Esteu aquí

Certificats i sistemes de signatura electrònica

La signatura electrònica és el mitjà amb el qual els ciutadans s’identifiquen de manera digital davant de l’Ajuntament de Barcelona. L’Ajuntament s’identifica i s’autentifica a través dels certificats i segells d’òrgan o segells del personal al seu servei. Els segells d’òrgan són certificats electrònics que reuneixen els requisits que exigeix la legislació sobre la signatura electrònica. S’utilitzen quan es dóna una resposta automàtica.

Certificats admesos en la tramitació electrònica

En els tràmits o serveis telemàtics que requereixen identitat digital, cal disposar d’algun dels certificats digitals reconeguts.  Comproveu els certificats admesos per l'Ajuntament de Barcelona a l'enllaç del portal de tràmits (enllaç certificats admesos)  

Idcat mòbil

Sistema d'identificació digital basat en l'enviament de contrasenyes d'un sol ús al telèfon mòbil. Més informació en aquest enllaç

Per obtenir-lo, aneu al web de la Generalitat de Catalunya

Idcat certificat

És un sistema basat en un certificat digital en programari. Aquest sistema només es pot demanar presencialment, ja que requereix comprovar la identitat del ciutadà in situ. Es pot obtenir el certificat mitjançant cita prèvia a l’OAC de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Segells electrònics emprats per l'Ajuntament de Barcelona

Per l’actuació administrativa automatitzada, l'Ajuntament de Barcelona utilitza certificats, proveïts majoritàriament per CATCert (enllaç al seu catàleg de certificats)

Relació de segells emprats per l’Ajuntament de Barcelona:

Ajuntament de Barcelona; segell per signar les còpies autèntiques electròniques, les còpies autèntiques electròniques imprimibles.

AjBCN Registre general; segell per signar el justificant de rebut de registre.

AjBCN Registre general. Signatura Recepció; segell per signar sol·licituds per tràmits de selecció de personal, en cas que el ciutadà s’hagi autenticat amb dades al·legades.

ACEFAT-Ajuntament de Barcelona; segell per notificacions a les sol·licituds per part de les empreses de serveis sobre permisos d'obres a la via pública (eGios ).

ACN Ajuntament de Barcelona Departament de Població; segell per certificats d'empadronament de residència o de convivència.

AjBCN: Decidim Barcelona; segell per signar documents de DECIDIM BARCELONA.

AjBCN: Gaseta Municipal Barcelona; segell per signar les publicacions dels anuncis a la gaseta municipal.

Ajuntament de Barcelona Secretaria General; segell per signar documents de l’aplicació de gestió del Consell Municipal.

AjBCN-PAM; pla d'actuació municipal

AJUNTAMENT DE BARCELONA; proveedor: Thawte ajbcn; signatura de codi, si la web descarrega un programari aquest va signat per evitar virus.

AjBCN: eFactura; segell per signar factures de l’AjBCN.

Alcaldia Ajuntament de Barcelona; segell per signar certificats de Secretaria.

 

  Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

  Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

  Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

  Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

  Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

  Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
  Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques
  Última actualització 10/09/2021