Seu electrònica

Ajuntament de Barcelona

Tràmits telemàtics

Relació de tràmits específics, agrupats per temes, que es poden realitzar telemàticament.

LLEGENDA

  • Fora de termini

  • En termini

Associació i participació

Tributs i multes

Ajut social

Habitatge, edificis i locals

Treball, economia i empresa

Llicències i permisos

Territori

LLEGENDA

  • Fora de termini

  • En termini

Última actualització 30/05/2024