Esteu aquí

Tauler d’edictes

AVÍS INFORMATIU: Està en suspens el còmput dels terminis d’exposició pública dels edictes publicats en aquest Tauler d’Edictes des del dia 14 de març (inclòs), en compliment de la Disposició Addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara d’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, fins al moment en què perdi vigència l’esmentat Reial Decret o, en el seu cas, les seves pròrrogues.

Al tauler d'edictes de l'Ajuntament de Barcelona trobareu actes i comunicacions que, per disposició legal o reglamentària, s'hi han de publicar obligatòriament.

Instrucció tauler d'edictes

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques
Última actualització 27/03/2020