Esteu aquí

Exposició pública

En aquest apartat trobareu la informació dels expedients aprovats inicialment pels òrgans de govern de la ciutat i sotmesos al tràmit d'informació pública per que la ciutadania pugui formular les al·legacions que consideri oportunes. A cada expedient trobareu els terminis per poder formular-les.

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques

BIMSA - Departament de Serveis Jurídics i Contractació

Terminis d'exposició 08.07.2022 - 19.08.2022

BIMSA - Departament de Serveis Jurídics i Contractació

Terminis d'exposició 15.07.2022 - 25.08.2022

BIMSA - Departament de Serveis Jurídics i Contractació

Terminis d'exposició 15.07.2022 - 25.08.2022

Ajuntament de Barcelona - Àrea d'Economia i Gerència de pressupostos - Secretaria delegada

Terminis d'exposició 27.07.2022 - 25.08.2022

Ajuntament de Barcelona - Àrea d'Economia i Gerència de pressupostos - Secretaria delegada

Terminis d'exposició 28.07.2022 - 25.08.2022

BIMSA - Departament de Serveis Jurídics i Contractació

Terminis d'exposició 21.07.2022 - 02.09.2022

BIMSA - Departament de Serveis Jurídics i Contractació

Terminis d'exposició 26.07.2022 - 06.09.2022

Ajuntament de Barcelona - Gerència de Pressupostos i Hisenda - Direcció de Serveis d’Empreses, Consorcis i Fundacions

Terminis d'exposició 29.07.2022 - 09.09.2022

BIMSA - Departament de Serveis Jurídics i Contractació

Terminis d'exposició 29.07.2022 - 09.09.2022

BIMSA - Departament de Serveis Jurídics i Contractació

Terminis d'exposició 29.07.2022 - 09.09.2022

BIMSA - Departament de Serveis Jurídics i Contractació

Terminis d'exposició 01.08.2022 - 12.09.2022

Ajuntament de Barcelona - Districte de Ciutat Vella

Terminis d'exposició 16.08.2022 - 13.09.2022

Ajuntament de Barcelona - Districte de Les Corts

Terminis d'exposició 17.08.2022 - 14.09.2022

BIMSA - Departament de Serveis Jurídics i Contractació

Terminis d'exposició 04.08.2022 - 15.09.2022

BIMSA - Departament de Serveis Jurídics i Contractació

Terminis d'exposició 05.08.2022 - 16.09.2022

BIMSA - Departament de Serveis Jurídics i Contractació

Terminis d'exposició 05.08.2022 - 16.09.2022

BIMSA - Departament de Serveis Jurídics i Contractació

Terminis d'exposició 05.08.2022 - 16.09.2022

BIMSA - Departament de Serveis Jurídics i Contractació

Terminis d'exposició 05.08.2022 - 19.09.2022

BIMSA - Departament de Serveis Jurídics i Contractació

Terminis d'exposició 05.08.2022 - 19.09.2022

BIMSA - Departament de Serveis Jurídics i Contractació

Terminis d'exposició 09.08.2022 - 20.09.2022

BIMSA - Departament de Serveis Jurídics i Contractació

Terminis d'exposició 11.08.2022 - 22.09.2022

Última actualització 17/08/2022