Esteu aquí

Francesc Xavier Marcé Carol

Partit dels Socialistes de Catalunya

Declaracions de béns

Declaració inicial06.06.2019

A. Béns inmobles (pisos, cases, locals, aparcaments, terrenys, sòl agrícola, etc.)
Tipus de bé
Municipi
% titularitat
Any adquisició
Càrregues o deutes corresponents al/a la declarant
VIVENDA
L'HOSPITALET
50 %
1995
CAP

Tipus de bé

VIVENDA

Municipi

L'HOSPITALET

% titularitat

50 %

Any adquisició

1995

Càrregues o deutes corresponents al/a la declarant

CAP

B. Béns mobles
B.1 Vehicles
Marca i model
Any matriculació
Any adquisició
CHEVROLET CAPTIVA
2007
2007
NISSAN JUKE
2011
2011

Marca i model

CHEVROLET CAPTIVA

Any matriculació

2007

Any adquisició

2007

Marca i model

NISSAN JUKE

Any matriculació

2011

Any adquisició

2011

B.2 Valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis (deute públic, obligaciones, bons, certificats de dipòsits, pagarés i altres valors equivalents)
Descripció
Valoració

Descripció

Valoració

B.3 Valors representatius de la participació en fons propis de qualsevol tipus d'entitat (accions i participacions)
Descripció
Valoració o nombre de títols

Descripció

Valoració o nombre de títols

B.4 Dipòsits en compte corrent o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres imposicions en compte
Entitat dipositària
% titularitat
Saldo mitjà corresponent al/a declarant
COMPTA CORRENT LA CAIXA
50 %
545 €
COMPTA CORRENT LA CAIXA
50 %
420 €
COMPTA CORRENT
50 %
106 €
COMPTA CORRENT
50 %
3231 €
COMPTA CORRENT
33.3 %
7191 €
DIPOSIT A TERMINI
50 %
3500 €
PLANS DE PENSIONS 208987
100 %
208987 €

Entitat dipositària

COMPTA CORRENT LA CAIXA

% titularitat

50 %

Saldo mitjà corresponent al/a declarant

545 €

Entitat dipositària

COMPTA CORRENT LA CAIXA

% titularitat

50 %

Saldo mitjà corresponent al/a declarant

420 €

Entitat dipositària

COMPTA CORRENT

% titularitat

50 %

Saldo mitjà corresponent al/a declarant

106 €

Entitat dipositària

COMPTA CORRENT

% titularitat

50 %

Saldo mitjà corresponent al/a declarant

3231 €

Entitat dipositària

COMPTA CORRENT

% titularitat

33.3 %

Saldo mitjà corresponent al/a declarant

7191 €

Entitat dipositària

DIPOSIT A TERMINI

% titularitat

50 %

Saldo mitjà corresponent al/a declarant

3500 €

Entitat dipositària

PLANS DE PENSIONS 208987

% titularitat

100 %

Saldo mitjà corresponent al/a declarant

208987 €

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques
Última actualització 01/01/1970