Esteu aquí

Certificats i sistemes de signatura electrònica

La signatura electrònica és el mitjà amb el qual els ciutadans s’identifiquen de manera digital davant de l’Ajuntament de Barcelona. L’Ajuntament s’identifica i s’autentifica a través dels certificats i segells d’òrgan o segells del personal al seu servei. Els segells d’òrgan són certificats electrònics que reuneixen els requisits que exigeix la legislació sobre la signatura electrònica. S’utilitzen quan es dóna una resposta automàtica.

 

Certificats admesos en la tramitació electrònica

En els tràmits o serveis telemàtics que requereixen identitat digital, cal disposar d’algun dels certificats digitals reconeguts.  Comproveu els certificats admesos per l'Ajuntament de Barcelona a l'enllaç del portal de tràmits (enllaç certificats admesos)  

 

Certificats facilitats per l'Ajuntament de Barcelona

En cas de no disposar de cap dels certificats admesos d’entitats certificadores, es pot demanar gratuïtament a l’Ajuntament el certificat idCAT (identificador digital reconegut que emet l’Agència Catalana de Certificació).

Enllaç a la sol·licitud de Certificat digital IdCAT

Alguns tràmits també es poden fer per mitjà de la identitat ciutadana digital al mòbil (mobileID), que identifica una persona electrònicament mitjançant una aplicació al seu mòbil: és com portar un DNI dins del mòbil per identificar-se en línia.

Més informació a la pàgina Web següent: Identitat digital ciutadana al mòbil

 

Segells electrònics emprats per l'Ajuntament de Barcelona

Per l’actuació administrativa automatitzada, l'Ajuntament de Barcelona utilitza els segells següents:

Nom certificat: Ajuntament de Barcelona
Tipus i aplicació: Segell per signar les còpies autèntiques electròniques.
Proveedor: CATCert

Nom certificat: AjBCN Registre general
Tipus i aplicació: CDA    Rebuts emesos en la presentació d'escrits o inici de tràmits a través del registre electrònic (eRegistre).
Proveedor: CATCert

Nom certificat: ACEFAT-Ajuntament de Barcelona
Tipus i aplicació : segell per notificacions a les sol·licituds per part de les empreses de serveis sobre permisos d'obres a la via pública (eGios ).
Proveedor: CATCert

SystemPerfil Contractant temporarily out of service for technical reasons

Podeu accedir als anuncis de licitació pública de l'Ajuntament publicats a partir de l'1 de juny de 2016 a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

SystemTauler d'edictes temporarily out of service for technical reasons

Per consultes i informació sobre edictes adreceu un correu a edictes@bcn.cat

SystemGaseta municipal temporarily out of service for technical reasons

Per consultes i informació sobre la Gaseta Municipal adreceu un correu a gaseta@bcn.cat

SystemRegistre electrònic del portal de tràmits temporarily out of service for technical reasons

Mentre duri la incidència, les sol·licituds es poden presentar en qualsevol dels punts de registre presencials de l'Ajuntament de Barcelona (accediu a adreces i horaris)

SystemQueixes i suggeriments temporarily out of service for technical reasons
SystemVerificació de documentació temporarily out of service for technical reasons
Última actualització 05/06/2018