Esteu aquí

Laura Pérez Castaño

Barcelona en Comú

Declaracions de béns

Declaració inicial13.06.2019

A. Béns inmobles (pisos, cases, locals, aparcaments, terrenys, sòl agrícola, etc.)
Tipus de bé
Municipi
% titularitat
Any adquisició
Càrregues o deutes corresponents al/a la declarant

Tipus de bé

Municipi

% titularitat

Any adquisició

Càrregues o deutes corresponents al/a la declarant

B. Béns mobles
B.1 Vehicles
Marca i model
Any matriculació
Any adquisició
FORD FOCUS
2009
2014
SUZUKI BURGMAN
2016
2016

Marca i model

FORD FOCUS

Any matriculació

2009

Any adquisició

2014

Marca i model

SUZUKI BURGMAN

Any matriculació

2016

Any adquisició

2016

B.2 Valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis (deute públic, obligaciones, bons, certificats de dipòsits, pagarés i altres valors equivalents)
Descripció
Valoració

Descripció

Valoració

B.3 Valors representatius de la participació en fons propis de qualsevol tipus d'entitat (accions i participacions)
Descripció
Valoració o nombre de títols

Descripció

Valoració o nombre de títols

B.4 Dipòsits en compte corrent o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres imposicions en compte
Entitat dipositària
% titularitat
Saldo mitjà corresponent al/a declarant
CAIXA ENGINYERS (CORRENT)
100 %
45643.23 €
CAIXA ENGINYERS (ESTALVI)
100 %
8015.11 €
Caixa d'Enginyers (ESTALVI)
100 %
5022.37 €

Entitat dipositària

CAIXA ENGINYERS (CORRENT)

% titularitat

100 %

Saldo mitjà corresponent al/a declarant

45643.23 €

Entitat dipositària

CAIXA ENGINYERS (ESTALVI)

% titularitat

100 %

Saldo mitjà corresponent al/a declarant

8015.11 €

Entitat dipositària

Caixa d'Enginyers (ESTALVI)

% titularitat

100 %

Saldo mitjà corresponent al/a declarant

5022.37 €

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques
Última actualització 01/01/1970