08/05/2024