Esteu aquí

Registre de convenis

El Registre de convenis és  un registre administratiu que té per objecte deixar constància de l'atorgament per l'Ajuntament de Barcelona, els seus organismes i les societats de capital íntegre o majoritàriament municipal, dels convenis amb altres administracions, entitats i organismes públics i amb persones físiques o jurídiques de dret privat.

A les dades del registre s'hi ha incorporat l'enllaç al text del conveni que s'ha de publicar a la Gaseta Municipal, en compliment del decret d'alcaldia de 17 de febrer de 2022 que adapta l'obligació de publicitat activa dels convenis (art. 44.1 del decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, publicat al DOGC núm. 8339, d'11 de febrer de 2021).

Normativa reguladora del Registre de Convenis (enllaç anunci BOPB)

Registre convenis 2022

Registre convenis 2021

Registre convenis 2020

Registre convenis 2019

Registre convenis 2018

Registre convenis 2017

Extracte Convenis fins 2016

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques
Última actualització 11/04/2022