Seu electrònica

Ajuntament de Barcelona

Registres d'interessos Consellers de Districte

Les conselleres i consellers de Districte, han presentat les seves declaracions de béns i drets patrimonials i d'activitats (1) al Registre d'Interessos de l'Ajuntament de Barcelona. Aquest Registre és de caràcter públic i està sota la custòdia del Secretari General.

Podeu accedir a les còpies autèntiques de les declaracions de les quals s'han suprimit algunes dades de caràcter personal en aplicació de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal.

(1) En compliment del que disposa l’article 18.1 de les Normes reguladores del funcionament dels Districtes (NRFD), en la seva redacció resultant de la modificació aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal el 30 de maig de 2008 (BOP de Barcelona núm. 142, del 13 de juny de 2008)

Llistat de regidors mandat 2015-2019 i declaracions
Nom i cognoms Districte Grup municipal Declaració de Béns Declaració d'Activitats

Albert Sancho Doldan

01 Ciutat Vella

BComú-E

Inicial

Inicialvariació

Eva Alfama i Guillén

01 Ciutat Vella

BComú-E

Inicial

Inicialvariac nov'15varia feb'16

Huma Jamshed Bashir  (cessa el 15-01-2016)

01 Ciutat Vella

BComú-E

Inicial

Inicialvariació

Ferran Caymel Ubia 01 Ciutat Vella BComú-E Inicial Inicial

Llum Ventura Gil (cessa el 19-09-2017)

01 Ciutat Vella

BComú-E

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Adelina Boyle Álvarez 01 Ciutat Vella BComú-E Inicial Inicial

Natalia Martínez Rodríguez

01 Ciutat Vella

BComú-E

Inicial

Inicialvariació

Jordi Rabassa Massons (cessa el 14-06-2019) 01 Ciutat Vella B-Comú-E Inicial; Inicialvariació;

Santiago Ibarra Oriol

01 Ciutat Vella

BComú-E

Inicial

Inicialvariació

Anna Lliuró Serra (cessa el 04-05-2017)

01 Ciutat Vella

GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES)

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Cesar Martínez 01 Ciutat Vella GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES) Inicial Inicial

Josep Maria Julià Martínez (cessa el 10-04-2017)

01 Ciutat Vella

GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES)

Inicial; cessament

Inicialvariac nov'15; variac maig'16; cessament

Ma. José Chacón 01 Ciutat Vella GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES) Inicial Inicial

Roger Puigví Fernàndez (cessa el 9-3-2017)

01 Ciutat Vella

GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES)

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Marc Rodès Salanqueda 01 Ciutat Vella GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES) Inicial Variació

Julia Barea Sánchez

01 Ciutat Vella

Cs

Inicial

Inicialvariació

Jordi Bordas i Villalba (cessament el 6-3-2017)

01 Ciutat Vella

ERC-AM

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Maria Josefa López Samper (cessament 25-10-2018) 01 Ciutat Vella ERC-AM Inicial; cessament Inicial; cessament
Laura de la Cruz Termes 01 Ciutat Vella ERC-AM Inicial Inicial

Marc Borràs i Batalla

01 Ciutat Vella

ERC-AM

Inicial

Inicialvariació

Daniel Pío Gutiérrez (Cessa el 10-05-2016)

01 Ciutat Vella

PSC-CP

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Oriol Casabella Troncoso 01 Ciutat Vella PSC-CP Inicial Inicial

Maria José Arteaga Muñoz

01 Ciutat Vella

PSC-CP

Inicial

Inicialvariació

Elisabeth Jiménez Cara

01 Ciutat Vella

PP

Inicial

Inicialvariació

Paula Mansilla Rodríguez (cessa 22-09-2016)

01 Ciutat Vella

CUP-PA

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Joan Suqué Puig-Serra 01 Ciutat Vella CUP-PA Inicial Inicial

