Esteu aquí

Verificació de la seguretat de la Seu electrònica

L’Ajuntament de Barcelona garanteix la seguretat de l’entorn de la Seu electrònica i les aplicacions corporatives amb l’ús dels corresponents certificats de dispositiu segur.

Certificat de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona identifica la seva Seu electrònica amb el certificat següent:

seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat

Proveïdor: Camerfirma

Tipus de certificat: de seu electrònica

Aquest certificat permet identificar i autenticar la Seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona i garantir la seguretat de les comunicacions i la privacitat i integritat de la informació que ofereix: s'estableix una connexió segura entre el navegador de l’usuari i el lloc web de la Seu, de manera que la comunicació entre ambdós sigui xifrada evitant  una possible intercepció de la informació que s’intercanvia per part d’un tercer, i garantint la seguretat de la identitat dels dos extrems durant la connexió.

Verificació del certificat de la Seu electrònica

Si el vostre navegador indica que la connexió no està verificada, això pot respondre al fet que no reconeix el certificat arrel de l'entitat emissora, que en el cas d'aquesta Seu  és  Camerfirma.

Es pot verificar de manera gratuïta  la validesa del certificat de Seu de l’Ajuntament de Barcelona a través de l’eina del Ministeri de Política territorial i Administració Pública que trobareu a https://valide.redsara.es/

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques
Última actualització 10/03/2020