Seu electrònica

Ajuntament de Barcelona

Certificats i sistemes de signatura electrònica

Sistemes d'identificació i de signatura electrònica

Per tramitar per internet amb l’Ajuntament sempre és necessari identificar-se i, en alguns casos, a més, signar. Els tràmits poden tenir diversos nivells de seguretat (baix, mig o alt) en funció de les garanties d’identificació i del nivell de protecció de dades que es necessita. Comproveu els sistemes admesos per l'Ajuntament de Barcelona a l'enllaç de l'Oficina Virtual de tràmits:

Relació de sistemes d'identificació i de signatura electrònica admesos per l’Ajuntament

Actuacions Administratives Automatitzades Municipal

Per l’actuació administrativa automatitzada, l'Ajuntament de Barcelona utilitza certificats, proveïts majoritàriament per CATCert Enllaç al seu catàleg de certificats

Procediments que incorporen sistemes d'actuació administrativa automatitzada

- Validació de sancions generades pels equips de cinemòmetres i de visió artificial instal·lats a la ciutat de Barcelona. Enllaç al text de la resolució publicat a la Gaseta Municipal el 01/09/2022.

Informació tècnica

- Procediments sancionadors. Enllaç al text de les resolucions publicades a la Gaseta Municipal el 14/11/2022.

ANUNCI Acord de la Comissió de Govern pel qual s’aproven els sistemes d’actuació administrativa automatitzada en relació als procediments sancionadors relacionats i d’acord amb la descripció informativa i tècnica de les actuacions que consten com Annex I

Decret de la Comissió de Govern pel qual es regulen les actuacions administratives automatitzades municipals Enllaç anunci BOPB

Segells electrònics emprats per l'Ajuntament de Barcelona

SEGELL
FUNCIONALITAT

Ajuntament de Barcelona

Segell per signar les còpies autèntiques electròniques, les còpies autèntiques electròniques imprimibles.

AjBCN Registre general

Segell per signar el justificant de rebut de registre.

AjBCN Registre general. Signatura Recepció

Segell per signar sol·licituds per tràmits, en cas que el ciutadà s’hagi autenticat amb dades al·legades o conegudes.

ACEFAT-Ajuntament de Barcelona

Segell per a notificacions a les sol·licituds per part de les empreses de serveis sobre permisos d'obres a la via pública (eGios).

ACN Ajuntament de Barcelona Departament de Població

Segell per a certificats d'empadronament de residència o de convivència.

AjBCN: Decidim Barcelona

Segell per signar documents de DECIDIM BARCELONA.

AjBCN: Gaseta Municipal Barcelona

Segell per signar les publicacions dels anuncis a la Gaseta Municipal.

Ajuntament de Barcelona Secretaria General

Segell per signar documents de l’aplicació de gestió del Consell Municipal.

AjBCN-PAM:

Pla d'Actuació Municipal

AjBCN: eFactura:

Segell per signar factures de l’AjBCN.

Alcaldia Ajuntament de Barcelona:

Segell per signar certificats de Secretaria.

Foment de Ciutat (FC)

Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Foment de Ciutat.

Fundació Bit Habitat (BITHABITAT)

Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Fundació Bit Habitat.

Fundació Julio Muñoz Ramonet (FJMR)

Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Fundació Julio Muñoz Ramonet.

Fundació Mies Van Der Rohe (MIES)

Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Fundació Mies Van Der Rohe.

Fundació Museu Picasso de Barcelona (PICASSO)

Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Fundació Museu Picasso de Barcelona.

Fundació Navegació Oceànica de Barcelona (FNOB)

Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Fundació Navegació Oceànica de Barcelona.

Informació i Comunicació Barcelona (ICB)

Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Informació i Comunicació Barcelona.

Institut Barcelona Esports (IBE)

Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Institut Barcelona Esports.

Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)

Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Institut de Cultura de Barcelona.

Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB)

Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.

Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB)

Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Institut Municipal de Mercats de Barcelona.

Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida (IMPU)

Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida.

Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPIJ)

Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Institut Municipal de Parcs i Jardins.

Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)

Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.

Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)

Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Institut Municipal de Serveis Socials.

Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB)

Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Institut Municipal d'Educació de Barcelona.

Institut Municipal d'Hisenda Barcelona (IMHB)

Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Institut Municipal d'Hisenda Barcelona.

Institut Municipal d'Informàtica (IMI)

Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Institut Municipal d'Informàtica.

Institut Municipal d'Urbanisme (IMU)

Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Institut Municipal d'Urbanisme.

Selectives Metropolitanes (SEMESA)

Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Selectives Metropolitanes.

Solucions Integrals per als Residus (SIRESA)

Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Solucions Integrals per als Residus.

Tractament i Selecció de Residus (TERSA)

Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Tractament i Selecció de Residus.

Última actualització 28/11/2022