Eulàlia Corbella Cervelló

02 Eixample

BComú-E

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Francesc Magrinyá Torner

02 Eixample

BComú-E

Inicial; cessament

Inicial; cessament

Jordi Matas Vilà

02 Eixample

BComú-E

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Ma Carme Méndez i Bota

02 Eixample

BComú-E

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Antoni Coll Tort (cessa el 26-05-2016) 02 Eixample BComú-E Inicial Inicialvariació
Haisam (Javier) Dabbah Velázquez (cessa el 16-03-2018) 02 Eixample BComú-E Inicial; cessament Inicial; cessament
Marina Marcian Garcia 02 Eixample BComú-E Inicial; cessament Inicial; cessament

Carles Albert Ortega Alemany

02 Eixample

GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES)

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Cristina Caballer Ferrater

02 Eixample

GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES)

Inicial

Inicialvariació

Isabel Pallejà Milà

02 Eixample

GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES)

Inicial; cessament

Inicial; cessament

Joan Rodríguez Portell

02 Eixample

GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES)

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Jose Luis Soldevila Cabau

02 Eixample

GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES)

Inicial

Inicialvariació

Laia Canet Sarri

02 Eixample

GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES)

Inicial; cessament

Inicial; variació; cessament

Teresa Pitarch Albós (cessa el 10-11-2016)

02 Eixample

GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES)

Inicial; cessament

Inicial; cessament

Albert Cerrillo Lladó 02 Eixample GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES) Inicial; cessament Inicial; cessament

Xavier de Gispert Diez (cessa el 10-04-2017)

02 Eixample

GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES)

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Xavier Ortega Codines 02 Eixample GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES) Inicial; cessament Inicial; cessament

Pedro Juan Sánchez Murillo

02 Eixample

Cs

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Paloma Jimenez de la Parga 02 Eixample Cs Inicial Inicialvariació

Eduard Cuscó Puigdellívol

02 Eixample

ERC-AM

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Jordi Oliver Solà (cessa el  20-11-2015)

02 Eixample

ERC-AM

Inicial

Inicialcessament

Joaquim Asensio Sala (cessa el 16-11-2017) 02 Eixample ERC-AM Inicial; cessament Inicial; cessament
Albert Viladot Solé 02 Eixample ERC-AM Inicial; cessament Inicial; cessament

Tània Rafí i Galindo

02 Eixample

ERC-AM

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Joan Ramon Riera i Alemany

02 Eixample

PSC-CP

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Alejandro Muñoz Mateos

02 Eixample

PP

Inicial

Inicialvariació

Oscar Zayas Sadaba

02 Eixample

PP

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Anna Serra Bienvenido

02 Eixample

CUP-PA

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Roger Bujons i Tomàs

02 Eixample

CUP-PA

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Carolina López García

03 Sants Montjuic

BComú-E

Inicial; variació

Inicialvariació

Domingo Alonso Chapa

03 Sants Montjuic

BComú-E

Inicial

Inicialvariació

Esther Pérez Sorribas

03 Sants Montjuic

BComú-E

Inicial

Inicialvariació

Joan Sanromà Baulo

03 Sants Montjuic

BComú-E

Inicial

Inicialvariació

Maria Riba Albiach

03 Sants Montjuic

BComú-E

Inicial

Inicialvariac oct'15; variac feb'17

Xavier Farré Perisé 03 Sants Montjuic BComú-E Inicial Inicialvariació

Georgina Làzaro Fontanet

03 Sants Montjuic

GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES)

Inicial

Inicial; variació

Carles Domingo Díaz (cessa el 01-06-2017)

03 Sants Montjuic

GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES)

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Neus del Pilar de Haro Crespo 03 Sants Montjuic GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES) Inicial Inicial; variació

Núria Izquierdo Simó

03 Sants Montjuic

GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES)

Inicial

Inicialvariació

Sergi Sarri Camargo

03 Sants Montjuic

GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES)

Inicial

Inicialvariació

Angel Federico Lao Peña (cessa el 08/06/2017)

03 Sants Montjuic

Cs

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Fernando Alcalde Pérez 03 Sants Montjuic Cs Inicial Inicial; variació
David Labrador Gabriel 03 Sants Montjuic Cs Inicial Inicialvariació

