Esteu aquí

Registre de convenis

El Registre de convenis és un registre administratiu que té per objecte deixar constància de l'atorgament per l'Ajuntament de Barcelona, els seus organismes i les societats de capital íntegra o majoritàriament municipal, dels convenis amb altres administracions, entitats i organismes públics i amb persones físiques o jurídiques de dret privat.

Registre convenis 2019

Registre convenis 2018

Registre convenis 2017

Extracte Convenis fins 2016

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques
Última actualització 13/02/2020