Esteu aquí

Certificats i sistemes de signatura electrònica

La signatura electrònica és el mitjà amb el qual els ciutadans s’identifiquen de manera digital davant de l’Ajuntament de Barcelona. L’Ajuntament s’identifica i s’autentifica a través dels certificats i segells d’òrgan o segells del personal al seu servei. Els segells d’òrgan són certificats electrònics que reuneixen els requisits que exigeix la legislació sobre la signatura electrònica. S’utilitzen quan es dóna una resposta automàtica.

Certificats admesos en la tramitació electrònica

En els tràmits o serveis telemàtics que requereixen identitat digital, cal disposar d’algun dels certificats digitals reconeguts.  Comproveu els certificats admesos per l'Ajuntament de Barcelona a l'enllaç del portal de tràmits (enllaç certificats admesos)  

Idcat mòbil

Sistema d'identificació digital basat en l'enviament de contrasenyes d'un sol ús al telèfon mòbil. Més informació en aquest enllaç

Per obtenir-lo, aneu al web de la Generalitat de Catalunya

 

idCAT Certificat

És un sistema basat en un certificat digital en programari. Aquest sistema només es pot demanar presencialment, ja que requereix comprovar la identitat del ciutadà in situ. Es pot obtenir el certificat mitjançant cita prèvia a l’OAC de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Segells electrònics emprats per l'Ajuntament de Barcelona

Per l’actuació administrativa automatitzada, l'Ajuntament de Barcelona utilitza els segells següents:

Nom certificat: Ajuntament de Barcelona
Tipus i aplicació: Segell per signar les còpies autèntiques electròniques.
Proveedor: CATCert

Nom certificat: AjBCN Registre general
Tipus i aplicació: CDA    Rebuts emesos en la presentació d'escrits o inici de tràmits a través del registre electrònic (eRegistre).
Proveedor: CATCert

Nom certificat: ACEFAT-Ajuntament de Barcelona
Tipus i aplicació : Segell per notificacions a les sol·licituds per part de les empreses de serveis sobre permisos d'obres a la via pública (eGios ).
Proveedor: CATCert

Nom certificat: ACN Ajuntament de Barcelona Departament de Població
Tipus i aplicació : Segell per certificats d'empadronament de residència o de convivència 
Proveedor: CAOC

 

 

 

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques
Última actualització 18/12/2020