Jordi Fexas i Massanés

03 Sants Montjuic

ERC-AM

Inicial

Inicialvariació

Marta Alonso i Izquierdo

03 Sants Montjuic

ERC-AM

Inicial

Inicialvariac set'15variac oct'15

Albert Deusedes Perelló

03 Sants Montjuic

PSC-CP

Inicial

Inicialvariació

Àngels Boix Junyent

03 Sants Montjuic

PSC-CP

Inicial

Inicialvariació

José Antonio Calleja Clavero

03 Sants Montjuic

PP

Inicial

Inicialvariació

Marc Santasusana Corzan (cessa el 28-04-2016)

03 Sants Montjuic

CUP-PA

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Xavier Queralt Mateu (cessa el 20-04-2017) 03 Sants Montjuic CUP-PA Inicialvariació; cessament Inicialvariació; cessament
Josefina Macias Boada 03 Sants Montjuic CUP-PA Inicial Inicial; variació

Maria Lluïsa Pahissa Casadevall (cessa el 11-01-2017)

03 Sants Montjuic

CUP-PA

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Neus Roca Miró 03 Sants Montjuic CUP-PA Inicial Inicial; variació

Albert Pérez i Núñez (cessa el 18-01-2016)

04 Les Corts

BComú-E

Inicialcessament

Inicial; variaciócessament

Laura Cañadas Pla 04 Les Corts BComú-E Inicial Inicialvariac feb'16; variac gen'18
Tatiana Guerrero Muñoz (cessa el 26-05-2016) 04 Les Corts BComú-E Inicial; cessament Inicial; variació; cessament
Antoni Coll Tort 04 Les Corts BComú-E Inicial Inicial

Àngels Ventura Gol

04 Les Corts

GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES)

Inicial

Inicialvariació

Cristian Sais Fetthauer

04 Les Corts

GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES)

Inicial

Inicialvariació

Èric Manzano Casalins

04 Les Corts

GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES)

Inicial

Inicialvariació

Lídia Gàllego Andrés

04 Les Corts

GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES)

Inicial

Inicial; variac oct'15; variac'mai'16; variac juny'17

Matías Ramon Mediola

04 Les Corts

GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES)

Inicial

Inicial; variació

Rodolf Mancho Iglesias

04 Les Corts

GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES)

Inicial

Inicialvariació

Germán Prado Pérez (cessa el 11-02-2016)

04 Les Corts

Cs

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Sonia Reina Sanchez 04 Les Corts Cs Inicial Inicial; variació

Pau Guix Pérez (cessa el 26-07-2017)

04 Les Corts

Cs

Inicialvariació; cessament

Inicialvariació; cessament

Jesús Castell Devís (cessa el 15-02-2018) 04 Les Corts Cs Inicial; cessament Inicial; variació; cessament
Jorge Carlos Feijóo Suñol 04 Les Corts Cs Inicial Inicial; variació

Jordi Castellana Gamisans (cessa el 14-06-2019)

04 Les Corts

ERC-AM

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Carlos Hornero Sánchez

04 Les Corts

PSC-CP

Inicial

Inicialvariac nov'15; variac mai'18

Míriam Casanova Domenech

04 Les Corts

PP

Inicial

Inicialvariació

Xavier Cañigueral González

04 Les Corts

PP

Inicial

Inicialvariació

Marc Faustino i Vidal (cessa el 17-06-2019)

04 Les Corts

CUP-PA

Inicial; cessament

Inicial; variació; cessament

Joan Manel del Llano Ribas

05 Sarrià Sant Gervasi

BComú-E

Inicial

Inicialvariació

Jaume Llansó Torras (cessa el 23-6-2016) 05 Sarrià Sant Gervasi BComú-E Inicial; cessament Inicialvariació; cessament
Blas Navalón Fernández (cessa el 30-11-2017) 05 Sarrià Sant Gervasi PSC-CP Inicial; Inicial;
Raquel Prado Pérez (cessa el 25-05-2018) 05 Sarrià Sant Gervasi BComú-E Inicial; cessament Inicial; cessament
Paula Kuffer Dinerstein (cessa el 11-02-2019) 05 Sarrià Sant Gervasi BComú-E Inicial; cessament Inicial; cessament
Llorenç Sena 05 Sarrià Sant Gervasi BComú-E Inicial Inicial

