Seu electrònica

Ajuntament de Barcelona

Exposició pública

Contingut

En aquest apartat trobareu la informació dels expedients aprovats inicialment pels òrgans de govern de la ciutat i sotmesos al tràmit d'informació pública per a què la ciutadania pugui formular les al·legacions que consideri oportunes. A cada expedient trobareu els terminis per poder formular-les.

Última actualització 14/06/2024