Esteu aquí

Registre electrònic

Registre general de l'Ajuntament de Barcelona

El Registre General, és l’instrument que ha establert l’Administració per controlar el flux de comunicació entre l’Ajuntament de Barcelona i la ciutadania o altres organitzacions i que dóna fe de si s’ha produït o no aquesta comunicació. La seva finalitat és preservar els drets dels ciutadans i els de la mateixa Administració.

Canal electrònic (via internet)

Funciona tots els dies de l’any, durant les 24 hores del dia. A efectes de còmputs de terminis, la recepció de documents en un dia inhàbil es considerarà efectuada el primer dia hàbil següent. La data i hora per la qual es regeix aquest registre, és l’establerta per la Seu electrònica.

Registra les sol·licituds, els escrits o les comunicacions relatius a tràmits o procediments telemàtics existents i els que es creïn en el futur, sempre que les normes d’aquests procediments així ho indiquin.

També es poden presentar les sol·licituds efectuades a través del model o sistema electrònic d’instància genèrica. Abans d’utilitzar la instància genèrica en línia cal Comprovar que no existeix un tràmit específic en el Portal de Tràmits que permeti realitzar la mateixa gestió (accés al Portal de Tràmits)

És obligatori presentar les sol·licituds fent ús del model específic previst per l’Ajuntament. Verifiqueu que la vostra sol·licitud no es correspon a un procediment electrònic específic o a un formulari normalitzat del catàleg de tràmits de l'Ajuntament de Barcelona. En aquest cas, podria ser rebutjada d'acord amb l'art. 66.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

-  Disposar de certificat digital acceptat per l’Ajuntament de Barcelona (comprovar certificats acceptats) i requisits tècnics (versions navegadors, etc)Avís: El navegador Google Chrome a la seva versió 44 ha deixat de donar suport al component Java necessari pel correcte funcionament del tràmit. Es recomana l'ús del navegador Firefox o Internet Explorer en el seu lloc.

- En cas d’haver d’adjuntar documentació a la instància, consulteu les condicions que han de complir aquests documents digitals.

CIUTADANS: Instància genèrica (inici tràmit online) (cal identificar-se amb certificat digital)

EMPRESES: Instància genèrica (inici tràmit online) (amb certificat)

Un cop la instància s'ha enviat, el registre emetrà automàticament un justificant de la recepció, que deixarà constància del seu número d'assentament.

Quan per raons tècniques, es pugui preveure que el registre no podrà estar operatiu, s’avisarà els usuaris des de la Seu electrònica amb la màxima antelació possible i mentre duri aquesta situació.

Canal presencial

Funciona tots els dies de l’any que siguin hàbils a la ciutat de Barcelona.

Descarrega model de petició autoemplenable (presencial)

Un cop emplenada imprimiu-la, signeu-la i lliureu-la en qualsevol registre presencial de l'Ajuntament de Barcelona. Vegeu horaris i adreces dels registres.

Instrucció per al funcionament del Registre General

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques
Última actualització 18/10/2019