Concepció Molinas Mallol

05 Sarrià Sant Gervasi

GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES)

Inicial

Inicialvariació

Jaume Oliva Sala

05 Sarrià Sant Gervasi

GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES)

Inicial

Inicialvariació

Joan Figuerola Borràs

05 Sarrià Sant Gervasi

GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES)

Inicial

Inicialvariació

Jordi Bosch Sala

05 Sarrià Sant Gervasi

GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES)

Inicial

Inicial;

Montse Martín Vivas

05 Sarrià Sant Gervasi

GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES)

Inicial

Inicialvariació

Montse Cantín Mas

05 Sarrià Sant Gervasi

GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES)

Inicial

Inicialvariació

Núria Zaragoza Formiga (cessa el 10-10-2016)

05 Sarrià Sant Gervasi

GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES)

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Rosa Ma. Nicolau Manero 05 Sarrià Sant Gervasi GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES) Inicial Inicial

Oriol Bertran Ferrer

05 Sarrià Sant Gervasi

GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES)

Inicial

Inicialvariació

Pol Lliró Tey

05 Sarrià Sant Gervasi

GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES)

Inicial

Inicialvariació

Víctor Gonzalo Pérez

05 Sarrià Sant Gervasi

GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES)

Inicial

Inicialvariació

Fco. Javier González Blesa  (cessa el 11-02-2016)

05 Sarrià Sant Gervasi

Cs

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Pedro Miret Betanzos 05 Sarrià Sant Gervasi Cs Inicial Inicial

Ignacio López Salvador (cessa el 03-06-2016)

05 Sarrià Sant Gervasi

Cs

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Mercè Escofet Sala 05 Sarrià Sant Gervasi Cs Inicial Inicial

Ivan Bello Alriols

05 Sarrià Sant Gervasi

Cs

Inicial

Inicialvariació

Guillem Casals León (cessa el 22-01-2019)

05 Sarrià Sant Gervasi

ERC-AM

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Mercè Amat Riera 05 Sarrià Sant Gervasi ERC-AM Inicial Inicial

Boris Valls Guardiola

05 Sarrià Sant Gervasi

PP

Inicial

Inicialvariació

Josep Anton Guillen González (cessa el 08-01-2019)

05 Sarrià Sant Gervasi

PP

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Isaac Ivan Martín Salvà 05 Sarrià Sant Gervasi PP Inicial Inicial

Oscar Ramírez Lara (cessa el 14-06-2019)

05 Sarrià Sant Gervasi

PP

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Eduard Balsebre Olaya (cessa el 1-2-2016) 06 Gràcia BComú-E Inicial; cessament Inicialvariació; cessament
Judith Calàbria Cortecans 06 Gràcia BComú-E Inicial Inicial

Àngels Tomás i Gonzalo

06 Gracia

BComú-E

Inicial

Inicial; variació

Clara Furriols Espona

06 Gracia

BComú-E

Inicial

Inicialvariació

Marta Duñach Masjuan

06 Gracia

BComú-E

Inicial

Inicialvariació

Robert Soro García

06 Gracia

BComú-E

Inicial

Inicialvariació

Berta Clemente Net

06 Gracia

GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES)

Inicial

Inicialvariació

Esteve Suñé Daniel

06 Gracia

GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES)

Inicial

Inicialvariació

Jordi Daura Molins (cessa el 30-11-2017)

06 Gracia

GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES)

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Joan Amell Reig 06 Gracia GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES) Inicial Inicial

Sílvia Mayor Gutiérrez

06 Gracia

GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES)

Inicial

Inicial; variació

Sílvia Manzano Quintana

06 Gracia

GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES)

Inicial

Inicialvariació

Luis Calonge Coch (cessa el 15-02-2018)

