Esteu aquí

Exposició pública

En aquest apartat trobareu la informació dels expedients aprovats inicialment pels òrgans de govern de la ciutat i sotmesos al tràmit d'informació pública per que la ciutadania pugui formular les al·legacions que consideri oportunes. A cada expedient trobareu els terminis per poder formular-les.

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques

Ajuntament de Barcelona - Gerència d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports

Terminis d'exposició 05.01.2022 - 02.02.2022

Ajuntament de Barcelona - Gerència de Recursos - Secretaria delegada

Terminis d'exposició 29.12.2021 - 09.02.2022

Institut Municipal d'Urbanisme - Direcció de Serveis de Gestió Urbanística

Terminis d'exposició 13.01.2022 - 14.02.2022

Institut Municipal d'Urbanisme - Direcció de Serveis de Gestió Urbanística

Terminis d'exposició 17.01.2022 - 17.02.2022

Última actualització 20/01/2022