Seu electrònica

Ajuntament de Barcelona

Registre de convenis

Contingut

El Registre de convenis és  un registre administratiu que té per objecte deixar constància de l'atorgament per l'Ajuntament de Barcelona, els seus organismes i les societats de capital íntegre o majoritàriament municipal, dels convenis amb altres administracions, entitats i organismes públics i amb persones físiques o jurídiques de dret privat.

A les dades del registre s'hi ha incorporat l'enllaç al text del conveni que s'ha de publicar a la Gaseta Municipal, en compliment del decret d'alcaldia de 17 de febrer de 2022 que adapta l'obligació de publicitat activa dels convenis (art. 44.1 del decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, publicat al DOGC núm. 8339, d'11 de febrer de 2021).

Normativa reguladora del Registre de Convenis (enllaç anunci BOPB)

Registre de convenis 2024

Registre de convenis 2023

Registre de convenis 2022

Registre de convenis 2021

Registre de convenis 2020

Registre de convenis 2019

Última actualització 29/02/2024