06 Gracia

Cs

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Jordi Bea Costa 06 Gracia Cs Inicial Inicial

Alba Metge i Climent

06 Gracia

ERC-AM

Inicial

Inicialvariació

Núria Pi i Martínez

06 Gracia

ERC-AM

Inicial

Inicialvariació

Alberto Lacasta Huelin

06 Gracia

PSC-CP

Inicial

Inicial; variació

Miguel Raposo Riesco

06 Gracia

PP

Inicial

Inicialvariació

Ma. Antonia Arnau Puigvert

06 Gracia

CUP-PA

Inicial

Inicial; variació

Quim Serra Toro (cessa el 14-03-2019)

06 Gracia

CUP-PA

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Roser Vime Bosch 06 Gracia CUP-PA Inicial Inicial

Carolina Porta Pacín (cessa el 28-04-2017)

07 Horta Guinardó

BComú-E

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Beatriz Martinez Alonso 07 Horta Guinardó BComú-E Inicial; variació; cessament Inicial; variació; cessament

Elsa Plaza Müller (cessa el 22-09-2016)

07 Horta Guinardó

BComú-E

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Elena Tarifa Herrero 07 Horta Guinardó BComú-E Inicial; cessament Inicial; cessament

Fernando Marín Blanco

07 Horta Guinardó

BComú-E

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Joan Cela Ollé

07 Horta Guinardó

BComú-E

Inicial; cessament

Inicial; variació; cessament

Victor Valls Andrés

07 Horta Guinardó

BComú-E

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Pau Gonzalez Val 07 Horta Guinardó BComú-E Inicial: cessament Inicialvariació; cessament

Albert Pérez Garro

07 Horta Guinardó

GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES)

Inicial; cessament

Inicial; variació; cessament

Gonzalo Puelles Garcia

07 Horta Guinardó

GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES)

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Roser Nogues Alonso (cessa el 12-01-2017)

07 Horta Guinardó

GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES)

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Lina Huélamo Soriano 07 Horta Guinardó GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES) Inicial; cessament Inicial; cessament

Susanna Porcar Portela

07 Horta Guinardó

GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES)

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Julia Calonge Coch (cessa el 15-02-2018)

07 Horta Guinardó

Cs

Inicial, cessament

Inicialvariació; cessament

Javier Edrosa Pérez

07 Horta Guinardó

Cs Inicial; cessament Inicial; cessament

Nicolás Ortiz Cuevas

07 Horta Guinardó

Cs

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Raül Barahona i Ferré (cessa el 30-06-2018)

07 Horta Guinardó

ERC-AM

Inicial; cessament

Inicialvariac oct'15; variac gen'16; variac set'17; cessament

Ricard Farín Sanz

07 Horta Guinardó

ERC-AM Inicial; cessament Inicial; cessament

Xavi Reig Robledo

07 Horta Guinardó

ERC-AM

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Núria Carmona Cardoso

07 Horta Guinardó

PSC-CP

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Núria Galán Orriols (cessa el 16-07-2018)

07 Horta Guinardó

PSC-CP

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Luís Fernando García Egea

07 Horta Guinardó

PSC-CP Inicial Inicial

Manuel Conde García

07 Horta Guinardó

PP

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Carlos Torrubiano Blanco

07 Horta Guinardó

PP

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Ariadna Gàlvez i Rifà (cessa el 21-06-2017)

07 Horta Guinardó

CUP-PA

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Daniel Briega Duarte (cessa el 26-07-2017) 07 Horta Guinardó CUP-PA Inicial; cessament Inicial; cessament
Pau Castelló Gil (cessa el 15-02-2018) 07 Horta Guinardó CUP-PA Inicial; cessament Inicial; cessament
Albert Arce Vela (cessa el 16-04-2018) 07 Horta Guinardó CUP-PA Inicial; cessament Inicial; cessament
Ariadna Aparicio (cessa el 28-06-2018) 07 Horta Guinardó CUP-PA Inicial; cessament Inicial; cessament
David Mar Alonso (cessa el 26-09-2018) 07 Horta Guinardó CUP-PA Inicial; cessament Inicial; cessament
Néstor Ballesteros Díaz (cessa el 5-12-2018) 07 Horta Guinardó CUP-PA Inicial; cessament Inicial; cessament
Joan Melenchon Soria 07 Horta guinardó CUP-PA Inicial; cessament Inicial; cessament

