Esteu aquí

Lucía Martín González

Barcelona en Comú

Declaracions de béns

Declaració inicial13.06.2019

A. Béns inmobles (pisos, cases, locals, aparcaments, terrenys, sòl agrícola, etc.)
Tipus de bé
Municipi
% titularitat
Any adquisició
Càrregues o deutes corresponents al/a la declarant
Pis
Lugo
4 %
1999
-
Pis
Lugo
4 %
1999
-
3 places pàrquing
Lugo
4 %
1999
-
Trastero
Lugo
4 %
1999
-

Tipus de bé

Pis

Municipi

Lugo

% titularitat

4 %

Any adquisició

1999

Càrregues o deutes corresponents al/a la declarant

-

Tipus de bé

Pis

Municipi

Lugo

% titularitat

4 %

Any adquisició

1999

Càrregues o deutes corresponents al/a la declarant

-

Tipus de bé

3 places pàrquing

Municipi

Lugo

% titularitat

4 %

Any adquisició

1999

Càrregues o deutes corresponents al/a la declarant

-

Tipus de bé

Trastero

Municipi

Lugo

% titularitat

4 %

Any adquisició

1999

Càrregues o deutes corresponents al/a la declarant

-

B. Béns mobles
B.1 Vehicles
Marca i model
Any matriculació
Any adquisició
Seat ibiza
2011
2011

Marca i model

Seat ibiza

Any matriculació

2011

Any adquisició

2011

B.2 Valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis (deute públic, obligaciones, bons, certificats de dipòsits, pagarés i altres valors equivalents)
Descripció
Valoració

Descripció

Valoració

B.3 Valors representatius de la participació en fons propis de qualsevol tipus d'entitat (accions i participacions)
Descripció
Valoració o nombre de títols
Moving Publicidad S.L (4%)
24025,06

Descripció

Moving Publicidad S.L (4%)

Valoració o nombre de títols

24025,06

B.4 Dipòsits en compte corrent o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres imposicions en compte
Entitat dipositària
% titularitat
Saldo mitjà corresponent al/a declarant
Caixa Enginyers
100 %
55465.05 €
Ingdirect
100 %
3047.32 €

Entitat dipositària

Caixa Enginyers

% titularitat

100 %

Saldo mitjà corresponent al/a declarant

55465.05 €

Entitat dipositària

Ingdirect

% titularitat

100 %

Saldo mitjà corresponent al/a declarant

3047.32 €

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques
Última actualització 01/01/1970