Esteu aquí

Exposició pública

En aquest apartat trobareu la informació dels expedients aprovats inicialment pels òrgans de govern de la ciutat i sotmesos al tràmit d'informació pública per que la ciutadania pugui formular les al·legacions que consideri oportunes. A cada expedient trobareu els terminis per poder formular-les.

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques

BIMSA - Departament de Serveis Jurídics i Contractació

Terminis d'exposició 14.04.2022 - 27.05.2022

BIMSA - Departament de Serveis Jurídics i Contractació

Terminis d'exposició 14.04.2022 - 27.05.2022

BIMSA - Departament de Serveis Jurídics i Contractació

Terminis d'exposició 14.04.2022 - 27.05.2022

BIMSA - Departament de Serveis Jurídics i Contractació

Terminis d'exposició 14.04.2022 - 27.05.2022

BIMSA - Departament de Serveis Jurídics i Contractació

Terminis d'exposició 28.04.2022 - 09.06.2022

Institut Municipal d'Urbanisme - Direcció de Serveis de Gestió Urbanística

Terminis d'exposició 12.05.2022 - 12.06.2022

BIMSA - Departament de Serveis Jurídics i Contractació

Terminis d'exposició 29.04.2022 - 13.06.2022

BIMSA - Departament de Serveis Jurídics i Contractació

Terminis d'exposició 29.04.2022 - 13.06.2022

Ajuntament de Barcelona - Districte de Ciutat Vella

Terminis d'exposició 29.04.2022 - 13.06.2022

BIMSA - Departament de Serveis Jurídics i Contractació

Terminis d'exposició 12.05.2022 - 23.06.2022

BIMSA - Departament de Serveis Jurídics i Contractació

Terminis d'exposició 13.05.2022 - 27.06.2022

BIMSA - Departament de Serveis Jurídics i Contractació

Terminis d'exposició 20.05.2022 - 01.07.2022

Última actualització 20/05/2022