Esteu aquí

Joan Subirats Humet

Barcelona en Comú

Declaracions de béns

Declaració inicial06.06.2019

A. Béns inmobles (pisos, cases, locals, aparcaments, terrenys, sòl agrícola, etc.)
Tipus de bé
Municipi
% titularitat
Any adquisició
Càrregues o deutes corresponents al/a la declarant
Casa
Santa Perpetua Mogoda
33 %
2007
cap
Pis
Barcelona
33 %
2005
hipoteca

Tipus de bé

Casa

Municipi

Santa Perpetua Mogoda

% titularitat

33 %

Any adquisició

2007

Càrregues o deutes corresponents al/a la declarant

cap

Tipus de bé

Pis

Municipi

Barcelona

% titularitat

33 %

Any adquisició

2005

Càrregues o deutes corresponents al/a la declarant

hipoteca

B. Béns mobles
B.1 Vehicles
Marca i model
Any matriculació
Any adquisició
Fiat Panda
2016
2016
Honda 300
2008
2008

Marca i model

Fiat Panda

Any matriculació

2016

Any adquisició

2016

Marca i model

Honda 300

Any matriculació

2008

Any adquisició

2008

B.2 Valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis (deute públic, obligaciones, bons, certificats de dipòsits, pagarés i altres valors equivalents)
Descripció
Valoració

Descripció

Valoració

B.3 Valors representatius de la participació en fons propis de qualsevol tipus d'entitat (accions i participacions)
Descripció
Valoració o nombre de títols

Descripció

Valoració o nombre de títols

B.4 Dipòsits en compte corrent o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres imposicions en compte
Entitat dipositària
% titularitat
Saldo mitjà corresponent al/a declarant
CaixaBank
50 %
100000 €
Triodos
50 %
50000 €
CaixaBank
33 %
10000 €

Entitat dipositària

CaixaBank

% titularitat

50 %

Saldo mitjà corresponent al/a declarant

100000 €

Entitat dipositària

Triodos

% titularitat

50 %

Saldo mitjà corresponent al/a declarant

50000 €

Entitat dipositària

CaixaBank

% titularitat

33 %

Saldo mitjà corresponent al/a declarant

10000 €

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques
Última actualització 01/01/1970