Esteu aquí

Registre de convenis

El Registre de convenis és un registre administratiu que té per objecte deixar constància de l'atorgament per l'Ajuntament de Barcelona, els seus organismes i les societats de capital íntegra o majoritàriament municipal, dels convenis amb altres administracions, entitats i organismes públics i amb persones físiques o jurídiques de dret privat.

Extracte Convenis

Última actualització 31/03/2017