Esteu aquí

Jaume Collboni Cuadrado

Partit dels Socialistes de Catalunya

Declaracions de béns

Declaració inicial14.06.2019

A. Béns inmobles (pisos, cases, locals, aparcaments, terrenys, sòl agrícola, etc.)
Tipus de bé
Municipi
% titularitat
Any adquisició
Càrregues o deutes corresponents al/a la declarant
HABITATGE
BARCELONA
100 %
2009
298.779 €
HABITATGE
BARCELONA
100 %
1999
113.188 €
APARCAMENT
BARCELONA
100 %
1999
0 €

Tipus de bé

HABITATGE

Municipi

BARCELONA

% titularitat

100 %

Any adquisició

2009

Càrregues o deutes corresponents al/a la declarant

298.779 €

Tipus de bé

HABITATGE

Municipi

BARCELONA

% titularitat

100 %

Any adquisició

1999

Càrregues o deutes corresponents al/a la declarant

113.188 €

Tipus de bé

APARCAMENT

Municipi

BARCELONA

% titularitat

100 %

Any adquisició

1999

Càrregues o deutes corresponents al/a la declarant

0 €

B. Béns mobles
B.1 Vehicles
Marca i model
Any matriculació
Any adquisició
SUZUKI TU 250 cc
1999
1999
VOLKSWAGEN EOS
2007
2008

Marca i model

SUZUKI TU 250 cc

Any matriculació

1999

Any adquisició

1999

Marca i model

VOLKSWAGEN EOS

Any matriculació

2007

Any adquisició

2008

B.2 Valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis (deute públic, obligaciones, bons, certificats de dipòsits, pagarés i altres valors equivalents)
Descripció
Valoració

Descripció

Valoració

B.3 Valors representatius de la participació en fons propis de qualsevol tipus d'entitat (accions i participacions)
Descripció
Valoració o nombre de títols
AGENDA PÚBLICA SL
405

Descripció

AGENDA PÚBLICA SL

Valoració o nombre de títols

405

B.4 Dipòsits en compte corrent o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres imposicions en compte
Entitat dipositària
% titularitat
Saldo mitjà corresponent al/a declarant
LA CAIXA
100 %
5000 €

Entitat dipositària

LA CAIXA

% titularitat

100 %

Saldo mitjà corresponent al/a declarant

5000 €

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques
Última actualització 01/01/1970