Seu electrònica

Ajuntament de Barcelona

Actuacions Administratives Automatitzades

Contingut

El decret de la Comissió de Govern del 22 de juny de 2022, publicat al BOPB el 23 d'agost de 2022 (enllaç anunci BOPB), regula l'ús del mecanisme d'actuació administrativa automatitzada en la tramitació dels procediments administratius de l’Ajuntament de Barcelona, i estableix el procediment per a la seva autorització, els criteris a aplicar i els sistemes de supervisió i manteniment d'aquest mecanisme.

L'article 7 de l’esmentat decret estableix que la informació sobre les actuacions administratives automatitzades ha d’estar publicada a la seu electrònica.

Última actualització 08/05/2024