Àngels Rabadà Nuñez

08 Nou Barris

BComú-E

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Yolanda Fortes Picas 08 Nou barris BComú-E Inicial Inicial

Antoni Tallada Martínez

08 Nou Barris

BComú-E

Inicial

Inicialvariació

Carolina Recio Cáceres

08 Nou Barris

BComú-E

Inicial

Inicialvariació

Esther Flaquer García

08 Nou Barris

BComú-E

Inicial

Inicialvariació

Jennifer Coronado Ortega

08 Nou Barris

BComú-E

Inicial

Inicialvariació

Juan Medina Rodríguez

08 Nou Barris

BComú-E

Inicial

Inicialvariació

Manuel Cubero Argente

08 Nou Barris

BComú-E

Inicial

Inicialvariació

Carlos Izquierdo Lázaro 08 Nou Barris BComú-E Inicial Inicialvariació

Adrià Ventura Ramos

08 Nou Barris

GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES)

Inicial

Inicialvariació

Xavier Fillol Guimerà (cessa el 10-04-2017)

08 Nou Barris

GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES)

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Abel Plana Campos 08 Nou barris GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES) Inicial Inicial

Felix Cogolludo Gamboa

08 Nou Barris

Cs

Inicial

Inicialvariació

Luis Ig. Ruiz Gandullo (cessa el 11-02-2016)

08 Nou Barris

Cs

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Juan del Olmo Fernández 08 Nou Barris Cs Inicial; variació Inicial; variació

Natividad Sanjurjo Golpe (cessa el 11-02-2016)

08 Nou Barris

Cs

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Raúl Medina Román (cessa el 05-10-2017) 08 Nou Barris Cs Inicial; cessament Inicial; cessament
Noemí Martín Peña 08 Nou Barris Cs Inicial Inicial

Joaquim Sangrà i Morer

08 Nou Barris

ERC-AM

Inicial

Inicialvariació

Gabriel García Duarte

08 Nou Barris

PSC-CP

Inicial

Inicialvariació

Mario García Gómez

08 Nou Barris

PSC-CP

Inicial

Inicialvariació

Núria Gaig Jané

08 Nou Barris

PSC-CP

Inicial

Inicialvariació

Francisco García Ortiz (cessa el 28-06-2017)

08 Nou Barris

PP

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Francisco López Ribera 08 Nou Barris PP Inicial Inicial

Javier Barreña Flores

08 Nou Barris

PP

Inicial

Inicialvariació

Jesús López Fernández (cessa el 4-10-2016) 09 Sant Andreu BComú-E Inicial; cessament Inicialvariac oct'15; variac juny'16; cessament
Antoni Corbella Jané (cessa el 30-11-2017) 09 Sant Andreu BComú-E Inicial; variació; cessament Inicial; variació; cessament
Gerard Sentis Garcés 09 Sant Andreu BComú-E Inicial; cessament Inicial i variació; cessament

Blanca Port Gimeno

09 Sant Andreu

BComú-E

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Elvira Juncosa i Román

09 Sant Andreu

BComú-E

Inicial

Inicialvariació; variac des'18

Felipe López-Aranguren

09 Sant Andreu

BComú-E

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Jordi Gimeno Pérez

09 Sant Andreu

BComú-E

Inicial; cessament

Inicial; variació; cessament

José María Fanlo Ruiz

09 Sant Andreu

BComú-E

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Josep Alberjón Fumanal

09 Sant Andreu

BComú-E

Inicial

Inicialvariació

Anna Satorra Sansano

09 Sant Andreu

GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES)

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Josep Vilà Servià

09 Sant Andreu

GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES)

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Maria Ximena Gadea Pintos

09 Sant Andreu

GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES)

