Esteu aquí

Registre electrònic

El Registre General, és l’instrument que ha establert l’Administració per controlar el flux de comunicació entre l’Ajuntament de Barcelona i la ciutadania o altres organitzacions i que dóna fe de si s’ha produït o no aquesta comunicació. La seva finalitat és preservar els drets dels ciutadans i els de la mateixa Administració.

Canal electrònic (via internet)

Registra les sol·licituds, els escrits o les comunicacions relatius a tràmits i funciona tots els dies de l’any, durant les 24 hores del dia. A efectes de còmputs de terminis, la recepció de documents en un dia inhàbil es considerarà efectuada el primer dia hàbil següent. La data i hora per la qual es regeix aquest registre, és l’establerta per la Seu electrònica.

En el cas de que l'ajuntament no hagi previst un model específic pel tràmit que necessiteu,  podeu fer-ho mitjançant la instància general. Una vegada s'ha enviat la instància, el registre emetrà automàticament un justificant de la recepció, deixant constància del número d'assentament.

Quan per raons tècniques, es pugui preveure que el registre no podrà estar operatiu, s’avisarà els usuaris des de la Seu electrònica amb la màxima antelació possible i mentre duri aquesta situació.

Cal identificar-se amb certificat digital (comprovar certificats acceptats i requisit tècnics) 

CIUTADANS: Instància genèrica (inici tràmit online) 

EMPRESES: Instància genèrica (inici tràmit online)

Si voleu adjuntar documentació a la instància, consulteu les condicions que han de complir aquests documents adjuntats.

Abans d'iniciar una instància genèrica, comproveu que la vostra sol·licitud no es correspon a un tràmit electrònic específic de la relació de tràmits de l'Ajuntament de Barcelona.

En aquest cas, podria ser rebutjada d'acord amb l'art. 66.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

enllaç al llistat alfabètic de tràmits realitzables electrònicament 

 

Canal presencial

Descarrega model de petició autoemplenable (presencial)

Un cop emplenada imprimiu-la, signeu-la i lliureu-la en qualsevol registre presencial de l'Ajuntament de Barcelona (vegeuadreces i horaris dels registres en el requadre adjunt).

 

Instrucció per al funcionament del Registre General

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques
Última actualització 16/03/2020