Esteu aquí

Montserrat Ballarín Espuña

Partit dels Socialistes de Catalunya

Declaracions de béns

Declaració inicial12.06.2019

A. Béns inmobles (pisos, cases, locals, aparcaments, terrenys, sòl agrícola, etc.)
Tipus de bé
Municipi
% titularitat
Any adquisició
Càrregues o deutes corresponents al/a la declarant
PIS
BARCELONA
100 %
1997
0
PIS
BARCELONA
50 %
2004
0
PÀRQUING
BARCELONA
50 %
2004
0
CASA (En rehabilitació)
GRAUS
40 %
2016
0
CASA
ISÁBENA
33 %
2001
0
FINQUES RÚSTIQUES
ISÁBENA
33 %
2001
0
PIS
GRAUS
100 %
2001
0

Tipus de bé

PIS

Municipi

BARCELONA

% titularitat

100 %

Any adquisició

1997

Càrregues o deutes corresponents al/a la declarant

0

Tipus de bé

PIS

Municipi

BARCELONA

% titularitat

50 %

Any adquisició

2004

Càrregues o deutes corresponents al/a la declarant

0

Tipus de bé

PÀRQUING

Municipi

BARCELONA

% titularitat

50 %

Any adquisició

2004

Càrregues o deutes corresponents al/a la declarant

0

Tipus de bé

CASA (En rehabilitació)

Municipi

GRAUS

% titularitat

40 %

Any adquisició

2016

Càrregues o deutes corresponents al/a la declarant

0

Tipus de bé

CASA

Municipi

ISÁBENA

% titularitat

33 %

Any adquisició

2001

Càrregues o deutes corresponents al/a la declarant

0

Tipus de bé

FINQUES RÚSTIQUES

Municipi

ISÁBENA

% titularitat

33 %

Any adquisició

2001

Càrregues o deutes corresponents al/a la declarant

0

Tipus de bé

PIS

Municipi

GRAUS

% titularitat

100 %

Any adquisició

2001

Càrregues o deutes corresponents al/a la declarant

0

B. Béns mobles
B.1 Vehicles
Marca i model
Any matriculació
Any adquisició

Marca i model

Any matriculació

Any adquisició

B.2 Valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis (deute públic, obligaciones, bons, certificats de dipòsits, pagarés i altres valors equivalents)
Descripció
Valoració
FONS INVERSIÓ BANC SABADELL (50%) a 5/6
21740.46 €

Descripció

FONS INVERSIÓ BANC SABADELL (50%) a 5/6

Valoració

21740.46 €

B.3 Valors representatius de la participació en fons propis de qualsevol tipus d'entitat (accions i participacions)
Descripció
Valoració o nombre de títols

Descripció

Valoració o nombre de títols

B.4 Dipòsits en compte corrent o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres imposicions en compte
Entitat dipositària
% titularitat
Saldo mitjà corresponent al/a declarant
COMPTE CORRENT BANC DE SABADELL (a 5/6)
50 %
3155.58 €
COMPTE CORRENT IBERCAJA (a 5/6)
50 %
32148.82 €
COMPTE CORRENT IBERCAJA (a 1/6)
33 %
546.3 €
COMPTE CORRENT LA CAIXA (a 5/6)
50 %
547.37 €

Entitat dipositària

COMPTE CORRENT BANC DE SABADELL (a 5/6)

% titularitat

50 %

Saldo mitjà corresponent al/a declarant

3155.58 €

Entitat dipositària

COMPTE CORRENT IBERCAJA (a 5/6)

% titularitat

50 %

Saldo mitjà corresponent al/a declarant

32148.82 €

Entitat dipositària

COMPTE CORRENT IBERCAJA (a 1/6)

% titularitat

33 %

Saldo mitjà corresponent al/a declarant

546.3 €

Entitat dipositària

COMPTE CORRENT LA CAIXA (a 5/6)

% titularitat

50 %

Saldo mitjà corresponent al/a declarant

547.37 €

C. Altres manifestacions relatives a la meva situació patrimonial (herències, llegats, propietats litigioses, afectació al compliment d'obligacions o qualsevol altre aspecte que, en el seu cas, es consideri oportú esmentar)
LES FINQUES RÚSTIQUES A ISÀBENA SÓN FINQUES DE SECÀ I POC VALOR PROCEDENTS D'HERÈNCIA FAMILIAR

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques
Última actualització 01/01/1970