Seu electrònica

Ajuntament de Barcelona

Actuacions Administratives Automatitzades

Contingut

El decret de la Comissió de govern el 22 de juny de 2022, publicat al BOPB el 23-08-2022 (enllaç anunci BOPB), regula l'ús del mecanisme d'actuació administrativa automatitzada en la tramitació dels procediments administratius de l’Ajuntament de Barcelona, i estableix el procediment per a la seva autorització, els criteris a aplicar i els sistemes de supervisió i manteniment d'aquest mecanisme.

L’ article 7 de l’esmentat decret, estableix que la informació sobre les actuacions administratives automatitzades han d’estar publicades la seu electrònic.

Última actualització 19/07/2023