Esteu aquí

Verificació de la seguretat de la Seu electrònica

L’Ajuntament de Barcelona garanteix la seguretat (1) de l’entorn de la Seu electrònica i les aplicacions corporatives amb l’ús dels corresponents certificats de dispositiu segur.

(1) Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Article 17. Identificació de les seus electròniques. Les seus electròniques han d’utilitzar, per identificar-se i garantir una comunicació segura, sistemes de signatura electrònica basats en certificats de dispositiu segur o mitjà equivalent.

 

Certificat de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona identifica la seva Seu electrònica amb el certificat següent:

*.ajuntament.barcelona.cat

Proveïdor: Camerfirma

Tipus de certificat: de seu electrònica

Aquest certificat permet identificar i autenticar la Seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona i garantir la seguretat de les comunicacions i la privacitat i integritat de la informació que ofereix: s'estableix una connexió segura entre el navegador de l’usuari i el lloc web de la Seu, de manera que la comunicació entre ambdós sigui xifrada evitant  una possible intercepció de la informació que s’intercanvia per part d’un tercer, i garantint la seguretat de la identitat dels dos extrems durant la connexió.

 

Verificació del certificat de la Seu electrònica

Si el vostre navegador indica que la connexió no està verificada, això pot respondre al fet que no reconeix el certificat arrel de l'entitat emissora, que en el cas d'aquesta Seu  és  Camerfirma.

Es pot verificar de manera gratuïta  la validesa del certificat de Seu de l’Ajuntament de Barcelona a través de l’eina del Ministeri de Política territorial i Administració Pública que trobareu a https://valide.redsara.es/

Última actualització 29/11/2016