Seu electrònica

Ajuntament de Barcelona

Exposició pública

En aquest apartat trobareu la informació dels expedients aprovats inicialment pels òrgans de govern de la ciutat i sotmesos al tràmit d'informació pública per que la ciutadania pugui formular les al·legacions que consideri oportunes. A cada expedient trobareu els terminis per poder formular-les.

Ajuntament de Barcelona – Gerència de Pressupostos i Hisenda – Direcció de Planificació Estratègica i Fiscalitat

Terminis d'exposició 24.10.2022 - 05.12.2022

BIMSA - Departament de Serveis Jurídics i Contractació

Terminis d'exposició 24.10.2022 - 05.12.2022

Ajuntament de Barcelona - Districte de Ciutat Vella

Terminis d'exposició 09.11.2022 - 09.12.2022

Institut Municipal d'Urbanisme - Serveis de Gestió Urbanística - Departament de Reparcel·lacions

Terminis d'exposició 11.11.2022 - 11.12.2022

Institut Municipal d’Urbanisme - Direcció dels Serveis Jurídics

Terminis d'exposició 10.11.2022 - 11.12.2022

BIMSA - Departament de Serveis Jurídics i Contractació

Terminis d'exposició 27.10.2022 - 13.12.2022

Ajuntament de Barcelona - Àrea de Drets Socials

Terminis d'exposició 15.11.2022 - 14.12.2022

Ajuntament de Barcelona – Gerència de Pressupostos i Hisenda – Direcció de Planificació Estratègica i Fiscalitat

Terminis d'exposició 02.11.2022 - 15.12.2022

Ajuntament de Barcelona - Gerència de Pressupostos i Hisenda - Direcció de Serveis d’Empreses, Consorcis i Fundacions

Terminis d'exposició 02.11.2022 - 15.12.2022

BIMSA - Departament de Serveis Jurídics i Contractació

Terminis d'exposició 04.11.2022 - 19.12.2022

BIMSA - Departament de Serveis Jurídics i Contractació

Terminis d'exposició 04.11.2022 - 19.12.2022

BIMSA - Departament de Serveis Jurídics i Contractació

Terminis d'exposició 04.11.2022 - 19.12.2022

BIMSA - Departament de Serveis Jurídics i Contractació

Terminis d'exposició 04.11.2022 - 19.12.2022

BIMSA - Departament de Serveis Jurídics i Contractació

Terminis d'exposició 07.10.2022 - 22.12.2022

BIMSA - Departament de Serveis Jurídics i Contractació

Terminis d'exposició 11.11.2022 - 27.12.2022

BIMSA - Departament de Serveis Jurídics i Contractació

Terminis d'exposició 28.11.2022 - 28.12.2022

Institut Municipal d'Urbanisme - Serveis de Gestió Urbanística - Departament de Reparcel·lacions

Terminis d'exposició 29.11.2022 - 29.12.2022

BIMSA - Departament de Serveis Jurídics i Contractació

Terminis d'exposició 16.11.2022 - 02.01.2023

BIMSA - Departament de Serveis Jurídics i Contractació

Terminis d'exposició 16.11.2022 - 02.01.2023

Ajuntament de Barcelona - Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans

Terminis d'exposició 21.11.2022 - 04.01.2023

Institut Municipal de Cultura de Barcelona (ICUB)

Terminis d'exposició 21.11.2022 - 04.01.2023

BIMSA - Departament de Serveis Jurídics i Contractació

Terminis d'exposició 28.11.2022 - 12.01.2023

BIMSA - Departament de Serveis Jurídics i Contractació

Terminis d'exposició 28.11.2022 - 13.01.2023

Ajuntament de Barcelona - Districte d'Horta - Guinardó

Terminis d'exposició 21.11.2022 - 05.12.2023

Última actualització 02/12/2022