Seu electrònica

Ajuntament de Barcelona

Exposició pública

En aquest apartat trobareu la informació dels expedients aprovats inicialment pels òrgans de govern de la ciutat i sotmesos al tràmit d'informació pública per que la ciutadania pugui formular les al·legacions que consideri oportunes. A cada expedient trobareu els terminis per poder formular-les.

Ajuntament de Barcelona - Districte de Les Corts

Terminis d'exposició 02.03.2023 - 02.04.2023

Institut Municipal d'Urbanisme - Serveis de Gestió Urbanística - Departament de Reparcel·lacions

Terminis d'exposició 03.03.2023 - 03.04.2023

Institut Municipal de Parcs i Jardins

Terminis d'exposició 13.03.2023 - 03.04.2023

Institut Municipal de Parcs i Jardins

Terminis d'exposició 13.03.2023 - 03.04.2023

Institut Municipal de Parcs i Jardins

Terminis d'exposició 13.03.2023 - 03.04.2023

Institut Municipal de Parcs i Jardins

Terminis d'exposició 13.03.2023 - 03.04.2023

Ajuntament de Barcelona - Gerència d'Ecologia Urbana

Terminis d'exposició 01.03.2023 - 03.04.2023

Ajuntament de Barcelona - Gerència d'Ecologia Urbana

Terminis d'exposició 02.03.2023 - 03.04.2023

BIMSA - Departament de Serveis Jurídics i Contractació

Terminis d'exposició 24.02.2023 - 06.04.2023

BIMSA - Departament de Serveis Jurídics i Contractació

Terminis d'exposició 24.02.2023 - 06.04.2023

BIMSA - Departament de Serveis Jurídics i Contractació

Terminis d'exposició 24.02.2023 - 06.04.2023

Institut Municipal d'Urbanisme - Direcció de Serveis de Gestió Urbanística

Terminis d'exposició 07.03.2023 - 07.04.2023

Ajuntament de Barcelona - Gerència de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat

Terminis d'exposició 27.03.2023 - 11.04.2023

Ajuntament de Barcelona - Àrea d'Economia i Gerència de pressupostos - Secretaria delegada

Terminis d'exposició 14.03.2023 - 12.04.2023

Avisos s'amplia el termini d'exposició pública fins el 17 d'abril de 2023

Institut Municipal d'Urbanisme - Direcció de Serveis de Gestió Urbanística

Terminis d'exposició 17.03.2023 - 17.04.2023

Ajuntament de Barcelona - Gerència d'Ecologia Urbana

Terminis d'exposició 16.03.2023 - 17.04.2023

BIMSA - Departament de Serveis Jurídics i Contractació

Terminis d'exposició 02.03.2023 - 18.04.2023

BIMSA - Departament de Serveis Jurídics i Contractació

Terminis d'exposició 02.03.2023 - 18.04.2023

Institut Barcelona Esports

Terminis d'exposició 07.03.2023 - 19.04.2023

Institut Municipal d'Urbanisme - Direcció de Serveis de Gestió Urbanística

Terminis d'exposició 20.03.2023 - 20.04.2023

Ajuntament de Barcelona - Districte de Les Corts

Terminis d'exposició 20.03.2023 - 20.04.2023

BIMSA - Departament de Serveis Jurídics i Contractació

Terminis d'exposició 09.03.2023 - 21.04.2023

Ajuntament de Barcelona - Districte de Les Corts

Terminis d'exposició 22.03.2023 - 24.04.2023

Institut Municipal d’Urbanisme - Direcció dels Serveis Jurídics

Terminis d'exposició 23.03.2023 - 24.04.2023

Institut Municipal d’Urbanisme - Direcció dels Serveis Jurídics

Terminis d'exposició 23.03.2023 - 24.04.2023

Institut Municipal d’Urbanisme - Direcció dels Serveis Jurídics

Terminis d'exposició 23.03.2023 - 24.04.2023

Ajuntament de Barcelona - Gerència d'Ecologia Urbana

Terminis d'exposició 28.03.2023 - 27.04.2023

Institut Municipal d'Urbanisme - Direcció de Serveis de Gestió Urbanística

Terminis d'exposició 28.03.2023 - 28.04.2023

BIMSA - Departament de Serveis Jurídics i Contractació

Terminis d'exposició 17.03.2023 - 02.05.2023

BIMSA - Departament de Serveis Jurídics i Contractació

Terminis d'exposició 16.03.2023 - 03.05.2023

BIMSA - Departament de Serveis Jurídics i Contractació

Terminis d'exposició 20.02.2023 - 05.05.2023

Avisos s'amplia el ternimi d'informació pública

BIMSA - Departament de Serveis Jurídics i Contractació

Terminis d'exposició 28.03.2023 - 11.05.2023

BIMSA - Departament de Serveis Jurídics i Contractació

Terminis d'exposició 31.03.2023 - 16.05.2023

Última actualització 31/03/2023