Inicial

Inicialvariació

Roger Mestre i Fábregas

09 Sant Andreu

GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES)

Inicial

Inicialvariació

Marcos Rodríguez Hernández

09 Sant Andreu

Cs

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Jordi Obón Cabré 09 Sant Andreu Cs Inicial; cessament Inicialvariació; cessament

Carlos Rodríguez i Escuredo

09 Sant Andreu

ERC-AM

Inicial

Inicialvariació

Joaquim Pañart Sànchez

09 Sant Andreu

ERC-AM

Inicial

Inicialvariació

Arantzazu González Campo (cessa el 31-03-2017)

09 Sant Andreu

PSC-CP

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Antonio Fortes Gutiérrez 09 Sant Andreu PSC-CP Inicial; cessament Inicial; variació; cessament

Enric Fernández-Velilla Ceprià (cessa el 24-02-2016)

09 Sant Andreu

PSC-CP

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Iván Marzá Viola 09 Sant Andreu PSC-CP Inicial Inicial; variac abril'16; variac juny'16

Mª del Carmen Santana González

09 Sant Andreu

PP

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Ivan Altimira Miralles

09 Sant Andreu

CUP-PA

Inicial

Inicialvariació

Antonio Herrera Valiente (cessa el 06-09-2016)

10 Sant Marti

BComú-E

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Jordi Marzo 10 Sant Martí BComú-E Inicial Inicial

Carlota Falgueras Marsal

10 Sant Marti

BComú-E

Inicial

Inicialvariació

Eva Campos Paladio

10 Sant Marti

BComú-E

Inicial

Inicialvariació

Francesc Carmona Pontaque

10 Sant Marti

BComú-E

Inicial

Inicial; variació

Jordi Martin Lopez

10 Sant Marti

BComú-E

Inicial

Inicialvariació

Montse Barnils i Santanach

10 Sant Marti

BComú-E

Inicial

Inicialvariació

Fernando Gómez Carvajal

10 Sant Marti

GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES)

Inicial

Inicialvariació

Genís Boadella

10 Sant Marti

GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES)

Inicialvariació

Inicialvariació

Maria Arenillas Picañol

10 Sant Marti

GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES)

Inicial

Inicialvariació

Oriol Crespo Ramos (cessa el 10-04-2017)

10 Sant Marti

GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES)

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Margarita Planas Liébanas 10 Sant Martí GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-UNIÓ-DEMÒCRATES) Inicial Inicial

Ana Mª Luque Muriel (cessa el 21-07-2016)

10 Sant Marti

Cs

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Javier Heredero Esteban 10 Sant Martí Cs Inicial Inicial; varic nov'16

Mª Eugenia Angulo López

10 Sant Marti

Cs

Inicial

Inicialvariac oct'15; variac oct'16

Lourdes Arrando Bellés

10 Sant Marti

ERC-AM

Inicial

Inicialvariació

Oriol Puig i Morant

10 Sant Marti

ERC-AM

Inicial

Inicialvariació

Sergi Alcon i Gibert

10 Sant Marti

ERC-AM

Inicial

Inicialvariació

Francesc Xavier Bañon Fàbregas

10 Sant Marti

PSC-CP

Inicial

Inicialvariació

Silvia López Serrano

10 Sant Marti

PSC-CP

Inicial

Inicialvariació

Ramon Sabaté Puig

10 Sant Marti

PP

Inicial

Inicialvariació

Manuel Gallardo Martínez

10 Sant Marti

PP

Inicial

Inicialvariació

Ainhoa Ruíz Benedicto (cessa el 03-05-2018)

10 Sant Marti

CUP-PA

Inicial; cessament

Inicialvariació; cessament

Daniel Celma Fernández 10 Sant Martí CUP-PA Inicial Inicial

Modificació règim dedicació consellers/res de districte de Sant Andreu

20-06-2017

Modificació règim dedicació consellers/res de districte de Sant Martí

03-03-2016

31-03-2017 (1)

31-03-2017 (2)

10-07-2017

18-05-2018

Última actualització 21/10/2021